Bloemenkrant

30 oktober 2018

Bloemenkrant 30 oktober 2018


Tiny Flower Boat verbindt sierteelt

Presentatie n Afgelopen zaterdag werd de Tiny Flower Boat, aangemeerd in de Aalsmeerse wateren, officieel in gebruik genomen. Veel belangstellenden uit de wereld van de sierteelt waren naar de aanlegplaats gekomen om de innovatieve creatie van Jan de Boer van dichtbij te bekijken. Net als meer van zijn hand, was ook hier weer uitzonderlijk over nagedacht.

DOOR TEUNTJE VAN DELFT /WALTER LANDESBERGEN

De Tiny Flower Boat is een moderne kleine boot, voorzien van alle gemakken van deze tijd. De boot heeft de vorm van een hoefijzer, dat staat voor geborgenheid en saamhorigheid in het samenbrengen van mensen. Met de mogelijkheid om zoveel buiten als binnen bloemen en/of planten te presenteren.Een extra etalage voor het bijzondere product en een hart onder de riem voor de kwekers die zich willen onderscheiden. Een geweldige manier om producten te presenteren tijdens het entertainen van bezoekers. De Tiny Flower Boat ligt aangemeerd in het hart van Aalsmeer, waar het je tijdens een workshop of presentatie kan meenemen op een magische reis op de Aalsmeerweiden, waar het mogelijk is de bijzondere productie van seringen te zien.


Vervolg op pagina

Bloemenkrant Bedrijfsprofielen

Nieuw n Deze Bloemenkrant starten we een nieuwe serie. In de sierteeltsector werken veel bedrijven met lef, innovatiedrang en inzet met het mooiste product van de wereld, bloemen en planten.

Allemaal bedrijven met een verhaal. De Bloemenkrant wil graag aan deze interessante verhalen de ruimte geven op een eigen pagina. RVE Bloemen- en plantenexport is de eerste. Piet Kralt, vakjournalist en Wim Zandbergen, vakfotograaf staan met de Bloemenkrant garant voor de kwaliteit van het artikel.


Eigen bedrijfsprofiel

Wilt u het verhaal van uw bedrijf vertellen en wilt u graag mensen met uw organisatie laten kennismaken? Bel dan met de Bloemenkrant, Dennis Seriese 06- 22668555, dennis.seriese@bloemenkrant.nl of Teuntje van Delft, 06-12746478.

RVE eerste in de serie Bedrijfs- profiel

Bloemen en planten naar de beurs

Dutch n Aan tafel met de directie van Royal Lemkes

De roos in Growers Pride

Van der Hulst kijkt terug op een zinvolle periode

Foto: PR

n Afscheid van Flora Productcommissie Roos

Afscheid n Mark van der Hulst is voornemens de voorzittershamer van de FPC Roos (Royal FloraHolland Product Commissie) door te geven aan Remco van der Arend van Arend Rozen. Dit doet hij bij de eerstvolgende vergadering van de FPC Roos op 6 december.

Mark van der Hulst tijdens de Keukenhof Rozenshow.

DOOR WILMA VAN VELZEN

"Ik ben tien inmiddels zo'n tien jaar lid van de FPC Roos, waarvan de afgelopen vier jaar als voorzitter" zegt FPC-voorzitter Mark van der Hulst. "Op de eerstvolgende vergadering van de FPC Roos geef ik de voorzittershamer door aan Remco van der Arend. Remco is intussen ook alweer zo'n jaar of negen FPC-lid en een uitstekend en betrokken opvolger. Wegens mijn vertrek, en ook dat van enkele anderen FPC-leden ontstaan er enkele vacatures. Hierop volgt zeer binnenkort een oproep aan de leden rozenkwekers om zich te melden voor de FPC. Persoonlijk kijk ik terug op een zinvolle periode, waarbij we vanuit de FPC invloed hebben kunnen uitoefenen op veel ontwikkelingen binnen de veiling wat mij als individuele kweker nooit was gelukt."

Lastig

Een van de meest moeizame ontwikkelingen waar Van der Hulst tijdens zijn bestuursperiode tegenaan liep was wel de strijd met Royal FloraHolland om de FPC's als volwaardige sparring partners te zien. "Op een gegeven moment werd ik mij ervan bewust dat de FPC's door het veiling management als inspraakorganen vooral als lastig werden gezien. Een groot voorbeeld waarbij niet alleen de FPC's zijn gepasseerd, en er in het geheel niet meer goed naar de leden werd geluisterd is het plantenklokverhaal, waarbij men vorig jaar het fysiek veilen wilde stoppen om over te gaan op beeld veilen. En zo was er meer, heel frustrerend. Ik heb toen echt aan de bel getrokken."

Meer draagvlak

"Nadat de grote reorganisatie van Royal FloraHolland zo'n beetje was uitgekristalliseerd en vorig jaar bekend werd welk model Ledenraad als voorstel aan de leden zou worden voorgelegd, zijn ook de FPC's gereorganiseerd. Een en ander heeft erin geresulteerd dat de rechten en plichten van de FPC's duidelijker zijn vormgegeven en meer uniform zijn geworden. Als kweker wil je immers invloed hebben op wat er gebeurt. Ook is er nu gezamenlijk overleg tussen de FPC-voorzitters. Deze nieuwe strategie is dit voorjaar geïmplementeerd en versterkt het verenigings- en ondernemersgevoel. Doordat het twee kanten op werkt biedt het meer draagvlak. Wel is het nog een heel proces om uit te vinden wat wel en niet werkt."

FSC en PEFC certi­cering voor Dillewijn Zwapak

Patricia Dolman overhandigt de PEFC plaquette aan Mark de Krosse. Foto: Patricia Dolman van PEFC Nederland overhandigt de PEFC plaquette aan Mark de Krosse.

FSC n Dillewijn Zwapak heeft afgelopen week certi­ceringen behaald voor zowel FSC als ook PEFC.

De internationaal opererende specialist voor verpakkingsoplossingen voor de gehele hortisector toont hiermee aan duurzaamheid heel erg serieus te nemen. 'Met deze certi­ceringen geven wij impliciet aan dat wij ons hard maken om zoveel mogelijk artikelen die nu nog van plastic worden gemaakt (hoezen, vellen etc.) in de nabije toekomst meer en meer te vervaardigen van papier dat afkomstig is uit verantwoord bosbeheer.

