Bloemenkrant

27 november 2018

Bloemenkrant 27 november 2018


3 / 18

Air So Pure Cheque voor het Longfonds

Cheque n Air So Pure heeft een cheque aangeboden tijdens de Trade Fair Aalsmeer aan het Longfonds.

De samenwerking met het Longfonds gaat terug naar de oprichting van Air So Pure. Op dat moment is er een actie gehouden waarbij er geveild is voor het toenmalige astmafonds. Ter gelegenheid van het jubileum is vorig jaar weer contact gezocht met het Longfonds. Air So Pure heeft toen een actie gevoerd in samenwerking met Waterdrinker. Omdat Air So Pure het Longfonds een warm hart toedraagt, is ook dit jaar een cheque overhandigd van € 2.500 aan Silke Veurink van het Longfonds. Dit bedrag is door de Air So Pure Kwekers bij elkaar gebracht. Air So Pure zorgt met haar producten voor een gezondere leef en werk omgeving. Ook het Longfonds maakt zich sterk voor schone gezonde binnen en buitenlucht. We hebben dus een gezamenlijk doel.

Strijd mee voor gezonde lucht en longen en doe een donatie aan het Longfonds!

Digitale inkoop Poinsettia via klokaanvoer in de lift

Peter Rodenrijs tussen de kerststerren.

Lift n De digitale inkoop van Poinsettia via klokaanvoer zit in de lift. Inmiddels wordt al meer dan vijftig procent van de Poinsettia's digitaal ingekocht wat een opvallende ontwikkeling is.

"Alleen al dit jaar is het kopen op afstand (KOA) met 7% gegroeid tot inmiddels 42% voor wat betreft de Poinsettia's" zegt Peter Rodenrijs, Productmanager Bloeiende Planten bij Royal FloraHolland. "Eenzelfde beeld zien we bij de klokvoorverkoop (KVV). Hierbij werd een groei geconstateerd van 2% naar 8%. Meer dan de helft van de Poinsettia's worden digitaal ingekocht op een andere plek dan de fysieke kloktribune. Dit maakt dat voor een goede verkoop via de veilingklok een correcte productfoto essentieel is."

Kort seizoenproduct

"Tot en met week 45 is de aanvoer in stuks via Royal FloraHolland met 7% afgenomen. Van extra vroegtijdige productie vanwege het extreem warme weer zien we geen hogere productie. Wel lag de prijsvorming in het voorseizoen achter op voorgaande jaren en lijkt het erop dat Poinsettia steeds meer een kort seizoenproduct gaat worden. Met name de laatste jaren is er een lichte aanvoerafname van Poinsettia's die via Royal FloraHolland verhandeld worden. In 2017 was dat 4% minder Poinsettia's. De prijs steeg daarentegen licht. 2018 begon stroef, maar vanaf week 48 zijn zowel vraag als prijsvorming weer toegenomen."

Rode gevaar

"Als er een product is met een typisch seizoenkenmerk dan is het de Poinsettia wel" zegt Rodenrijs. "Het product wordt vanuit verschillende invalshoeken benoemd, van het 'rode gevaar' tot een echte 'must have' voor de kerstperiode. Poinsettia maakt bij iedereen wel iets los. Met name de nieuwe leuke variëteiten zijn de laatste jaren een mooie aanvulling. Lokaal wordt Poinsettia in Europa veel geteeld. Geschat wordt dat Nederland een aandeel heeft van 20%. Van dit aandeel wordt 75% in Nederland via directe lijnen verkocht. Dit aandeel blijft redelijk stabiel."

Initiatieven

Ten opzichte van 2014 is het stuks aandeel van Poinsettia in de kleur rood gelijk gebleven aan dat in 2017. De toegenomen populariteit van roze tinten zien we ook terug bij Poinsettia in een groei van 4% tot 5%. Een kleine groei was er ook in wit. Een voorkeur voor de potmaten 10,5 en 12 cm was ook bij Poinsettia. "Naar aanleiding van de niet geslaagde Frankrijk initiatieven, waarbij in samenwerking vanuit LTO Glaskracht Nederland en Royal een werkgroep gezamenlijk een poging waagde collectieve export van Poinsettia naar Frankrijk op de agenda te krijgen, is het initiatief weer teruggelegd bij de aanvoerders. Als er nieuwe kansrijke initiatieven komen, is Royal FloraHolland zeker bereid hieraan mee te werken."


