Bloemenkrant

25 juni 2019

Bloemenkrant 25 juni 2019


Ook Bloemenbureau stopt pausbloemen

Foto: paul deckers

Paus n Paul Deckers, hoofdarrangeur van de paasviering op het St. Pietersplein in Rome, kreeg vorige week te horen dat ook Bloemen Bureau Holland stopt met de sponsoring van bloemen voor de Paus.

In een persbericht meldt BBH dat het zich wil focussen op de kernlanden, strategische groeithema's en shopper-activaties. Marketing-argumenten dus.

De bijdrage van BHH is altijd royaal geweest - 40.000 euro. Na eerder afhaken van RFH is er nu een fiks gat geslagen in de begroting.

Voor Deckers persoonlijk is het besluit een enorme teleurstelling. Voor de sierteelt serieus exposure-verlies. Welk marketinginstituut durft te dromen van een dergelijke etalage voor haar producten. Slimme promotiemensen zouden juist van dit event een shopper-succes kunnen maken, zou je zeggen.


2020

Ondanks de tegenslag is Deckers het Bloemenbureau dankbaar voor de ondersteuning die hij jarenlang heeft gehad. 2020 gaat in ieder geval door.

Inmiddels heeft BBH de Bloemenkrant uitgenodigd om de jaarpresentatie op eind deze maand bij te wonen. Daar zal nader ingegaan worden op de strategie en de besteding van de promotiegelden.


Reactie van Paul Deckers op pagina 5

De klok waar alles mee begonnen is

Foto: flora futura

FF n Donderdag 4 juli houdt de vakvereniging Flora Futura voor leden en aspirant leden een bijeenkomst die in het teken zal staan van de fysieke klok.

Een van de sprekers op de bijeenkomst is Arie Bezemer van RFH, Teammanager Operatie Veilen Planten. De actuele ontwikkelingen rond de fysieke klok hebben weer alle aandacht. Zo staan de presentatieruimten weer leeg, raakt de automatisering verder achterop, loopt het aandeel terug en blijven de excessen. Zoals onlangs door de dump van een grote partij Mandevilla door gastinzenders.
Met betrekking tot dat laatste, het excess, is er inmiddels een gesprek geweest tussen RFH en o.a. vertegenwoordigers van Flora Futura. Naar verluidt constructief. Het toegezegde gezamenlijke persbericht is bij het ter perse gaan van deze editie van de Bloemenkrant nog niet beschikbaar. Dat wordt eind deze week, zo laat RFH weten.
In deze krant neemt klokkoper Henk Spaargaren inhoudelijk alvast een voorschot op de bijeenkomst. Spaargaren draait er niet om heen. Hij is van mening dat de klok om zeep wordt geholpen.

Voor het interview, zie pagina 9

Foto: walter landesbergen

De
klok
wordt
vermoord

Foto: wilma van velzen

Flower
Trails
was
top

Foto: jora vision

Flower
Parade
van
beroepen

Dutch n Aan tafel met... Flower Parade Rijnsburg

Schoneveld Breeding opent PlantXperience

Foto: schoneveld breeding

Opening n Op vrijdag 14 juni vond in Wilp de officiële opening plaats van het gloednieuwe complex van Schoneveld Breeding, PlantXperience genaamd.

Het bedrijf was tot eind vorig jaar gevestigd aan de Dernhorstlaan in Twello en kampte al jaren met ruimtegebrek. Op de nieuwe locatie is veel geïnvesteerd in duurzame groei, zowel bij de bouw als in alle productieprocessen én in de toekomst.
Bij de openingsceremonie waren klanten, kwekers, toeleveranciers en relaties vanuit de hele wereld aanwezig. Naast natuurlijk alle medewerkers plus een delegatie vanuit de productielocatie van Schoneveld in Tanzania, die op deze dag haar 10-jarig bestaan vierde.
De gehele openingsceremonie was er een online verbinding met Tanzania, zodat ook de collega's daar erbij konden zijn.
In zijn openingswoord zei directeur/eigenaar Peter van de Pol dat ondernemen alleen succesvol is wanneer je dat samen doet.