Verbeterd

Die medeverantwoordelijkheid voor een betere leefomgeving promoten wij dan ook graag bij onze klanten', aldus Mark de Krosse, Managing Director van Dillewijn Zwapak.

Om de certi­caten te behalen heeft Dillewijn Zwapak onder andere bedrijfsprocessen en kwaliteitscontroles verbeterd en vastgelegd.

Afscheid Corrie van Staalduinen

Directeur Ton van Mil, Corrie van Staalduinen en coördinator Ton Burger.

Corrie van Staalduinen is na een dienstverband van 47 jaar en 7 bij Brinkman met pensioen gegaan. Bijzonder te vermelden is dat ze altijd fulltime heeft gewerkt én dat gedurende haar loopbaan haar zicht verslechterde van slechtziend naar bijna helemaal blind.

Corrie van Staalduinen startte bij Royal Brinkman in 1971 met een zeer eenvoudige telefooncentrale. In de afgelopen 47 jaar heeft ze met verschillende soorten telefooncentrales haar werk gedaan; met behulp van telefoontoestellen met draaischijven en met toetsen maar later ook met spraakgestuurde centrales en tenslotte zelfs met internettelefonie van KPN1. Altijd ging ze mee met de ontwikkelingen en paste ze zich aan, aan de nieuwste technieken. Vermeldenswaardig is, dat Corrie alle toestelnummers uit haar hoofd kent, en collega's moeiteloos herkent aan stemgeluid en geluid van voetstappen.

Tuinbouwjongeren op bezoek bij TOP-winnaar Royal Lemkes

Directeuren Michiel de Haan en Michiel van Veen. Foto: Foto Frank de Klerk

n Planten mooier dan hondenbrokken en boormachines

TOP n Royal Lemkes won dit jaar de Tuinbouw Ondernemersprijs voor de ondernemer die het beste presteert op innovatief en duurzaam ondernemerschap. Op maandagavond 22 oktober reden de Tuinbouwjongeren Westland/Oostland met een autobus naar Bleiswijk om zich te verdiepen in de succesformule van deze marktleider in de plantenhandel naar de grootschalige retail.

Foto: Frank de

DOOR FRANK DE KLERK

Directieleden Michiel de Haan en Michiel van Veen stonden klaar om de Tuinbouwjongeren persoonlijk te begroeten. In zijn presentatie zei De Haan dat toen hij in 2015 bij Royal Lemkes begon geen enkel verstand van planten had. ,,Ik had wel twaalf jaar leidinggevende ervaring zoals bij Dirk van den Broek.'' De Haan kreeg bijval van zijn collega Michiel van Veen, die de logistieke en IT-kant doet. ,,Ik heb zes jaar bij FloraHolland gewerkt maar net zoveel verstand van planten als De Haan.''

Familiebedrijf

Beiden zijn echter geheel gewonnen voor de plantenhandel. ,,Ik heb hondenbrokken en boormachines verkocht maar planten zijn veel mooier,'' zei De Haan. ,,Met planten kunnen wij de wereld een beetje mooier maken, samen met onze collega's en klanten. Voor veel van onze afnemers zijn de planten maar een klein onderdeel van hun aanbod. Dat vraagt om een integrale aanpak samen met de klant in plaats van het leveren tegen een zo laag mogelijke prijs. Royal Lemkes is een familiebedrijf in de vijfde generatie en wil het verschil maken door duurzame groei. Wij gaan niet voor de maximale winst. Op een feestje kun je spreken over hoe groot je auto of je huis is maar ook over waar je vandaan komt, waar je staat en wat je wilt. Dan krijg je een veel leuker gesprek.''

Marktleider

Royal Lemkes is marktleider in de grootschalige retail en levert onder andere aan OBI, KingFisher en Maxeda. Het Management team bestaat uit acht personen waaronder drie vrouwen. Dat is een bewuste keuze want Royal Lemkes streeft naar diversiteit. De betrokkenheid van de medewerkers bij het familiebedrijf is met een beoordelingscijfer van 8,5 erg groot. Daarmee behoort Royal Lemkes tot de top van 5 procent van de Nederlandse bedrijven met de hoogste interne betrokkenheid.

Schaalvergroting

De plantenhandelaar uit Bleiswijk hecht veel waarde aan schaalvergroting. Deze is nodig om te investeren in business intelligence en duurzaamheid. Door big data probeert Royal Lemkes achter de trends in de markt te komen. ,,Er zijn zaken, die mij verbazen'', zei Van Veen. ,,Hoe kan een kweker via de klok leveren zonder te weten wat de klant wil? De sector is nog vaak aanbod- en niet vraag-gedreven. Hoe kunnen wij de sector zo veranderen dat de kweker maakt wat de klant wil. Wat maakt het dat een klant € 10 voor een plantje betaalt? Wij moeten geen geld laten liggen maar pakken, zodat de hele keten een goed inkomen heeft. De computer heeft veel potentie om na te gaan wat de consument wil.''

In de strategie van Royal Lemkes heeft elke klant een eigen account- en procesmanager. ,,Elke klant wordt uniek bediend'', zei De Haan. ,,De klant moet het gevoel hebben: die kar is voor mij gemaakt. Wij hebben onze logistiek zo ingericht dat wij vrachten in Londen of Boekarest kunnen afzetten. Royal Lemkes verkoopt 15.000 verschillende planten, die afkomstig zijn van 850 leveranciers. Wij zijn geen geschikte partner voor een klant, die enkel prijsaanvragen (tender) heeft. Die sturen wij door naar een ander bedrijf. Je moet ook wel eens afscheid durven nemen van een klant.''

Meer grip op je resultaat

Resultaat n De plannen voor volgend jaar worden gemaakt! Met meer inzicht in je resultaten kun je beter gaan sturen en je organisatie meer doelgericht en winstgevend maken.

Minder verrassing

Hoeveel heb je deze week verdiend? Hoe doe je het vergeleken met vorig jaar en je doelstellingen? Op welke klanten verdien je geld?Op ieder moment inzicht in je actuele resultaten ten opzichte van je historische resultaten. Bekijk niet alleen je totale omzet, maar ook de details per klant, product en regio. Op basis van je resultaten uit het verleden kunnen ook voorspellingen worden gedaan over je inkoop, verkoop en winst. Daardoor kun je beter sturen en krijg je meer grip op je bedrijf.