FSI 2020

Vanuit Royal FloraHolland wordt op 13 december een ééndaags marktbezoek georganiseerd in de regio Lille in het grensgebied België/Frankrijk. Hierbij worden diverse afzetpunten bekeken en zo nodig actie ondernomen voor 2019. Het initiatief hiervoor ligt wel bij de aanvoerders. "In december 2019 is Poinsettia Woonplant van de Maand dus nieuwe mogelijkheden. Anderzijds zijn veel aanvoerders bezig met verduurzamen. Zo zijn ze druk met het aanpassen van het MPS certificaatniveau naar de nieuwe FSI 2020 eisen. Op dit moment voldoet 62% van de Poinsettia omzet aan de minimale MPS (Global) GAP eis. Voornamelijk grotere aanvoerders voldoen hieraan. Ongeveer 70% (stuks) van de aanvoerders voldoet nog niet aan de eis. Hiervan heeft 36% van de aanvoerders geen enkele certificering. Dit vraagt dus nog enige aandacht voor 2020."

Kerstster brengt vreugde in donkere tijd

Kerstroos.

Vreugde n Als geen ander brengen Poinsettia's, in de volksmond ook wel kerststerren genoemd, vreugde in de donkere dagen van het jaar. Dit maakt hen bij velen geliefd.

DOOR WILMA VAN VELZEN

Florian Schramm, assortimentsmanager potplanten.

De Poinsettia's (Euphorbia pulcherimma) die bij Veiling Rhein-Maas in het Duitse Straelen-Herongen worden aangevoerd zijn in hoofdzaak afkomstig van Duitse producenten bevestigt Florian Schramm, assortimentsmanager potplanten. "In 2017 was ongeveer 90% van de bij Veiling Rhein-Maas geveilde Poinsettia's afkomstig uit Duitsland en 10% van Nederlandse producenten. Veel van onze leveranciers die perkgoed produceren, combineren dit later in het jaar met de productie van onder andere Poinsettia's en cyclamen."

Bemoedigend

Florian Schramm meent dat 2017 een moeilijk jaar was voor de Poinsettia's. "Door de minder gunstige weersomstandigheden liepen de vroege teelt en de middenteelt in elkaar over. Dit zette de prijs zwaar onder druk, zodanig dat de Poinsettia's gedurende het seizoen nauwelijks nog herstel lieten zien. De weken met de hoogste aanvoer waren week 47, 48 en 49. Op dit moment liggen de gemiddelde prijzen ongeveer vijfentwintig procent boven het niveau van vorig jaar. De prijsontwikkeling van de Princettia's is dit jaar zeer bemoedigend." De aanhoudende warmte zorgt ervoor dat de Poinsettia's dit jaar twee weken is dan voorgaande jaren. Volgens de assortimentsmanager had dit gelukkig geen grote gevolgen voor de marktsituatie. "We verwachten ongeveer dezelfde volumes als vorig jaar, waarbij sommige kwekers zelfs een latere verkoopdatum verwachten. Bij de klokverkopen zijn het nog steeds de klassieke rode en witte variëteiten Poinsettia's die het meest in trek zijn met rood als de onbetwiste koploper met maar liefst 95%! De planten met glitters en geverfde varianten worden minder aangevoerd."

Hoogwaardige producten

Klanten van Veiling Rhein-Maas hechten veel waarde aan Poinsettia's met een rijke en goed gevulde bladkroon en een minimum aantal schudbladen alsmede een lange houdbaarheid. "Met onze `Premium Quality´-beoordeling spelen we hierop in. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van de klanten en kwekers van Veiling Rhein-Maas." Voor de nabije toekomst denkt Florian Schramm dat in het algemeen vooral jonge mensen dichter bij bloemen en planten moeten worden gebracht. "Landgard verricht Landgard hier voorbeeldig werk met het initiatief 'Blumen – 1000 gute Gründe´. De jongere doelgroep kan goed worden bereikt via social media en de aanwezigheid van onze producten op hippe evenementen. In dit kader zouden de promotiecampagnes vanuit het `Stars of Europe´-programma naar mijn mening agressiever mogen zijn."
"De bloemisten tonen een assortiment dat zich onderscheidt met een veelheid van speciale vormen en soorten. Samen met de Helleborus en Hippeastrum zorgen de Poinsettia's rond deze tijd voor de belangrijkste verkoopstimulansen voor potplanten. Vanuit Veiling Rhein-Maas haakten we hier graag op in met een presentatie waarin de Poinsettia centraal werd gesteld.