Bloemen voor de Paus

Foto: paul deckers

vervolg van voorpagina

"Dat BBH en RFH het sponsorschap stoppen, dat snap ik niet. Maar eigenlijk zag ik het wel aankomen.
De instituten twijfelden al een aantal jaren. Hun bijdragen daalden ieder jaar. Tot ongeveer een derde van het totale budget. Daar moet ik nu dus vervangers voor vinden."
Dat dit gaat lukken, daar is Deckers van overtuigd. "Er liepen al gesprekken met partijen. Partijen uit de branche. Het is ook een super promotie voor de Nederlandse bloemen: de paasviering in Rome wordt door één miljard mensen gezien. En de paus dankt Nederland steevast voor de bloemen."
Dat gaat ook volgend jaar gebeuren en ook in de jaren erna, aldus de strijdbare Deckers. "De komende weken ga ik met partijen in gesprek over samenwerking. Belangrijk daarbij vind ik partnership. De afgelopen jaren was het echt werken van jaar naar jaar om te kijken hoe we het financieel rond kregen. Nu wil ik graag contracten voor een paar jaar aangaan, zodat er een solide basis ligt."
Deckers ziet nieuwe samenwerkingen vooral ook als nieuwe kans. "Het is geweldig dat Bloemenbureau Holland en Royal FloraHolland steeds gesteund hebben, daar ben ik hen dankbaar voor. Ik heb het project een up-grade kunnen geven door ieder jaar een nieuwe hoofdbloem als eye-catcher te profileren en daarmee is de betrokkenheid van de sierteelt veel groter geworden"
Nu is het zaak om naar de toekomst te kijken."

Saintpaulia een dankbare kamerplant met positief imago

Michel Tax, assortimentsmanager potplanten, Veiling Rhein-Maas. Foto: wilma van velzen

imago n Het product Saintpaulia, Kaaps Viooltje, heeft bij Veiling Rhein-Maas in Straelen-Herongen nog altijd een stabiele plaats in het assortiment. Dit is mede te danken aan het positieve imago van deze dankbare bloeiende kamerplant.

Door Wilma van Velzen

Foto: BBH

"Bij Veiling Rhein-Maas is de Saintpaulia jaarrond te verkrijgen" stelt Michel Tax, assortimentsmanager potplanten. "Vooral in het voorjaar, tot en met de Moederdagen is er veel vraag naar. In de zomerperiode neemt de vraag af, want evenals veel andere producten heeft ook de Saintpaulia last van de hogere temperatuur en de vakanties."


Aanvoer

De aanvoer van Saintpaulia's vindt bij Veiling Rhein-Maas voornamelijk plaats in de potmaten 10 en 10,5 cm, met af en toe een kar in een 6 cm pot. "De dagelijkse aanvoer ligt ongeveer tussen de zes en acht karren. Deze Saintpaulia's worden geleverd door een drietal Duitse aanvoerders. Daarnaast krijgen we af en toe een kar met 12 cm potten van een Nederlandse kweker. Als producent van Saintpaulia's staat Duitsland in zijn totaliteit op de tweede plaats, na Nederland."


Prijsvorming

Over de prijsvorming zegt Michel Tax dat deze relatief gezien het beste uitpakt voor de kleinere potmaten. "Dat de kleinste Saintpaulia's op dit moment vaak goed zijn voor hogere prijzen dan de grotere potmaten komt onder andere omdat zogenaamde miniplanten een echte trend zijn. Uiteraard biedt dit mogelijkheden.
De aanvoer van Saintpaulia's was in de eerste maanden van dit jaar stabiel met een nagenoeg gelijke middenprijs. Daarbij moet wel worden gezegd dat het aantal aanvoerders bij Veiling Rhein-Maas de afgelopen jaren stabiel is gebleven. De huidige aanvoer bij Veiling Rhein-Maas is dan ook voldoende voor de huidige koopkracht die op de klok in Herongen aanwezig is. De middenprijs is hiervoor het beste bewijs."