Sturen op doelstellingen

Met bovenstaande inzichten kun je reële doelstellingen voor de aankomende periode neerzetten en deze delen met je afdelingen en medewerkers. Door de resultaten ten opzichte van de doelstellingen op ieder moment inzichtelijk te hebben, ben je ook in staat om op tijd bij te sturen wanneer dat nodig is. Hiermee ga je sturen op feiten in plaats van gevoel!Door regelmatig de doelstellingen en resultaten met je teams bespreken, verbeteringen door te nemen en de effecten van de veranderingen zichtbaar te maken, raken medewerkers nog meer betrokken en gecommitteerd aan de bedrijfsdoelstellingen en resultaten.

Concrete hulp

De sierteeltgroothandel is een complexe omgeving met grote aantallen producten en klanten. Hier grip op krijgen en veranderingen inzichtelijker maken, is een uitdagende taak. Slimme software kan je helpen de benodigde bedrijfsinzichten te krijgen en je signalen te geven wanneer er onverwachte afwijkingen zijn ten opzichte van je doelstellingen, zodat je direct bij kunt sturen.


Nu

Wanneer je nu begint, dan heb je volgend jaar nog meer grip op je bedrijf! Meer weten? Peter Rosman, 06 83 22 03 46. Peter@wdd.nl

Dal is mogelijk bereikt

Jos van der Venne(foto:Le Giesen) Foto: Le Giesen

Groei n De Nederlandse Roos heeft het erg moeilijk gehad, maar het lijkt erop dat het dal is bereikt en het areaal weer langzaam groeit. De Afrikaanse roos daarentegen is intussen een van de belangrijkste spelers geworden in het mondiale speelveld.

DOOR WILMA VAN VELZEN

De wereld verandert snel en daar komt ook het product Roos, de Koningin der bloemen, niet onderuit. Jos van der Venne, assortimentsmanager Roos bij Veiling Rhein-Maas, vat samen dat het areaal rozen in Nederland in de afgelopen twintig jaar is gekrompen van een piek van circa 950 ha in 2002 naar zo'n 250 ha nu, terwijl het areaal in Kenya en Ethiopië in dit tijdsbestek naar 3500 ha groeide.

Verbeterd assortiment

"De Afrikaanse kwekers hebben grote stappen gemaakt. Onder andere met een sterk verbeterd assortiment dat geleidelijk van een middelgrootbloemig naar een grootbloemig assortiment is verschoven. Kwekers besteden meer aandacht aan de post harvest, behandeling, verpakking en presentatie van het product tijdens de verwerking in Nederland en ook zijn steeds meer kwekers op grotere hoogten, van 1800 naar nu ca. 2400 meter hoogte, gaan telen. Dit heeft gezorgd voor een betere kwaliteit en knopgrootte.

Afrika

Veredelaars hebben hier handig op ingespeeld door zich te richten op soorten met een grotere knopgrootte die geschikt zijn voor de teelt in Afrika. Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat het Afrikaans product een van de belangrijkste spelers is geworden in het mondiale speelveld."

Dal bereikt

"Echter, Nederland domineert nog steeds in het rode en witte segment met Red Naomi! en Avalanche+ als belangrijkste soorten. De Nederlandse roos heeft het erg moeilijk gehad, maar het lijkt dat het dal is bereikt en het areaal weer enigszins groeit. Door innovaties op het gebied van sortering, belichting en koeling weten Nederlandse telers topproducten neer te zetten waar een goede vraag naar is."

Toekomst

"Roos blijft ook in de toekomst de belangrijkste snijbloem. De vraag naar rozen zal met de groeiende welvaart in de wereld alleen maar toenemen. Ik ben wat dat betreft erg optimistisch.

Wellicht komen er nieuwe productielanden bij en zullen de huidige productielanden uitbreiden, maar dat zal wellicht samengaan met een wereldwijde groei van de markt voor snijbloemen in het algemeen en voor de roos in het bijzonder" aldus Jos van der Venne.

De roos staat al jaren nummer 1

De prachtige trosroos.

Eén n Roos staat al jaren op nummer 1 en dat gaat niet veranderen. Bij Royal FloraHolland is roos nog steeds veruit de grootste productgroep. Alleen van week 1 tot en met week 20 heeft het product Roos wat last van haar grote concurrent Tulp.

"Ruim 65% van de rozen in Europa bereiken de consument nog steeds via het groothandelskanaal en bloemisten", stelt Guido Vollebregt, die evenals Ferry Schoneveld en Janneke de Jong als productmanager invulling geeft aan het productteam Roos bij Royal FloraHolland. "In de afzetlanden zien we vooral groei in de Oost Europese landen. Daar ligt eveneens een behoorlijke groei van onze KOA-computers waarop vooral rozen worden ingekocht. Rusland lijkt op de weg terug. Alleen voor de retail, die jarenlang mooie groeicijfers liet zien, is dat nu wel een beetje voorbij."

Guido Vollebregt, productmanager Roos. Foto: Guido Vollebregt.

Bijzonder jaar

Voor roos was een buitengewoon bijzonder jaar. Vooral het klimaat in de productiegebieden was van grote invloed. "Zowel de weersomstandigheden, als het ondernemersklimaat. Dat was vooral in Ethiopië lastig. Het hele jaar ligt de productie al achter vanwege een combinatie van klimaat en onrust in de productiegebieden. Ook Kenia loopt achter in volume, doch slechts in de periode na week 20 en dit was puur klimatologisch. De vele regen zorgde voor een slechte aanvoer. Daarentegen heeft Nederland, met een aanvulling uit Spanje, goed gepresteerd. Voor het eerst in drie jaar stabiliseerde het volume Nederlandse roos met na week 32 zelfs iets toename. De aanvoer van rozen was het afgelopen jaar 7% lager, maar steeg de middenprijs voor het derde jaar op rij."