Keukenhof en Jonker promoten hoveniersvak

Dirk Jonker en Henk de Mooij slaan de handen ineen.

Hovenier n Evenals in de techniek kampt ook de hoveniersbranche met een teruglopende instroom, terwijl hierin juist volop prachtige banen te vinden zijn. Twee grote spelers, Keukenhof en J. Jonker & Zn hebben de handen ineengeslagen om de veelzijdigheid van het hoveniersvak in de spotlights te zetten.

Bij grote groenprojecten, zowel op het landgoed als de bloemententoonstelling, werkt Keukenhof samen met J. Jonker & Zn, Aannemers- en Hoveniersbedrijf. Toen Keukenhof in 2013 een partij zocht voor het spitwerk dat nodig is om na het seizoen het park plantklaar te maken, viel de keuze op J. Jonker & Zn. Volgens Henk de Mooij, manager Parkbeheer bij Keukenhof groeide deze samenwerking uit tot een volwassen partnerschap.

Veelzijdigheid

"Jaarrond zijn medewerkers van de firma Jonker werkzaam in Keukenhof. Niet alleen in de bloemententoonstelling, maar ook op het landgoed voor het onderhoud van de paden, het aanleggen van de perken en het maaiwerk. De veelzijdigheid van Jonker en hard werken sluiten naadloos aan bij de genen van Keukenhof, alsmede het snel kunnen schakelen en het nakomen van afspraken."

Vijfde generatie

Dirk Jonker jr. zegt blij te zijn met de samenwerking met Keukenhof. Hij vertegenwoordigt alweer de vijfde generatie van het aannemers- en hoveniersbedrijf dat gevestigd is in Rijnsburg. "We zijn nog een echt familiebedrijf met zo'n veertig vaste medewerkers, waarbinnen thans veertien Jonkers actief zijn. Onze locatie in Rijnsburg wordt momenteel met 1,6 hectare uitgebreid. Een werkplaats en extra opslagruimte worden hier gebouwd."


Helmwerk

Meerdere specialisaties is het bedrijf Jonker eigen op gebied van allround dienstverlening in groenvoorziening en alle bijkomende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden. Dit varieert van onderhoud en aanleg van openbaar groen tot grondwerk en verfijnd tuinonderhoud. "Wat ooit begon met groenteteelt werd in de vijftiger jaren verlegd naar werkzaamheden voor het Hoogheemraadschap Rijnland in de helm en kustverdediging. Ook het planten van wissen, ofwel helmplantjes, is een oud ambacht dat we nog steeds beheersen. In Nederland zijn we nog een van de weinige bedrijven die dit doen. Een groot deel van de kuststrook en enkele eilanden vallen binnen ons takenpakket" aldus Jonker.

Vakmensen

"Evenals Keukenhof kan J. Jonker & Zn de nodige vakmensen gebruiken" zegt de Mooij. "Door de diversiteit van de werkzaamheden goed in beeld te brengen hopen wij dat mensen met affiniteit voor Keukenhof of het werken in landschap en natuur warm lopen voor het hoveniersvak. Geboden wordt afwisselend en dynamisch werk met een goede beloning, zekerheid en scholings- en doorgroeimogelijkheden. Om onduidelijkheden weg te nemen, het gaat hier niet om seizoenwerk, maar om aantrekkelijke jaarronde banen.

Ben jij die geboren hovenier die popelt de handen uit te mouwen steken? Mail je gegevens dan naar vacature@keukenhof.nl of info@jonkerenzn.nl. Wij nemen dan contact met je op."

'n Mooi bloemenformat voor een ander product

De consument genoot volop van het programma.

n Rubriek: De column van Rudi en Pascal

Stylist n Een jaar of wat geleden zond SBS6 het programma Hollands Beste Bloemstylist uit. Pascal en Rudi van 2Dezign waren daar nauw bij betrokken. Zoals gebruikelijk in Bloemenland. Iedereen wist er wat van. Volgens bloemistenorganisaties werd het bloemistenvak niet serieus genoeg genomen. Volgens kwekersgroepen werden de verkeerde bloemen gebruikt. Volgens iedereen was het (uiteraard) te duur. Want de sector heeft voor een dubbeltje op de eerste rang zitten tot een ware kunstvorm verheven.

