Bloemenkrant

17 maart 2020

Bloemenkrant 17 maart 2020


Corona raakt sierteelt ongekend hard

Foto: RFH

corona n De Nederlandse sierteeltsector wordt ongekend hard getroffen door de corona-crisis.

RFH CEO Steven van Schilfgaarde stelt dat zonder noodkredieten van overheid en banken veel bedrijven binnen enkele weken failliet gaan.
Door het wegvallen van vraag is er op de veilingen van Royal FloraHolland niet alleen sprake van zeer lage prijzen, maar ook van buitensporige doordraai van kwalitatief hoogwaardige producten. In de historie van de meer dan 100-jarige coöperatie is dit in deze omvang nog nooit gebeurd.

Van Schilfgaarde: "De marktsituatie is dramatisch. Afgelopen twee weken lagen de prijzen tot 50 procent lager dan normaal. Afgelopen vrijdag is twintig procent van de aanvoer vernietigd, omdat er geen kopers voor waren. De verwachtingen voor komende weken zijn nog slechter. Dit is normaal gesproken de piekperiode voor de sierteelt in de aanloop naar Moederdag in verschillende landen. De gebruikelijke omzet in deze periode is 150 tot 200 miljoen per week.
Deze crisis komt op het slechtst denkbare moment. Over minder dan twee weken valt de energierekening op de mat bij kwekers. Ze komen dan acuut in de betalingsproblemen. Zonder financiële ondersteuning vallen kerngezonde bedrijven straks bij bosjes om."


Lees verder op pagina 3

Begonia vol kleur in Growers Pride

Foto: Studio Pothoff

Eurofins Agro tekent periode bij WUR

Minder deelnemers op Trade Fair

Dutch n Aan tafel met Patty en Lisianthus

3 / 10

4 / 10

Begonia fantastisch met groene planten

Willem Rolvink tussen de begonia's. Foto: Wilma van Velzen

Bloeiend n Steeds vaker worden groene kamerplanten gecombineerd met bloeiende kamerplanten. Een ontwikkeling die wordt toegejuicht, want hiervoor is immers ook een prachtige rol weggelegd voor de rijkbloeiende Begonia.

DOOR WILMA VAN VELZEN

“Ik geef de handel daarom graag de tip mee hierop in te spelen met het verspreiden van foto’s van onder andere Begonia met groene kamerplanten als inspiratie voor hun klanten” zegt Willem Rolvink, productmanager Planten bij Royal FloraHolland. “Hier ligt echt een leuke kans. Waterdrinker liep hiermee bijvoorbeeld het afgelopen jaar al op vooruit, toen Begonia in april woonplant van de maand was, en maakte indruk met een mooie gecombineerde en inspiratievolle opstelling in hun Green Trade Centre.”

Vrolijke voorjaarskleuren. Foto: Wilma van Velzen

Eindeloos variëren

De rijke bloei van de Begonia en het brede scala aan kleuren waarin deze verkrijgbaar is spreekt Rolvink overigens ook persoonlijk aan. “Het is een prachtig product en mooi dat de thuis gecreëerde ‘urban jungles’ steeds vaker bloeiende kamerplanten bevat. Begonia is hier bij uitstek geschikt voor. Het product is in veel potmaten en kleuren beschikbaar zodat de consument eindeloos kan variëren. Binnen de productgroep Begonia zijn de kleuren rood en roze het grootst, maar ook oranje en geel doen het goed. Deze kleuren zijn er in meerdere schakeringen, wat de mogelijkheden om Begonia te combineren met andere producten of met de styling in huis vergroot.”