Weinig interesse

"Aan de afzetkant resulteerde de tropische zomer in een matige prijsvorming veroorzaakt door het verhaal dat de consument bij extreem mooi weer weinig interesse heeft in bloemen. De eerste twee weken van oktober lijken eveneens ondermaats, lagere aantallen in combinatie met een lagere prijs. De mooie nazomer is niet goed voor de rozenverkoop. Wel worden de verschillen in prijsvorming nooit in het najaar bepaald, maar zijn de eerste 26 weken van het jaar bepalend. Richting eindejaar daalt de omzet in rozen, terwijl de middenprijs iets stijgt."

Brexit

Qua marktaandeel strijden Nederland en Kenia jaarlijks om de eerste plaats. Vorig jaar won Kenia met een marktaandeel van 38% met Nederland nipt onder zich. Ethiopië is altijd goed voor een derde plaats (20%). "De Brexit zal zeker invloed hebben op roos, maar in vergelijking met de productgroepen lelie en chrysant zal de impact voor rozenaanvoer via Nederland echter minder zijn. Voor het zeer dominante supermarktaandeel in het Verenigd Koninkrijk verloopt de inkoop van roos veelal rechtstreeks vanuit Afrika. Een andere bedreiging kan komen vanuit het Duitse retailkanaal vanwege de nieuwe onrealistisch hoge certificeringseisen. Positief is dat met veel interesse wordt uitgekeken naar de resultaten van het 'customer journey' onderzoek dat recent in Duitsland werd uitgevoerd. Hiervoor werden de aankoopvoorkeuren van de consument onderzocht, alsook de behandeling van een bos rozen na aankoop."
"Promotiecampagnes gaan via Bloemen Bureau Holland. Rond Valentijn zijn er altijd mooie campagnes. De nieuwste bloemencampagne van 'mooiwatbloemendoen' is een goed voorbeeld van collectief campagnevoeren. Het leuke filmpje doet het prima en duikt overal op. Interessant is dat ook het trouw en event seizoen meer aandacht kreeg. Bijzondere cultivars lijken de arrangeurs en bloemisten te boeien en exclusieve rozen worden extreem goed betaald. Ik voorzie een rooskleurige toekomst voor roos."

Rozentelers vestigen hun hoop op Allerheiligen

Mark van der Hulst. Foto: Mark van der Hulst, FPC voorzitter.

Hoop n De prijzen van in de Nederland geteelde kwaliteitsrozen zijn erbarmelijk. Zelfs na de zomer komen de prijsstijgingen in heel Europa niet goed op gang. De hoop is nu gevestigd op Allerheiligen.

Waarom een positieve prijsontwikkeling van in Nederland geteelde kwaliteitsrozen achterblijft is voor FPC voorzitter Mark van der Hulst een raadsel. "De hitte is voorbij, dus dat kan de huidige lage prijs niet meer veroorzaken. De kwaliteit is ook heel goed. Deze heeft van de zomer niet geleden onder het warme weer doordat het constant warm was. Een korte hittegolf veroorzaakt meer problemen. De kwaliteit van de rozen is juist heel goed door de hoeveelheid licht die we hebben gehad."

Prachtig geel. Foto: Prachtig geel.

Rood en wit

Op dit moment zijn er zo'n zeventig rozentelers in Nederland actief met de teelt van grootbloemige rozen en tros in het hogere segment. "Kleinbloemige rozen worden al tien jaar niet meer in Nederland geteeld en middelgroot is voor een deel ook naar buitenlandse teeltgebieden verplaatst. De Nederlandse teelt bestaat in hoofdzaak uit rood en wit, zoals Red Naomi en Avalanche+. Ook hier neemt de druk toe. Meer kleuren in de grootbloemige rozen zijn een niche product."

Stap voorblijven

"De in Nederland geteelde rozen en Afrikaanse teelt komen op de veiling bijeen. Voor het maken van onderscheid zoeken telers van in Nederland geteelde rozen het vooral in het leveren van excellente kwaliteit met extra service richting hun klanten. Tegelijkertijd groeit de roep om duurzaamheidslabels. Nu zijn bloemisten in tegenstelling tot andere partijen nog niet zo veeleisend, maar ook bij hen zie je dat groen inkopen steeds meer trend wordt. De FPC wil ook met duurzaamheidslabels een stap voor te blijven. Om dit te bereiken maken we er werk van alle rozentelers in het FSI-mandje te krijgen. MPS-GAP is een van de certificaten. Dus een Nederlandse kweker kan bijvoorbeeld voor MPS-GAP kiezen. Telers van Nederlandse rozen hoeven weinig extra moeite te doen om dit te verkrijgen. Zij hebben immers alles al goed voor elkaar. Inmiddels zijn zo'n vijf teeltbedrijven MPS-GAP gecertificeerd."

Bloemlievend

Slechts 15 tot 20% van alle in Nederland geteelde rozen blijft in Nederland. De rest gaat over de grens en dat is dan ook superkwaliteit. "Echte topdagen zijn de Moederdagen in Duitsland en Frankrijk, maar ook elders in Europa. Onlangs hebben we vanuit de FPC Roos nog een marktbezoek gedaan naar Praag. Dan is het leuk om onze Nederlandse rozen overal te zien. Volop kansen zien we ook in Polen. Echt een grote groeimarkt, want de Poolse bevolking is heel bloemlievend en teelt zelf nauwelijks bloemen omdat dit vanwege de koude omstandigheden niet rendabel is."
Over het splitsen van de Productdag Roos en de Meet & Greet naar een aparte gelegenheid in september in het World Horti Center is Van der Hulst goed te spreken. "In april kunnen we ons dan helemaal richten op de Keukenhof Rozenshow waarbij zowel de kwekers als de handel en LTO betrokken zijn. In navolging van de legendarische rozenshows in Broek op Langedijk is dit nog het enige moment dat de rozentelers kunnen strijden met elkaar om wie de mooiste rozen heeft. Bovendien is dit een echte consumentenshow waar de kwaliteit van afspat en is het geweldig leuk om te zien wat je rozen doen met mensen. Dan besef je weer waarvoor je het doet."

Roos is absoluut de drager van de markt

Jos van der Veen.(foto: Le Giesen) Foto: Le Giesen

n Bij Veiling Rhein-Maas goed voor 30% snijbloemenomzet

Belangrijk n Roos is nog steeds het belangrijkste product op alle veilingen. Het is de drager van de markt, want een goed rozenassortiment trekt goede klanten aan die ook andere producten kopen.