Gereguleerde aanvoer

Werner Janssen, een van de drie Duitse aanvoerders van Saintpaulia's bij Veiling Rhein-Maas, zegt dat er onderling veel contact is, zowel met de andere aanvoerders als met Michel Tax. "Zo proberen we er met elkaar voor te zorgen dat er per dag niet te veel karren Saintpaulia's tegelijk voor de klok staan. Immers, met een gereguleerde aanvoer kun je voorkomen dat de prijs niet helemaal wegzakt. Daarnaast is duurzaamheid een hedendaags item. Op dit moment wordt getest met teelt in turfvrije aarde, maar de bestrijding van ziekten en plagen vindt eigenlijk al vaak op biologische wijze plaats. Ook zijn we bezig met een omschakeling naar papieren hoezen en kartonnen trays, evenals bij veel andere producten."

Ontwikkeling

Qua omzet staat Saintpaulia bij de kamerplanten volgens Michel Tax om en nabij plaats 40. "In vroegere jaren was dit heel anders. Toen stonden er op de veildagen rond de 50 karren voor de klok. Dat is echter lang geleden.
Of hier op termijn verandering in zal komen is de vraag, want in de winkelschappen zien we helaas steeds minder Saintpaulia's.
Dit komt met name omdat het bij de jongere kopers geen hip product is. Door middel van promotie en social media wordt hier wel flink aan gewerkt en wellicht is in dit kader de verschuiving in het assortiment een welkome ontwikkeling. Immers, er worden thans meer tweekleurige (bicolor) Saintpaulia's geproduceerd en minder eenkleurige planten.
Eveneens richt de veredeling zich op meer exclusieve soorten en kleuren."

Rekening aanvoerder

Gastheer Dirk Bouman, van Arie Bouman Tuinplanten B.V. Foto: walter landesbergen

Zaterdagochtend 15 juni jongstleden organiseerden de SLB en de VGB een bijeenkomst bij Arie Bouman Tuinplanten BV in Wijk en Aalburg. Op het programma stond 1 onderwerp: het plantenpaspoort. Daarnaast bood gastheer en directeur Dirk Bouman de bezoekers de gelegenheid voor een bedrijfsrondleiding.

Hayo Andreae nam de presentatie voor zijn rekening. Foto: walter landesbergen
Foto: walter landesbergen
Foto: walter landesbergen
Frank Timmermans (VGB/SLB) en Manon Velthuis (VGB) Foto: BK

Namens het KCB, Kwaliteits-Controle-Bureau, onder andere verantwoordelijk voor de inspectie van planten, waren aanwezig Rolf Keur, hoofd buitendienst en Hayo Andreae, specialist kwaliteit.

In de discussie die volgde werd al snel het pijnpunt in de nieuwe EU-plantgezondheidsverordening gevonden: de kleinste verpakkingseenheid.

Artikel 88

In Artikel 88 van de EU-verordening staat:
Plantenpaspoorten worden door de betrokken professionele marktdeelnemers aangebracht op de handelseenheid van de planten, plantaardige producten en andere materialen voordat zij krachtens artikel 79 in het verkeer zijn binnen het grondgebied van de Unie of krachtens artikel 80 worden overgebracht naar of vervoerd binnen een beschermd gebied. Wanneer dergelijke planten, plantaardige producten of andere materialen in een verpakking, bundel of container worden vervoerd, wordt het plantenpaspoort aangebracht op deze verpakking, bundel of container.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegt het iets anders: Bedrijven moeten het plantenpaspoort als fysiek document per 14 december 2019 aanbrengen per handelseenheid. Dat betekent dat één zending van gelijke plantenpaspoortplichtige materialen die naar dezelfde afnemer gaat (bijvoorbeeld een doos, bundel, rek, kar of vrachtwagen) voorzien moet zijn van (tenminste) 1 plantenpaspoort.

RFH

In de VBN-productspecificaties stelt RFH: Voor producten waarvoor een plantenpaspoort verplicht is, geldt dat minimaal door de aanvoerder per plant of per verpakkingseenheid een plantenpaspoort moet zijn toegevoegd.

Naktuinbouw en KCB

Het advies van Naktuinbouw is om in gesprek te gaan met de aangrenzende schakels in de keten. Goed met elkaar afspreken hoe je om wil gaan met de plantenpaspoorten en de kleinste handelseenheden.
Bij dit advies sluit de KCB zich aan.