Stijgende lijn

“Het Begoniaseizoen start eigenlijk vanaf periode 2. Het afgelopen jaar lag het hoogtepunt tussen periode 3 en 7. De feestdagen waren goed verspreid en dit was gunstig voor de handel. Na periode 9 lopen de aantallen terug. De groeit Begonia in populariteit. In 2019 was er meer productie en waren de verkopen redelijk. Hoewel het begin van het seizoen moeizaam verliep, werd dit later in het jaar weer rechtgetrokken. En die stijgende lijn zet voort. Kijken we naar de afzetontwikkelingen dan wordt iets meer dan 35% stuks Begonia verhandeld via de klok. Dit is in verhouding met de andere bloeiende kamerplanten. Het merendeel van de Begonia’s vindt echter zijn weg via het groothandels/bloemisten kanaal. Duitsland is nog steeds het grootste afzetland. Dit komt overeen met de traditionele afzet van Royal FloraHolland.”

Minder licht

“Flinke stappen zijn er gemaakt op het gebied van duurzaamheid” vervolgt Rolvink. “Inmiddels voldoet ruim 90% van de omzet aan de eisen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). De score MPS-registraties ligt voor Begonia zelfs op 100%. Ontwikkelingen in de veredeling zijn er ook. Normaal gesproken heeft Begonia veel licht nodig, maar inmiddels zijn er speciale soorten veredeld die minder licht nodig hebben en daardoor meer geschikt zijn voor het najaar en de winter.” Ook op ander gebied voorziet Rolvink een positieve toekomst voor Begonia.

Verkoopkansen

“Doordat exporteurs KOA-nummers vrijgeven aan Oost-Europese kopers, zorgt deze techniek ervoor dat de handel makkelijker die kant op gaat. Via onze KOA-analyses merken wij eveneens dat in Oost-Europese landen Begonia wordt gekocht. Deze trend is daarmee in lijn met de trend dat er verhoudingsgewijs veel op Begonia wordt ‘gegoogled’. Opvallend is dat wanneer gezocht wordt op googletrends de Begonia in verhouding meer ‘gegoogled’ wordt in de Oost-Europese landen. Met de opkomende economie in deze landen liggen hier goede verkoopkansen voor de Begonia.”

“Kennis delen maakt ons sterker”

Foto: Studio Pothoff

Club n Een groep bedrijven rondom de tuinbouw / de Club van 100 /maakt zich samen sterk voor toegepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. Wie zijn ze en waarom doen zij mee? In deze editie: Eurofins Agro (Business Unit Horticulture)

Door Esdor van Elten

Ruim twee jaar geleden werd de Business Unit Horticulture van Eurofins Agro lid van de Club van 100. Inmiddels heeft het bedrijf voor de tweede periode bijgetekend. “Het lidmaatschap levert ons kennis en nieuwe contacten op”, stelt Business Unit manager Theo Aanhane. “We willen de komende periode zelfs nog actiever worden in de club.”

Uitgangspunten checken

“Toen wij twee jaar geleden lid werden was de Business Unit Horticulture van Eurofins Agro nog relatief onbekend”, vertelt Aanhane. “Voor ons was deze stap belangrijk om te tonen dat we de glastuinbouw serieus nemen. Daarnaast wilden we graag ons netwerk uitbreiden.” Natuurlijk was en is Eurofins Agro ook op zoek naar kennis. Het bedrijf biedt analyses aan op allerlei gebied, waaronder de glastuinbouw.
“Dat doen we als voormalig onderdeel van BLGG al meer dan 90 jaar”, legt Aanhane uit. “Onze glastuinbouwanalyses richten zich voor ca. 70% op bemestingsonderzoek, ca. 20% op de kwaliteit van substraten en 10% op plantgezondheid. Een van de projecten waarin Eurofins Agro actief heeft deelgenomen, is het onderzoek naar de Bemestingsadvies Basis. Dit model is inmiddels ruim 30 jaar geleden ontwikkeld. Maar was dit model nog wel valide, gezien de veranderingen die in de glastuinbouw. Van volle grond ging men naar substraat en er kwamen nieuwe technieken bij zoals geavanceerde belichting. Wij wilden weten of de uitgangspunten waarop onze analyses zijn gebaseerd nog wel klopten. De enigszins verrassende uitkomst was dat de uitgangspunten voor een optimale bemesting in basis nog steeds niet achterhaald zijn. Een plant op steenwol heeft dezelfde bemestingsbehoefte als in de volle grond. Het verschil zit hem in de groeisnelheid en hogere productie. Dit vraagt om hogere bemestingsniveaus, niet persé om andere verhoudingen tussen de nutriënten.” Als kennisintensief bedrijf doet Eurofins Agro natuurlijk ook veel eigen onderzoek. “De samenwerking met de WUR zorgt ervoor dat er meer mogelijkheden zijn om diepgaander onderzoek te doen. We zijn erg geïnteresseerd in het onderzoek naar weerbaarheid van planten in relatie tot het wortelmilieu. Dergelijk onderzoek kunnen wij zelf maar zeer beperkt uitvoeren. Samenwerking met de Club van 100 biedt ons dus verbreding en verdieping van onze onderzoeksmogelijkheden.”