DOOR WILMA VAN VELZEN

"Een zo breed en diep mogelijk rozenassortiment voor onze kopers vinden we daarom belangrijk" stelt Jos van der Venne, sinds september 2017 assortimentsmanager Roos bij Veiling Rhein-Maas en daarvoor lange tijd werkzaam in de rozenindustrie in Kenia. "Continu zijn we op zoek naar soorten en kwekers die iets kunnen toevoegen aan ons assortiment. Dit maakt dat klanten van Veiling Rhein-Maas toegang hebben tot een volledig assortiment met Duitse, Nederlandse, Afrikaanse en Ecuadoraanse producten. De productgroep Roos is bij Veiling Rhein-Maas goed voor 30% van de snijbloemenomzet."

Lagere aanvoer

"Dit jaar wordt gekenmerkt door een lagere aanvoer van zowel buitenlandse als Nederlandse aanvoerders", concludeert Van der Venne. "De totale aanvoer van Duitse rozen was hoger, ondanks de lagere aanvoer van de zogenaamde 'Freiland' rozen, een uniek product dat specifiek in onze regio wordt geteeld. De sterk verminderde aanvoer vanuit Kenya en Ethiopië werd veroorzaakt door het lange en intensieve regenseizoen in Kenya en een langdurig koud voorjaar in Ethiopië."

Prijsvorming

"Uiteraard heeft ook de lange tropische zomer effect gehad op de totale afzet en prijsvorming aan de klok in Straelen-Herongen. Vooral in de weken 30, 31 en 32 hadden we een flink lagere aanvoer vanuit Afrika. Hierdoor bleef Veiling Rhein-Maas in die periodes met de totale aanvoer roos wel iets achter. De cumulatieve prijsontwikkeling tot week 42 was ondanks de tropische Europese zomer goed voor de Afrikaanse rozen. De prijzen voor Nederlandse en Duitse rozen lagen daarentegen iets lager dan vorig jaar."

Extra grote koppen

Van de totale aanvoer roos bij Veiling Rhein-Maas komt 17% van Nederlandse telers. "Wij hebben uitstekende Avalanche+ en Red Naomi telers die het erg goed doen. Diverse kwekers verkopen ook hun exclusieve sorteringen met extra grote koppen en meer uniformiteit per bos. De prijzen voor dit hogere segment zijn uitstekend. Door de hoogconjunctuur nam de vraag naar bloemen en rozen toe, vooral naar het betere kwaliteitsproduct en een breder assortiment. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar topproducten heeft Veiling Rhein-Maas een speciaal blok 'Premium-Quality' ingesteld. Het succes hiervan is te danken aan de strikte criteria waaraan de producten moeten voldoen."

"Voor de komende kerstperiode voorzien we voor rode en witte rozen een lichte prijsstijging, maar in vergelijking met Valentijn is dat niets. Dit is en blijft de belangrijkste dag voor het product roos op onze marktplaats. In het algemeen is Duitsland onze grootste markt. Kleuren als oranje en tweekleurige geel/rood en roze/wit worden veel aangevoerd vanuit Duitsland en Afrika. Bij de Nederlandse rozen domineren de kleuren rood en wit. De top 5 rozen bij Veiling Rhein-Maas is Red Naomi, Avalanche+, Athena, Bella Rose en Mariyo!

Tiny Flower Boat verbindt de sierteelt

n Prachtige gelegenheid om klanten producten te laten ontdekken

Vervolg van VP

Aan belanstelling had de Flower Boat niet te klagen.
Oranje hoort bij zijn oer Hollands product.
Samen met de bouwers van de boot.
Een prachtig boeket voor Andrea.

Flower n Wie zijn of haar klant wil laten meegenieten van de prachtige producten, die zowel buiten als binnen kunnen meevaren, vindt in de Tiny Flower Boat een geweldige ervaring. De bloemenbakken aan de buitenzijde kunnen meerdere keren per dag worden vervangen, zodat allerlei sierteeltpresentaties mogelijk zijn. De klant kan de producten op deze manier rustig van dichtbij bekijken.

Foto's: Walter Landesbergen/
Peter van Delft

Daarnaast heeft hij de mogelijkheid de leveringsvoorwaarden door te nemen, Daarnaast kunnen producenten workshops houden, meetings organiseren en ook over de |Aalsmeerse wateren varen en daar de nog steeds prachtige en arbeidsintensieve teelt van seringen bewonderen. 'Overal zijn mogelijkheden voor' , beschrijft Jan de Boer zijn laatste vinding. 'Je wilt je klanten graag meenemen en wat van de sierteelt en de omgeving laten zien. Zo verbindt je het nuttige met het aangename.'

Meer plannen

Jan heeft overigens nog meer plannen en is doelbewust met het mooiste product van de wereld bezig. Dat bewees hij zaterdag wel door naast de presentatie van de Tiny Flower Boat prachtige bloemenarrangementen neer te zetten en had hij kosten noch moeite gespaard voor een geweldige presentatie. Die overigens na diverse forse regenbuien plaatsvond in een stralende zon.

Persoonlijk

'Steeds meer mensen maken gebruik van de digitale snelweg', schetste Jan de Boer. 'Daardoor wordt het persoonlijk contact steeds minder. En dat hebben we zo nodig. Onze producten moet je beleven. Zien, voelen, ruiken en genieten. '

IFTF Expo weer groter

Foto: Wilma van Velzen

n Veel interesse voor International Floriculture Trade Fair

Groter n De 9e IFTF Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen vindt plaats van 7 tot en met 9 november en is tijdens de beursdagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Drie dagen lang zal de schitterende expohal in het teken staan van de sierteelt in de breedste zin van het woord.

Prachtige arrangementen rozen. Foto: Wilma van Velzen
Dick van Raamsdonk staat voor zijn beurs. Foto: Wilma van Velzen

Alweer de 9e editie van de International Floriculture Trade Fair (IFTF) Expo Haarlemmermeer staat op stapel. Een alles overtreffende beurs voor kwekers en een groot internationaal koperspubliek. Met de World of Flowers inbegrepen is de IFTF eveneens dé beurs voor bloemisten.