Lijnrijders

De lijnrijders vinden het niet meer dan logisch, dat de allerkleinste handelseenheid een plantenpaspoort bevat. Dat voorkomt rompslomp bij het splitsen van partijen. "Doet de aanvoerder dit niet, dan kopen we bij een aanvoerder die dat wel doet". Dit laatste betekent dat het PPP een concurrentieaspect wordt.

Arie Bouman

Dirk Bouman laat weten dat zijn bedrijf het voor de keten heeft opgelost. Bouman heeft het nieuwe paspoort onderdeel gemaakt van de labels die bij de plant horen.
Dat is inderdaad een mooie service. Maar Boumans oplossing is niet door te voeren voor alles wat er verhandeld wordt. Wat doe je bijvoorbeeld met perkgoed? Daar zijn geen labels of etiketten voor. En hoe zit het met composities, handelseenheden die uit meer verschillende planten bestaan?

Aanvoerders

De aanvoerders zien die bui al hangen. Het PPP integraal aanbrengen bij de bron betekent opgezadeld worden met significant extra werk en kosten. Kosten niet 1-op-1 kunnen worden doorberekend.
Aanvoerders vragen zich af of de EU-verordening wel zo stelling geïnterpreteerd kan worden als Royal FloraHolland doet.

Het is maar de vraag of de schakels in de keten elkaar kunnen vinden in een oplossing.


Door Walter Landesbergen

9 / 18

CineFleur, whats in a name

artistiek n De sierteeltwereld is een promotieplatform rijker: CineFleur. Een bijzonder platform. Niet eerder verscheen er een digitaal magazine waarin film en bloemen & planten zo artistiek werden gecombineerd.

Door Walter Landesbergen

CineFleur is een productie van Video Productiebedrijf QuickWorks, dat vanaf de start, ruim 15 jaar geleden, videoprojecten realiseert in o.a. de sierteeltsector. Johanna Snel van Delft, een van de eigenaren, heeft door haar sierteeltachtergrond grote betrokkenheid met de branche. Dat is terug te zien.

Lanceren

Snel: "Begin 2017 zijn de plannen voor CineFleur ontstaan. We zagen de behoefte van de sierteeltketen om via een onafhankelijk kanaal op verhalende wijze internationaal en ketenbreed te communiceren: van veredelaar tot consument.
Het eerste half jaar zijn we vooral intern bezig geweest hoe het concept te verwezenlijken en de haalbaarheid ervan te testen. Daarna hebben met diverse partijen in de sector gesproken. Gevoed door de vele positieve reacties besloten we onze droom te gaan verwezenlijken. Stapje voor stapje kwamen we dichterbij een concept wat ons beviel en nu is het zover…deze maand kunnen we CineFleur aan de wereld laten zien. We gaan ons digitale magazine lanceren.

Ontdekkingen

Snel: "Het eerste nummer van CineFleur is opgenomen in Leiden. Niet toevallig. Leiden noemt zich de stad van de ontdekkingen, dat vinden we perfect passen.
Met CineFleur willen wij iedereen die in de business zit op een nieuwe, onthullende manier bloemen en planten laten ervaren. Met inspirerende, filmische verhalen van bloemisten, tuincentra en hun klanten. CineFleur neemt de lezer mee op reis naar kwekers & veredelaars en laat je kennis maken met de nieuwste producten en trends."

Whats in a name

Wie de eerste uitgave ziet, moet beamen dat hier iets moois gerealiseerd is. Het magazine is een harmonieuze verzameling van bewegend beeld, fotografie en tekst. Waarbij het laatste bondig en to the point is. Nergens te veel.

Waar het CineFleur om te doen is, is om de visuele verleiding. Inderdaad, zoals bloemen en planten dat ook doen. In dat opzicht is de naam CineFleur de vlag die de lading dekt: whats is a name, heet dat.
De inhoud van het magazine wordt bepaald in overleg met de adverteerders, QuickWorks noemt hen partners. Er is dus sprake van een reclameboodschap. Brandend content in jargon. Maar in de preview die de Bloemenkrant mocht zien hindert dat niet. CineFleur is nergens hijgerig of opdringerig. De artistieke verpakking domineert en dat maakt de boodschap juist zo effectief.
Het wordt voor QuickWorks wellicht een uitdaging om die artistieke insteek vast te houden. Niet alle adverteerders zijn gewend om regie en uitvoering van hun boodschap uit handen te geven.