Opnamen in het veld.

Waren die acht afleveringen (van een uur) per seizoen voor de sector eigenlijk wel zo duur? In het eerste seizoen werd voor 40.000 euro aan producten beschikbaar gesteld. Het tweede seizoen kostte 115.000 euro aan sectorgeld. Het derde seizoen (dat niet kwam omdat de sector zijn plank optrok) had 400.000 moeten kosten.

Bloemistenvak

De grap is dat terwijl iedereen in de sector iets van Hollands Beste Bloemstylist wist, het programma behoorlijk scoorde. In het eerste seizoen zelfs zo goed, dat ze er in De Wereld Draait Door verrast door waren. Bloemen waren vaker dan voorheen onderwerp van gesprek bij de koffieautomaat en het bloemistenvak werd los gezogen van zijn stofjassenimago. Maar in de sector waren de handen er niet voor op elkaar te krijgen, dus kwam dat derde seizoen er niet.

Format

Bij Talpa hebben ze daar volgens ons geen seconde van wakker gelegen. Die hebben op basis van deze formule een nieuw programma bedacht: Het perfecte plaatje (woensdag RTL4), waarin bekende Nederlanders een fotowedstrijd houden. In plaats van bloemen zie je nu acht avonden lang fotocamera's en bijbehorende apparatuur. SBS6 zendt inmiddels nog een vergelijkbaar programma uit, Designdroom (SBS6), speciaal voor interior designer. Waarin uiteraard de nodige meubelen en woonaccessoires te zien zijn. En dan nog maar niet te spreken over het succes van potten bakken bij SBS6 op zondag.

Meer op TV

Eigenlijk worden wij daar een beetje droevig van. Zo ongeveer elke sector krijgt zijn product op prime time op tv en haalt daar tenminste een paar honderdduizend kijkers mee en ons lukt het niet om beetje geld bij elkaar te krijgen en samen dit in Europa op de buis te krijgen. En de bloemisterijsector geeft jaar in, jaar uit niet thuis. Als er een paar centen op tafel komen, hebben we zo weer een programma. Daar bietsen we al jaren om, overal, maar lauloene. Dus aan het eind van 2018 toch nog maar eens de vraag: welke sectorgenoten durven het aan om te investeren in dit stuk productpromotie? Bloemen en planten kunnen altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken en de steun van Rudi en Pascal is er al en zelfs van uit SBS6 en Talpa is er steun en is ook bewezen dat het werkt .

Het is waar; we hebben meer bloemen nodig op TV .

Komst FloriWorld stap dichterbij

World n De komst van sierteeltattractie FloriWorld in Aalsmeer is weer wat concreter geworden nu de nodige handtekeningen onder de Design & Build-overeenkomst zijn gezet: begin volgend jaar begint de bouw.

In FloriWorld, het experience center van de sierteeltsector, kunnen bezoekers op allerlei verschillende manieren beleven wat bloemen en planten voor hen betekenen in het dagelijks leven. Hierdoor krijgt Nederland er een unieke publiekstrekker bij, wordt tegemoet gekomen aan de groeiende belangstelling voor 'groener leven' en wordt de vraag naar bloemen en planten nog meer gestimuleerd. De bouw gaat begin 2019 van start, in het eerste kwartaal van 2020 gaan de deuren open voor bezoekers. De plek zal veel nationale en internationale toeristen trekken, maar ook scholieren, studenten en zakelijke bezoekers. In het experience center ontdekken bezoekers wat bloemen en planten met hen doen. Beleving en bewustwording gaan gelijk op en versterken elkaar zo. Hiermee wordt FloriWorld een bijzonder uitje en is het tegelijk de thuisbasis en het visitekaartje van de sierteeltsector.

FloriWorld past in het beleid toeristenstromen meer te spreiden ten opzichte van Amsterdam en is onderdeel van de Bloemenlijn in het HollandCity beleid van NBTC.

Gemeente Lansingerland lid Club van 100

Ondertekening van de Club van 100.

Club n November 2014 introduceerde Wageningen UR Glastuinbouw de 'Club van 100'. Een groep bedrijven rondom de tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor toegepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. Wie zijn ze en wat hopen zij te bereiken? In deze editie: Gemeente Lansingerland.