Uitbreiding

"De fikse uitbreiding van het beursoppervlak heeft er vorig jaar voor gezorgd dat de beurs verder kon doorgroeien" zegt IFTF-woordvoerder Dick van Raamsdonk. "Daarmee hebben we goed geluisterd naar onze klanten, want maar liefst zo'n 300 standhouders, waaronder weer veel kwekers uit binnen- en buitenland, hebben zich aangemeld. Zij zullen op kleurrijke wijze invulling geven aan de beurs met het volledige sierteeltassortiment in al zijn kleuren, vormen en innovaties. Vooral veel trends en vernieuwing is wat de beursbezoekers graag zien. Daar komen ze voor."

Landenpaviljoen

Onder de standhouders zijn meer dan vijftig landen vertegenwoordigd in het landenpaviljoen wat representatief is voor het internationale karakter van de IFTF. "In het verleden waren veel landen individueel aanwezig, maar inmiddels nemen ze deel in het landenconcept. En was Iran vorig jaar nog bescheiden aanwezig, dan wordt er nu groot uitgepakt. Een nieuwkomer is Zimbabwe en ook dat is van grote toegevoegde waarde."

World of Flowers

Voor de vijfde keer is ook de World of Flowers onderdeel van de IFTF. Vooral voor bloemisten biedt dit een bron van inspiratie die zij niet mogen missen. Elke beursdag vinden er wedstrijden plaats met een internationaal deelnemersveld. Daarbij wordt gestreden om de Wim Hazelaar Trofee op woensdag en donderdag en de Student Challenge op vrijdag. Voor de Wim Hazelaar Trofee maken twaalf internationale bloemisten elk zeven arrangementen in de Florist Lounge. Een mooie toevoeging zullen de Inspiration Zones zijn en voor het eerst ook de World of Trends. Dit belooft veel goeds en verwacht wordt dat zowel in het landenpaviljoen als de World of Flowers de wow-factor overduidelijk aanwezig zal zijn.

Week van de sierteelt

Een mooie ontwikkeling vindt Van Raamsdonk het dat zowel de IFTF als de Trade Fair Aalsmeer zich hebben ontplooid tot goede internationale beurzen die steeds meer vakmensen lokken uit de hele wereld. "Zelfs op locatie wordt door sierteeltbedrijven tijdens de beursweek ingehaakt met open huizen en andere activiteiten. De hele sector komt in beweging en dit maakt de beursweek tot dé internationale week van de sierteelt in Nederland of misschien wel beter gezegd van de wereld. Het concept is een ijzersterke formule die staat als een huis!"

Trofee

De 9e IFTF (International Floriculture Trade Fair) Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen vindt plaats van 7 tot en met 9 november en is tijdens de beurs geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De prijsuitreiking van de Wim Hazelaar Trofee is op donderdagavond 8 november. Het International Floriculture Forum vindt plaats op dinsdag 6 november 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur in de aula van Expo Haarlemmermeer (IFTF Fairground) in Vijfhuizen, Nederland. Geïnteresseerd? Registreer: www.floriforum.com

Netafim/Revaho blij met ontwikkeling

Water is belangrijk bij Netafim/Revaho

WUR n In 2014 introduceerde Wageningen UR Glastuinbouw de 'Club van 100'. Bedrijven die zich sterk maken voor toegepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert regelmatig één van de deelnemers. In deze editie: Netafim/Revaho

Revaho is onderdeel van de Netafim Groep, De Maasdijkse irrigatiespecialist vertegenwoordigt deze wereldwijde marktleider in irrigatieoplossingen bij de WUR Club van 100. Het bedrijf werd in 2015 lid. "Wij zijn heel graag betrokken bij de WUR", benadrukt Edwin Rijpsma, die namens het bedrijf de contacten met de WUR onderhoudt. "We hebben meerdere redenen om lid te zijn. Zo geldt in de internationale glastuinbouw de samenwerking met de WUR als een soort van keurmerk: het wekt vertrouwen en toont aan onze klanten: we zijn een betrouwbare, kundige partner, en als we zelf iets niet weten, dat weten we waar we die kennis wèl kunnen vinden." Behalve het marketingtechnische aspect gaat het bij samenwerking met de WUR natuurlijk vooral om kennis. Kennis is belangrijk in de wereld waarin Netafim opereert, voornamelijk de tuinbouw én akkerbouw. "Maar een kwart van de totale wereldwijde omzet wordt gegenereerd door de project division, met name de folie kassenbouw. Wij doen veel in internationale kassenbouw, maar lopen daarbij onze Nederlandse collega's niet voor de voeten. Integendeel, we zoeken aansluiting. Zo bouwen wij veel foliekassen in tropische gebieden en dat gebeurt veelal met Nederlandse knowhow. Voor Netafim is het dus ook belangrijk dat Nederland als kennisland zijn koppositie handhaaft en verder ontwikkelt. We halen hier kennis en passen die in het buitenland toe. Het is dáár dat de Club van 100 voor ons relevant is. Wat we terugkrijgen is meer dan de moeite waard."

Betrokkenheid

Netafim draagt met plezier bij aan de Club van 100. Niet alleen in financiën, maar ook praktisch. "Ik zit zelf in de begeleidingscommissie voor het bemestingsadviesproject", aldus Rijpsma. "Een van de gezamenlijke projecten. Voor ons is het een relevant onderwerp: bemesting gebeurt veelal met druppelslangen. Wij produceren deze high-tech deliverysystemen en voor ons dus belangrijk om de techniek van dosering van meststoffen goed te bestuderen."
Daarnaast wordt de helft van de contributie besteedt aan eigen projecten: "We hebben de bedragen van de eerste twee jaar bij elkaar gevoegd om zo een wat groter project te kunnen financieren", vertelt Rijpsma. "Dat was een project waarbij een model is ontwikkeld voor klimaatconditionering. Bijzonder relevant om toe te passen in onze foliekassen in de tropen. Want markten veranderen en daarmee ook de vraag van klanten. Zo is er in bijvoorbeeld Vietnam een toenemende vraag naar luxeproducten uit Europa zoals aardbeien. Daaruit ontstaat de behoefte om ze zelf te gaan telen, maar dat kan in die streken niet zonder klimaatconditionering."