Internationaal

Snel: "CineFleur verschijnt minimaal 6x per jaar, is Engelstalig en wordt in eerste instantie verspreid in 16 Europese landen. Van noord naar zuid, gevoed vanuit onze eigen database met ruim 40.000 mailadressen. Wereldwijd willen we sierteeltvakmensen inspireren: bloemisten, tuincentra, diy (do it your self), kwekers, groothandelaren en weddingplanners. Voor onze tweede uitgave is Parijs het decor."
CineFleur is geen exclusief vakmagazine. Ook consumenten die op zoek zijn naar inspiratie en het laatste nieuws over life style en trends worden tot de lezersgroep gerekend.
Snel: "Iedereen die dat wil kan zich abonneren op het magazine door middel van inschrijving. Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.


Abonneren kan via www.cinefleur.com

Lathyrus Festival bij Hoeve Ravenstein

Foto: wiki.commons

Vanaf donderdag 4 tot en met zondag 7 juli wordt bij Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein opnieuw het Lathyrus Festival georganiseerd, prinses onder de bloemen.

Een heerlijke geur, zijdeachtige bloemen en heldere kleuren zijn kenmerkend voor de eenjarige lathyrus (Lathyrus odoratus), ook wel pronkerwt genoemd.
De vlinderbloemige lathyrus bloeit in een grote verscheidenheid aan kleuren en kleurschakeringen, van zachte pasteltinten tot helderrood, roze, zalmkleur, violet, blauw en wit en zelfs tweekleurig.
Het is een plant en snijbloem die in de vorige eeuw enorm gewaardeerd werd door diverse koningshuizen over de hele wereld. Vooral om de heerlijke geur die de paleizen vulden met hun paradijselijke aroma.

Lathyrus odoratus Foto: wiki commons

Juliana

Prinses Juliana was er daar één van. Zij had een heel bijzondere collectie. Henk Regterschot hoofd van de Koninklijke hoveniers op Soestdijk werkten samen met zijn collega's in de koninklijke tuin en kas. Zijn passie is om de allermooiste lathyrus van de wereld te kweken.
Rechterschot is inmiddels ook al jaren actief in de moes- en bloementuin van Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein. Samen met de familie Tupker begon de tuinman 5 jaar geleden met het kweken van de Lathyrus. Vier jaar op rij won Hoeve Ravenstein de eerste prijs op de Nationale Tentoonstelling.
Om liefhebbers van de bloem te kunnen laten genieten organiseert de familie Tupker jaarlijks het Lathyrus Festival.
In de expositieruimte van de hoeve is een bijzondere tentoonstelling te vinden. Hier worden de bloemen van Henk Rechterschot gepresenteerd. Er zijn boeketten, vazen en bloemstukken opgemaakt.
In de groente-, kruiden- en bloementuin staan vele varianten van de Lathyrus. Enkele soorten staan al ver genoeg in bloei om door de bezoekers (op-op) geplukt te kunnen worden.
In het Boerderijlokaal zal bovendien een presentatie worden afgespeeld over het proces en de geheimen die schuil gaan achter het kweken van de winnende bloem.

Praktische informatie

-donderdag 4 juli vanaf 11:00 tot en met 17:00 uur.
-vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli vanaf 10:00 tot 17:00 uur.


www.hoeveravenstein.nl.

11 / 18

Vrouwen bepalen de beleving van bloemen in Rusland

Natasja Mironova, al zo'n dertig jaar bezig met de promotie van Nederlandse bloemen in Rusland. Foto: sobolj

Nederlandse bloemen door Russen te laten beleven in een Russische context en hiermee commercieel succes boeken door de hele keten heen: dat is het levenswerk van Natasja Mironova.

Door Wilma van Velzen

Foto: sobolj
Foto: sobolj
Foto: sobolj

Als specialist in netwerkmarketing en commerciële communicatie houdt Natasja zich al zo'n dertig jaar bezig met de promotie van Nederlandse bloemen in Rusland. Als eigenaar en directeur van Sobolj.eu en het platform www.flowerexperience.eu heeft zij meerdere strategieën ontwikkeld.
JustChrys en Hydrangeaworld zijn enkele van haar recente opdrachtgevers waarvoor zij bestaande concepten door vertaalt naar de Russische markt. Ook was Natasja actief voor Bloemenbureau Holland.