Door Esdor van Elten

Als lokale overheid is de Gemeente Lansingerland een beetje een vreemde eend in de bijt bij de Club van 100, die immers hoofdzakelijk uit bedrijven bestaat. Toch is de gemeente met volle overtuiging lid, zegt wethouder Albert Abee: "De glastuinbouw is van groot belang voor onze gemeente. Een bloeiende, innovatieve sector is ook in ons belang. Meer dan dat geloven we in de filosofie en de doelstellingen van de club."

Eyeopener

Wethouder Albert Abee (CDA) heeft naast de portefeuilles financiën, economie, VINEX, grondzaken en duurzaamheid ook die van de Greenport onder zijn hoede. "De glastuinbouw was eigenlijk een cadeautje erbij", vindt hij zelf. "De glastuinbouw is zo innovatief, er zijn zoveel mooie bedrijven hier en we spelen zowel landelijk als op wereldschaal zo'n grote rol, dat was voor mij een echte eyeopener", aldus de 'wethouder van buiten' (Abee komt uit Hendrik Ido Ambacht). Al even blij is Abee met de aanwezigheid van de WUR binnen de gemeentegrenzen: "Daar zijn we trots op. De WUR is méér dan toonaangevend in de wereld als het gaat om land- en tuinbouw. Het is een krachtige innovatieve motor die mensen en bedrijven aantrekt." Was de relatie tussen gemeente en glastuinbouw in het verleden nog wel eens gespannen, sinds Lansingerland van harte participeert in de Greenport West-Holland is die relatie een stuk verbeterd, het lidmaatschap van de Club van 100 past daarbij. "We zijn drie jaar geleden lid geworden", aldus Abee. "Wij zien het als een investering, niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk. Natuurlijk is er het economische aspect. Wij zijn ook gebaat bij een sterke tuinbouwsector. We verwelkomen en stimuleren bedrijven uit binnen- en buitenland. We stonden vorig jaar nog op een enorme beurs in China, waar letterlijk miljoenen mensen komen. Tegelijkertijd denken we dat Nederland en de WUR meer kunnen betekenen: door innovatie kunnen we ook het voedselvraagstuk in de wereld mee helpen oplossen. Meer productie met gebruik van minder water en minder energie. Daarmee maken we het leven elders ook beter."

Ambassadeur

De gemeente is actief lid van de Club: "Wij zien voor onszelf vooral een ambassadeursrol weggelegd", aldus Abee. Hij is dan ook blij dat inmiddels ook andere gemeenten, zoals Westland en Pijnacker-Nootdorp, lid zijn geworden. "Bovendien stellen wij ons netwerk ook graag open. We brengen bedrijven waarmee wij samenwerken graag met de WUR in contact, en vice versa. Daarnaast vertegenwoordigen wij de Club ook in de metropoolregio en helpen wij actief bij het zoeken naar en binnenhalen van subsidies voor de tuinbouw." Het deel van het lidmaatschapsgeld dat een lid 'voor zichzelf' mag besteden gebruikt de gemeente voor het binnenhalen van kennis.

Lansingerland en de glastuinbouw

Wethouder Albert Abee staat achter de deelname aan de Club van 100. Foto: Ariane Kok

"Voor masterclasses en lezingen doen wij geregeld een beroep op de WUR. Zo blijven we op de hoogte van ontwikkelingen. Verder stimuleren wij de sector in het onderwijs, met name het MBO. Vaak heerst daar nog een verkeerd beeld van de tuinbouw: vuil, niet duurzaam, terwijl het inmiddels een hightech sector is geworden die in duurzaamheid voorop gaat. We ondersteunen ook het tweejaarlijkse 'Feest van de Smaak', waar we laten zien wat er in Wageningen allemaal gebeurt. Last but not least brengt de gemeente ook wat specifieks mee naar de club: medewerking, ook in regelgeving: "We bieden betrokkenheid, een open houding, kennis van en oog op regelgeving en korte lijnen. Als je in een innovatieve sector zit, moeten de regels niet teveel in de weg staan. Natuurlijk zijn er regels. Maar de sector mag van ons wel een oplossingsgerichte basishouding verwachten." De Gemeente Lansingerland ontstond in 2007 door de fusie van Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Lansingerland telt 62.000 inwoners en men verwacht dat het inwonertal de komende jaren groeit naar 75.000. Ook staan er heel wat woningbouwprojecten op stapel. Interessant hoe dit zich gaat verhouden tot de glastuinbouw in Lansingerland. De glastuinbouw is goed voor ruim 30% van de plaatselijke economie en creëert tussen de 8000 en 9000 arbeidsplaatsen. Het totale areaal glastuinbouw in de gemeente beslaat ongeveer 789 hectare. Er zijn 191 tuinbouwbedrijven, toeleveranciers niet meegerekend. Het gemiddelde tuinbouwbedrijf is 4,1 hectare groot. Maar er zijn ook grote bedrijven als Koppert en Anthura in Lansingerland gevestigd. Ook de WUR Glastuinbouw zelf is in Bleiswijk gevestigd. De aanwezigheid van de WUR en andere toonaangevende bedrijven brengt ook veel buitenlandse belangstelling met zich mee.