Toekomstige ontwikkelingen

Dit jaar heeft Netafim/Revaho haar 'voucher' besteedt aan documentatie: "Onderzoeksresultaten voor bepaalde teelten, KWIN rekentools met kengetallen voor de tuinbouw; allemaal interessante informatie met het oog op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Al meer dan 80 jaar kwaliteit

Club n Organisatorisch zit de club goed in elkaar, vindt Rijpsma: "De WUR heeft veel geïnvesteerd in verbetering. Er is een goede organisatie omheen gebouwd met vaste contactpersonen. Ook de communicatie is verbeterd, alhoewel communicatie over de voortgang van projecten nog wel een slag kan gebruiken."

Waar water is in de glastuinbouw, daar is Revaho Netafim Group. Revaho begon in 1937 als installateur van beregening en groeide uit tot importeur, groothandel en producent van een compleet assortiment irrigatie producten. Revaho is 100% eigendom van Netafim. Netafim is met 5.500 medewerkers en 35 vestigingen een van de grootste toeleveranciers ter wereld én wereldwijd marktleider in slimme irrigatie oplossingen. Als 100% dochteronderneming van Netafim wordt er continu gewerkt aan het bereiken van synergie en kennisoverdracht, zodat onze producten de meest optimale toepassingen kennen.
Revaho Netafim Group levert een totaal pakket aan hoogwaardige irrigatie oplossingen voor de tuinbouw. Ons top product is de volledig automatisch geassembleerde druppelslang voor de glastuinbouw die we in een van de grootste fabrieken van Netafim in Nederland produceren waarbij innovatie, kennis en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Als toonaangevend leverancier en producent van slimme irrigatie oplossingen in de tuinbouw realiseren wij samen met onze partners en dealers grootschalige toepassingen om schaarste van voedsel, water en land in de wereld tegen te gaan door watervervuiling en uitdroging te verminderen, kunstmest gebruik te reduceren en duurzame productiviteit van de grond te verhogen. Netafim: Grow more with less!

'We willen de klanten in hun ogen kijken'

Foto: ithos from I.A.P

n Samenwerken op Spaanse marktplaats

Het is haast onvoorstelbaar, maar anno 2018 zijn er nog steeds kwekers en handelaren die denken, dat ze kunnen wachten tot klanten naar hun toe komen. En er van uitgaan, dat dit een langjarig verdienmodel wordt. Maar wie een vooruitziende blik heeft, weet hoe noodzakelijk het is, om er op uit te gaan, de mensen recht in de ogen te kijken en samen lol te hebben.

Prachtige opnamen geschoten in Miami. Foto: Freelens Wim Zandbergen

Door Joep Derksen

Zo ontstaat vanzelf een goede relatie en waardevolle opdrachten zijn daar weer het gevolg van. Ondernemer Pascal Koeleman van 2Dezign weet daar alles van: zijn bedrijf gaat in november samen met kwekers en handelaren naar Spanje toe, om daar het Hollandse snijbloemenproduct te promoten.

Groeibriljant

Spanje is een ware groeibriljant, waar het gaat om de exportmogelijkheden. De afgelopen twintig jaar groeide de snijbloemenexport naar dit land al met 123%. En dat zonder noemenswaardige promotiecampagnes. Je kunt op je vingers uittellen, wat er gaat gebeuren als die campagne op 11 november door 2Dezign begint, op de Mercabarna-Flor. Tijdens de bloemistendag worden zo'n 1.500 bloemisten verwacht. Dat zijn 1.500 professionele klanten, die op zoek zijn naar producten als Your Lily, Lisianthus, Florapodium, Vreeken Bouvardia of úw product. Voor een nog mooiere presentatie zorgt 2Dezign met haar Lisianthus Eventboek. Van de inspiratiefoto's van het Live Event en de sfeerfotografie op de prachtige plekken die Spanje te bieden heeft, wordt ook een boek gemaakt, zodat er ook iets van de beleving achterblijft in de Spaanse markt.

Interessant

Maar is Spanje echt wel zo interessant? ,,Absoluut'', zegt Koeleman stellig. ,,Iedereen blijft maar naar Rusland kijken, alsof dat het beloofde land zou zijn. Maar zijn veel meer markten met prachtige kansen. En Spanje staat daarbij op kop. De mensen daar hunkeren, na een aantal economisch lastige jaren, naar nieuwe ideeën, technieken en manieren om met onze producten geld te verdienen.'' Jan de Boer van Barendsen Export uit Aalsmeer is samen met 2Dezign partner bij het organiseren van deze gezamenlijke stand. Waarvoor u als kweker of handelaar zich nog kunt aanmelden om mee te doen.

Naar mensen toe

Koeleman: ,,Een vliegende kraai vangt altijd wat. Blijf niet zitten in die veiling en op die beurzen in Nederland. Maar ga gewoon op pad. We moeten naar onze klanten toe en hen moeten we knuffelen. We blijven hier maar zitten en denken vanuit de productie, maar je moet de mensen blijven zien. Met de VOC zijn we er schathemeltjerijk van geworden. Not showen is not sold. Je moet het product in de handen houden, er aan kunnen ruiken en bekijken. Dan verkoopt het. Get there, where the people are.''

Roadshow

Hij vervolgt: ,,Wist je, dat twee bloemisten een prijs hebben gewonnen om mee te mogen naar Spanje? Dat gebeurde via Your Lilie; zo kunnen ze twee dagen van dit event genieten.'' Enthousiast besluit Koeleman: ,,We gaan een roadshow houden richting die handel. Onze bezoekers gaan geld verdienen aan onze roosjes, designs en kleuren." In het voorjaar reist 2Dezign naar Hamburg en aan het einde van de zomer naar München in Zuid-Duitsland. Als u ook wilt meereizen naar het marktplein voor nieuwe contacten en strategische groeikansen wilt benutten, neem dan contact op met Pascal Koeleman via T. 071 401 0875, of info@2dezign.nl.