315e verjaardag

Met veel enthousiasme spreekt Natasja over haar laatste succes in St. Petersburg. "Van 14 tot en met 16 juni werd hier het jaarlijkse bloemenfestival gevierd, een driedaags evenement met veel theater en muziek. Deze keer werd ook de 315e verjaardag van de Lentetuin uitbundig gevierd. Deze tuin is onderdeel van het Russisch Museum, dat voor de aankleding ervan exclusief Nederlandse bloemen (chrysanten en hortensia's) uitkoos."
In dit project werkte Natasja op alle niveaus vrijwel uitsluitend met Russische vrouwen samen. Het eindresultaat was een prachtig podium voor de ruim 400 bij JustChrys en Hydrangea World aangesloten veredelaars en telers."


Erkenning

Voor het aankondigen van de 315e Lentetuin werd door het Russisch Museum op 10 juni een persconferentie gegeven op het kantoor van nieuwsagentschap TASS. Natasja stelde voor ook de persconferentie in de bloemen te zetten. Dit resulteerde in een prachtig met chrysanten gedecoreerde perskamer.
"Eveneens werden alle vrouwelijke aanwezigen verrast met een fraai boeket chrysanten wat een lach toverde op de anders altijd zo serieuze gezichten. Zo'n bijzondere persconferentie hebben we nog nooit meegemaakt, was een veelgehoorde reactie. De schitterende bloemdecoraties (van chrysanten en hortensia) in de Lentetuin hadden effect, want na de persconferentie regende het publicaties. Volgens het Russisch Museum hadden zij nog niet eerder zoveel aandacht in de pers gehad als met deze aanpak."


Vrouwen als influencers

Behalve St. Petersburg is ook Moskou interessant. In beide steden wonen bemiddelde vrouwen die zich met bloemen en luxe artikelen graag onderscheiden. Het online bestellen van een wekelijks boeket vanaf 150 euro door en voor vrouwen is heel gewoon in Moskou.
Met behulp van voorbeelden op Facebook, VKontakte en Instragram wordt eerst het type van de vrouwelijke klant bepaald, waarop vervolgens het boeket wordt afgestemd. Op hun beurt worden de aangeboden boeketten ook onderwerp van social media posts. Dit werkt. En ter versterking van de handel werd de jaarlijkse Flowers Expo Moscow voor het derde achtereenvolgende jaar geopend door de Nederlandse ambassadeur in Moskou Renée Jones-Bos."


Girl power

Enthousiast is Natasja ook over het Rembrandtjaar dat inspireert voor nieuwe projecten met Nederlandse bloemen in Rusland. Via haar online platform Flower Experience en diverse sociale mediakanalen wordt alle content steevast als een olievlek op maat verspreid naar de handel, bloemisten, kwekers, veredelaars en openbare groepen.
Een post van Natasja bereikt daardoor makkelijk 400.000 mensen in Rusland. Tevens brengt Natasja kwekers, bloemisten en eindklanten graag met elkaar in contact want kennisoverdracht en is samenwerken volgens haar de weg naar succes. "Maar het echte geheim achter het succesverhaal met de Nederlandse bloemen in Rusland is dat alle leidende posities van samenwerkende partijen door vrouwen worden ingevuld."

Nieuw tijdperk voor kassenbouw

Foto: Piet Bom Innovations

Fiberglass n Piet Bom Innovations komt met een revolutionaire ontwikkeling in de glastuinbouw. Er wordt afscheid genomen van aluminium voor de dekconstructie van tuinbouwkassen en Fiberglass komt daarvoor in de plaats.

De productie van Fiberglass, ook wel Glasvezel Versterkte Kunststof genaamd, levert een significante reductie van de CO2-footprint op ten opzichte van aluminium en biedt een aantal voordelen in het gebruik.

Materiaalontwikkeling

Het is de zoveelste uitvinding waarmee kasinnovator Piet Bom sinds 1966 de wereld van de glastuinbouw opschudt. Piet Bom is verantwoordelijk voor tal van octrooien. De kassenbouw startte met hout, ging over naar staal en vervolgens naar, door Piet Bom in 1982 geïntroduceerd, aluminium. Na 37 jaar is er nu Fiberglass, waarvan het productieproces duurzamer is dan van van aluminium.