Onderzoek in kassencomplex. Foto: Jan Willem Groen
WUR-complex Bleiswijk. Foto: Gerard-Jan Vlekke
15 / 18

16 / 18

Geinteresseerde jonge toehoorders.

Kansen in de keten

n School schreeuwt om bedrijfskennis

Sector n Scholen alleen zijn onvoldoende om goed opgeleide jonge mensen in de sector te krijgen. De ontwikkelingen gaan daarvoor te snel. Er is een samenwerkingsverband met bedrijven en andere partners voor nodig. Het Groen Onderwijscentrum van Greenport Aalsmeer heeft die visie al jaren en getuigde er opnieuw van tijdens zijn, met het geregeld gehouden Go Café gecombineerde, Partnerdag op dinsdag 20 november.

Door Johan Bos

"Kansen in de keten' heette die. Elf groepen studenten van Wellant College (mbo) en Inholland (HBO) hielden presentaties over varianten op vijf thema's: Logistiek, Marketing, Teelt, Duurzaamheid en Gewasbescherming. In diverse hoeken van het schoolcomplex in Aalsmeer konden ondernemers en andere partners ideeën aandragen voor de tweede fase, die van het onderzoek. Die externe inbreng is hard nodig vertelden dagvoorzitter Gonneke Leereveld en Gerrit Bollen, beiden van het Wellant College.

Binnenste buiten

"Buiten de school zitten veel meer gedachten dan binnen de school", zei Rini Romme van de MBO Raad. Er was misschien een tijd dat de kennis bij scholen zat, maar de ontwikkeling ervan gaat zo snel, vooral wat digitalisering betreft, dat de helft van de studenten nu wordt opgeleid voor vakken die als zij de school verlaten niet meer bestaan, constateerde Romme. Hij citeerde in zijn presentatie prof. Jan Rotmans, die recent zei: 'Ieder beroep dat valt te digitaliseren verdwijnt.' Romme ("in de komende twee jaar zijn er net zoveel vernieuwingen als in de afgelopen vijftig jaar") voerde robots ten tonele, die in toenemende mate werk overnemen van mensen. Hij liet een plaatje zien van het Sint Pietersplein in Rome van acht jaar geleden, waarop één foto werd gemaakt per smartphone. Een recente foto op datzelfde plein toonde een zee van lichtjes van per smartphone fotograferende mensen. Het gaat in deze tijd van digitale transformatie ("elk jaar verdubbelt de snelheid van processors") niet meer om het kopiëren, maar om zelf denken, benadrukte hij. "De geest is uit de fles."

Drones

Lector robotica Cock Heemskerk bij Inholland had het over het drone project dat hij samen met studenten uitvoert, om zieke planten in kassen op te sporen. De groep neemt proeven met onder meer orchidee, die niet zo gevoelig zijn voor de wind die de drone voortbrengt. Het zoeken is naar een nieuwe manier van automatisch vliegen, waarbij ook een oplossing wordt gevonden voor nu nog snel leeg zijnde batterijen, die twee of drie uur meegaan en op een landingsplatform moeten worden vervangen. Als het allemaal werkt, kunnen er zieke planten fotografisch worden uitgehaald. "Meer dan een meter per seconde vliegen is niet ideaal voor het maken van goede foto's", gaf hij toe. Studenten zeiden in presentaties onder meer voor marketing meer social media kan worden ingeschakeld, wat docent Kees Vermeulen van Inholland in het panel bracht tot de opmerking dat de aandacht op die media toch gevestigd moet worden door (deels digitale) kranten. Voor gewasbescherming dachten groepen studenten aan inzamelen van eenmalig fust op Europese plekken, zodat het niet voor hergebruik naar Nederland terug hoeft. De studenten staan voor hun onderzoek open voor kennis uit bedrijven.