Onderzoek voor de toekomst

Eurofins Agro wil de komende jaren actiever participeren in de Club van 100. “Onze Business Unit Horticulture staat inmiddels als een huis. We zijn voortdurend op zoek naar kennis en we hebben ook veel te bieden. We willen echt van toegevoegde waarde zijn bij het aanbrengen van nieuwe projecten en het beoordelen daarvan. We zijn ook bereid om (een deel van) onze kennis en data te delen. We willen onze bijdrage in de werkgroepen waarin wij nu zitten continueren. En wat onderzoek betreft, blijven we ons de komende tijd onder andere richten op bodem- en substraatbiologie in relatie tot plantgezondheid. Dat is heel relevant onderzoek, want daar weten we eigenlijk nog maar weinig van. Op dat gebied is er nog een wereld te winnen.”
Dit komt terug in het project Daglichtloos Telen. Een ontwikkeling waarvan we verwachten dat die steeds belangrijker zal worden. Daarnaast zijn we ook erg geïnteresseerd in de gevolgen van emissieloos telen. Het monitoren van de kwaliteit van de waterhuishouding. Onze klanten worden daar, door hún klanten of door wetgeving, steeds meer mee geconfronteerd. We doen ook veel onderzoek voor keurmerken.

Eurofins Agro: groeiend inzicht

Foto: Studio Pothoff

Groot n Eurofins Agro is onderdeel van Eurofins Scientific, een grote speler op het gebied van data-analyse. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Brussel, en heeft 450 laboratoria over de hele wereld, waar in totaal ongeveer 50.000 medewerkers werken.

Binnen Eurofins is het laboratorium in Wageningen hét kennis- en innovatiecentrum voor glastuinbouw en agro analyses. Sinds 2017 is Eurofins Agro opgesplitst in verschillende business units op basis van onderscheidende sectoren; Horticulture, Agro en Mest.

Eurofins Agro heeft bijna honderd jaar ervaring met grond- en gewasonderzoek. Er zijn bijna 250 medewerkers en jaarlijks worden in Wageningen meer dan 500.000 monsters geanalyseerd. Daarvan zijn ruim 150.000 monsters afkomstig uit de glastuinbouw. Dit aantal neemt jaarlijks toe.

Foto: Studio Pothoff
Foto: Studio Pothoff

Juiste analyse

Eurofins Agro heeft een landelijk dekkend netwerk van eigen, ervaren monsternemers. Zij zijn altijd dichtbij voor advies over de juiste analyse of om monsters te nemen.
De analyses van Eurofins Agro dragen bij aan een optimale bemesting, betrouwbare substraat kwaliteit en een gezond gewas als basis voor een succesvolle teelt. Inzicht in de toestand van het substraat of het drainwater en in de aanwezigheid van ziekten en plagen is daarvoor onmisbaar. Eurofins Agro levert dat inzicht door het leveren van betrouwbare analyse resultaten. Bij de verslagen levert Eurofins Agro Horticulture op verzoek gewas specifieke streefwaarden en advies op maat. Voor monstername en analyse beschikt Eurofins Agro over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale richtlijnNEN-EN-ISO 17025.

7 / 10

9 / 10