Belangrijke voordelen

Met het gebruik van Fiberglass voor de constructie van het dek breekt een nieuw tijdperk aan in de kassenbouw. De CO2 die vrijkomt bij de productie van Fiberglass is bijna een vijfde deel van de CO2 die vrijkomt bij de productie van aluminium. Dit levert in de bedekte teelt een belangrijke bijdrage aan duurzaam ondernemen.
Kwekers zullen voorts blij zijn dat een zogenoemde koudebrug ontbreekt bij de horizontale profielen, zoals: goot, nok en roede. Fiberglass voorkomt hardnekkige en nadelige condensvorming.

Het materiaal kan spierwit worden geleverd, is glasvriendelijk en heeft een veel lagere krimp- en rekfactor.

Toekomst van de bouw

Niet onbelangrijk is de kostprijs van Fiberglass. Die is stabiel, in tegenstelling tot die van aluminium, waarvan de prijs op de wereldmarkt door de jaren heen fluctueert. Het risico van een onverwachte kostenstijging kort voor de bouw van een Fiberglass kas is veel minder groot.
Piet Bom Innovations verwacht dat op termijn ook de basisconstructie van de zogenoemde Venlokassen van Fiberglass kan worden gemaakt. Nu is de onderbouw van de kas vooral van staal.


Als die ontwikkeling in de kassenbouw doorzet, gaat wellicht de hele bouwwereld het gebruik van staal en aluminium ontmoedigen om broeikasgas bij de productie te verminderen.

Klaas Schoone Memorial Award voor Eric Moor

Foto: floricultura

jury n De keuze van de jury viel dit jaar op Eric Moor vanwege zijn pioniersgeest en vindingrijkheid. "Hij gaat niets uit de weg om iets te ontdekken en te delen", oordeelde juryvoorzitter René Hendriks.

Moor ontving de award uit handen van de familie Schoone en Jan Post. Zij reikten de inmiddels vierde award uit. Een prijs enerzijds om grootheden uit het vak te eren en anderzijds om de herinnering aan Klaas Schoone levend te houden.

Klaas Schoone was orchideeënkweker puur sang. In zijn korte leven baande hij vele nieuwe wegen op het gebied van assortiment, teelt en techniek.

Flower Parade dit jaar in teken van beroepen

Foto: flower parade

corso n Op zaterdag 10 augustus zal er weer een bonte en vooral kleurrijke stoet praalwagens en luxe auto's door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk rijden.

Duizenden toeschouwers kunnen zich weer vergapen aan de creativiteit van de ontwerpers en de vaardigheid van de arrangeurs die de voertuigen opsieren voor een 'rijdend theater', zoals insiders vol trots de Flower Prade betitelen.

Praalwagen Van Egmond Lisianthus: veredelaar. Foto: Flower Parade | Jora Vision

Door Piet van Kampen

Het is alweer de 74e editie in een lange traditie. Gijs Ravensbergen van de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso heeft naar aanleiding van het gekozen thema 'Beroepen' de ruwe schetsen gemaakt die door Jora Vision zijn gevisualiseerd. Ook de productie van de praalwagens in bij hen in goede handen en Daan de Mooij zorgt weer voor de bijpassende figuratie.
Aan hoofdarrangeur Astrid Lankhuizen die al 40 jaar dit mooie werk doet opnieuw de uitdaging om er samen met vele helpende handen weer een mooie bloemenzee van te maken.
Het thema van dit jaar is een keuze van het publiek. Er is voor beroepen gekozen. 'Hier konden wij prima op inspelen en hebben voor beroepen gekozen van sponsors en ook die bij de Flower Parade passen' lichtte Ravensbergen toe.