Nieuwe entree Hortus


Nieuw n Het komende halfjaar krijgen de entree van de Hortus en de Wintertuin een ander uiterlijk.

De herinrichting is nodig vanwege de flink toegenomen bezoekersaantallen. In 2010 ontvingen de Hortus 100.000 bezoekers; in 2017 waren dit er maar liefst 178.536. Om de toegenomen stroom bezoekers in de toekomst beter te kunnen verwerken, is deze verbouwing noodzakelijk. In mei volgend jaar kan de nieuwe entree weer in gebruik genomen worden. Tot die tijd zijn de kassa, de winkel en het restaurant ondergebracht in de monumentale Oranjerie.

De Hortus blijft gedurende het project gewoon toegankelijk via de bestaande hoofdingang aan het Rapenburg. Wel is de (Singelpark)wandelroute langs de Wintertuin gewijzigd vanaf dinsdag 13 november.

Succesvolle kick-off van de gerbera campagne


Campagne n In april 2019 staat de gerbera op de bloemenagenda. Dit moment wordt aangegrepen om de grootste gerbera campagne ooit te lanceren. Vorige week introduceerde Coloured by Gerbera deze campagne 'Get the Feeling' op de Trade Fair Aalsmeer. Hier toetsten zij hun concept en gingen ze in gesprek met mogelijke samenwerkingspartners.

Veel positieve reacties

In het kader van 'samen staan we sterker' werd op woensdagochtend 7 november de beurs kick-off met de aangesloten telers gehouden. Hier kregen zij de campagnematerialen te zien welke enthousiast ontvangen werden.

Plannen

Ook de beursbezoekers waren zeer te spreken over de campagneplannen voor april 2019. Het concept van de campagne werd gepresenteerd aan de hand van banners, T-shirts, folders en vooral veel gerbera's.

'Get the Feeling'

De campagne, die de eerste twee weken van april zal lopen, draait om de emotie achter de gerbera. Door verschillende emoties te koppelen aan de gerbera wordt getoond hoe divers de bloem is. Met ruim 615 soorten is er voor elke emotie of gelegenheid wel een gerbera te vinden.


Samenwerken

Voor deze campagne zullen ze samenwerken met groothandel en exporteur om te zorgen dat iedereen 'the feeling' krijgt! De campagne zal starten op 1 april 2019.

Presentatie

Indien u de presentatie op de beurs heeft gemist kunt u de campagne brochure opvragen bij feeling@colouredbygerbera.com

We Hebben Meer Bloemen Nodig wint Internationale Award

Epica n De nieuwe snijbloemencampagne 'We Hebben Meer Bloemen Nodig' van Bloemenbureau Holland in samenwerking met 180 Kingsday, heeft een Bronzen Epica award gewonnen in de categorie 'copywriting & storytelling'.

De Epica Award is de enige prijs die wordt beoordeeld door journalisten die voor marketing- en communicatietitels werken. Meer dan 200 vaktijdschriften en websites van over de hele wereld nemen deel aan de jury en selecteren duizenden inzendingen uit meer dan 70 landen.

Trots

Natuurlijk zijn we erg trots op deze prijs, omdat juist de categorie 'copywriting & storytelling' aangeeft dat we op een goede manier bezig zijn om bloemen in het hoofd van de consument te krijgen en te houden om vervolgens meer bloemen op het boodschappenlijstje te krijgen.
Snijbloemencampagne

Met bloemen vier je echt belangrijke dingen: vriendschappen, mijlpalen, liefde en vele andere belangrijke hoogtepunten in het leven. We Hebben Meer Bloemen Nodig, dus. Dat is de insteek van de nieuwe internationale snijbloemencampagne van Mooiwatbloemendoen.nl van Bloemenbureau Holland met de intentie voor de komende drie jaar deze boodschap uit te dragen.

Op de website van Epica is meer te lezen over deze mooie awards voor de creatieve sector.

18 / 18