Weerman

De tien praalwagens beelden de volgende beroepen uit: trouwambtenaar, verbinder, bankemployé, eventmanager, kunstschilder, florist, veilingmeester, veredelaar, muziekkant en weerman.
De bekende weerman Piet Paulusma komt de Flower Parade op vrijdag 9 augustus officieel openen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn alle wagens in de hallen Royal FloraHolland al vanaf 16.00 uur te bewonderen.
'Op deze manier kunnen we er meer mensen en met name jongeren van laten genieten' is de uitleg van Hans Oudwater, PR-man van de stichting. 'Het wordt weer een rijdend theater. Geen zwaaiende bloemenmeisjes maar acteurs op de wagens', benadrukt Daan de Mooij.

Route

Vorig jaar werd de route in Katwijk aangepast. De Boulevard werd helemaal afgereden en via de Rijnmond ging het via Rijnsoever naar Noordwijk. 'Het was een succes en daarom doen we het dit jaar weer zo', geeft Oudwater aan. Zoals gebruikelijk zal de stoet van 10 praalwagen en de ruim 40 luxe auto's, begeleid door diverse muziekkorpsen en uiteraard de muziekwagens met de Casual Company en de Blaasbalgen Noordwijk als eindpunt hebben. Op zondag zijn daar nog vele wagens op de Koningin Wilhelmina Boulevard te zien.

Museum de Zwarte Tulp verhuist en wordt Holland Tulip Museum

Ferdinand Hart Nibbrig, Bollenveld met knecht (1881), olieverf op doek 40,3 x 56,5 cm, particuliere collectie. Foto: museum de zwarte tulp

museum n Het Museum voor de Bollenstreek, beter bekend als Museum de Zwarte Tulp, wil in 2020 verhuizen naar een nieuwe locatie. Tegelijk verandert de naam in Holland Tulip Museum.

Holland Tulip Museum heeft de ambitie om op de nieuwe locatie uit te groeien tot een internationaal museum over alle facetten van de bolbloem.
Wie meer wil weten over het nieuwe museum kan de komende maanden terecht bij de tentoonstelling in Lisse, waar de uitgezette lijnen met unieke objecten en kunst zichtbaar gemaakt worden. Bruiklenen zijn er van bekende musea zoals Singer Laren.

Bouwstenen

Bij de tentoonstelling 'Panorama Tulipland 3.0', te zien van 29 juni t/m 27 oktober 2019, worden verschillende bouwstenen getoond die richting gaan geven aan het nieuwe museum. Deze lopen dwars door de geschiedenis heen.
Van letterlijke bouwstenen van Jan Six II van Hillegom tot aan de eerste versie van het beroemde Panorama van Leo van den Ende. Dit eerste unieke panorama werd door de kunstenaar in vier maanden geschilderd en diende als voorstudie voor het latere bekende Panorama Tulipland.

De bollenvelden van Anton Koster uit de collectie van het museum krijgen gezelschap van schilderijen van Ferdinand Hart Nibbrig en fotografie van Leendert Blok en Marcel van der Vlugt. De in Lisse geboren Leendert Blok (1895-1986) was een fotograaf die al vroeg experimenteerde met kleurenfotografie en hij blijkt ook prachtige foto's van bollenvelden te hebben gemaakt die hier voor het eerst getoond worden.

Reuzenbollen

Het museum beperkt zich niet tot de muren van het nieuwe gebouw. Met het project 'Reuzenbollen/ Hollands Glorie' komen er vanaf 2020 tientallen kunstbollen in de Duin- en Bollensteek te staan. Die gaan een belangrijke rol spelen in de marketing van de gehele regio.


7de locatie voor Opti-flor

De huidige eigenaren van Opti-flor met de vaders van Rene en Marco. Foto: Thierry Schut

Feest n Opti-flor opende deze maand op feestelijke wijze haar zevende teeltlocatie.

De opening werd verricht door Rene Hendriks, één van de eigenaren van Opti-Flor, samen met de burgemeester van het Westland, Bouke Arends. Met de 2,5 hectare uitbreiding heeft Opti-flor inmiddels in totaal 17 hectare beschikbaar voor de teelt van Phalaenopsis.

Foto: Glenn Mostert

Beekenkamp wint Fleuroselect Award met Begonia Dreams MacaRouge. De Begonia is geschikt voor grote potmaat en is groeikrachtig. Daarnaast heeft de plant weinig verzorging nodig, kan goed tegen regen en zon, goede houdbaarheid en bloei tot de eerste vorst.