Hackathon: snelkookpan voor bedrijfsvraagstuk

Foto: PR

Bedrijven n 40 internationale bedrijfskunde studenten van de Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management (RSM) beten zich 25 en 26 oktober vast in actuele vraagstukken van bedrijven. Deze 31-uur durende hackathon vond voor de tweede keer plaats in World Horti Center en maakt onderdeel uit van de samenwerking tussen het kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw en de universiteiten Leiden-Delft-Erasmus vertegenwoordigd in Greenport Hub.

De internationale glastuinbouwsector kan een duurzame bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen. De vraagstukken tijdens de hackathon hebben betrekking op actuele thema's die hierbij relevant zijn, waaronder: marktverkenning, marktintroductie, concurrentievergelijking, robotica, sensoriek, big data en e-commerce. Dag en nacht gingen de universitaire topstudenten, die het Honours Programma via RSM volgen, aan de slag met deze vraagstukken. "Studenten worden in groepjes van 4 personen gekoppeld aan een bedrijfsopdracht, waar ze zich gedurende deze twee dagen in vast bijten. Aan het einde van de hackathon presenteren de studenten de resultaten. De hackathon dient voor de bedrijven als een snelkook pan om gedachterichtingen uit te laten werken die kunnen leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties," aldus Coen Hubers namens Greenport Hub.

Foto: PR
Foto: PR

Strategie marktintroductie

Royal van Zanten laat de studenten een onderzoek doen om op basis van nieuwe technologieën een strategie voor marktintroductie te bepalen. "Het is interessant om met de studenten van gedachten te wisselen. Ze hebben een frisse kijk op ons vraagstuk, mede doordat ze van buiten de sector komen. Dat maakt het werken met deze studenten des te leuker! We laten hen namelijk meteen kennis maken met de dynamische glastuinbouwsector die jong talent veel biedt," aldus Wouter Jongkind, Royal van Zanten.

Studenten reageren ook enthousiast op de hackathon. Pauline Liephout is samen met drie andere studenten bezig met een vraagstuk van Rijk Zwaan. Zij onderzoeken manieren om het klantenbestand uit te breiden en huidige klanten optimaal te blijven bedienen. "Het is heel leuk om aan deze opdracht te werken, omdat de oplossingen die we aandragen waarde kunnen toevoegen voor het bedrijf. We presenteren ons onderzoek en adviezen aan de bedrijven en dat is door de mogelijke impact, toch anders dan een presentatie aan medestudenten," aldus Pauline.

Greenport Hub

De interdisciplinaire Greenport Hub is in 2017 tot stand gekomen om een brugfunctie te vervullen tussen de tuinbouwsector en de universiteiten Leiden, TU Delft en Erasmus. Het is een van de kennis- en innovatiehubs van het Centre for Sustainability, een universitair samenwerkingsverband van deze universiteiten dat onderzoeksprogramma's die over de tuinbouw gaan clustert. Greenport Hub richt zich middels een onderzoeks- en onderwijsprogramma op vier thema's: Tuinbouw 4.0, Circulaire Economie, Gezondheid en Welbevinden en Sustainable Urban Delta's.

De positionering van de hub in World Horti Center maakt het voor studenten mogelijk om onderzoek te doen of te studeren in het hart van de tuinbouwsector. Samen met participanten van World Horti Center wordt in de leerlijn vorm en inhoud gegeven aan oplossingen voor complexe vraagstukken.

World Horti Center

World Horti Center vormt een internationale etalage voor de glastuinbouw waar naast opleidingsfaciliteiten op mbo, hbo en wo-niveau en een onderzoekscentrum, ruim honderd toonaangevende bedrijven vertegenwoordigd zijn op de jaarrond tentoonstelling. Onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoek werken hier samen aan innovaties en duurzame ontwikkelingen. Het centrum ambieert met deze ontwikkelingen een bijdrage te leveren aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke thema's, zoals voedselvoorziening, voedselveiligheid, watermanagement, duurzaamheid en gezondheid van mensen. Het centrum wordt jaarlijks door ruim 40.000 internationale vakmensen bezocht.


20 / 24

21 / 24

Go Café bij NAK Tuinbouw

Timo Breit bij zijn PowerPoint.

n Detectives speuren in planten

Bioloog n "Wij proberen deze technologie in de richting van het bedrijfsleven ten krijgen", zei moleculair bioloog dr. Timo de Breit aan het einde van het Go Café half oktober bij NAK Tuinbouw in Roelofarendsveen. Dat 'café' wordt regelmatig georganiseerd door het Groen Onderwijscentrum (kennisstellingen en bedrijfsleven) van Greenport Aalsmeer.

Veel geinteresseerde toehoorders.

DOOR JOHAN BOS

Het ging over de moleculaire 'detectives', die anders dan op criminaliteit gerichte speurneuzen in planten zoeken. Naar ziekten en de veroorzakers daarvan, alsmede naar de herkomst van tuinbouwproducten.

Detectives

Drie 'detectives' van de Universiteit van Amsterdam vertelden hoe zij te werk gaan. Soms in opdracht van of in samenwerking met NAK Tuinbouw ontwikkelen zij er systemen voor. Breit en zijn team zoeken afweersystemen tegen virussen in planten. Als afweer wordt geconstateerd, zit namelijk het virus waartegen het oorlog voert er in. Elk virus wordt via de vrij nieuwe technologie gevonden. 'Veredelaars en telers kunnen hun kop wel in het zand steken', zei Breit, 'maar dat helpt hen niet op den duur. "Het maakt niet uit waar we kijken, altijd zien we of een bepaalde plant in aanraking is geweest met een virus. Dat komt ergens binnen, maar maakt de afweer in de gehele plant actief."

Schimmel

Overigens zijn veel virussen, bijvoorbeeld in tulpen, helemaal niet schadelijk. Maar zij kunnen, meldde iemand van NAK later, met een beetje slechte wil wel voor handelspolitieke barrières in exportlanden worden gebruikt. Daarom toonden importeurs al belangstelling voor de tool die nu voor de opsporing ervan beschikbaar is. Voor € 2500 kan men acht samples laten onderzoeken, meldde Breit, die ook hogere bedragen noemden voor uitgebreidere inspecties. "Wij zijn een expertisecentrum."
Mara de Sain van UvA spoort de bodemschimmel fusarium oxyporum op, die een probleem kan vormen in voedingsgewassen, maar ook in snijbloemen en potplanten. Het is een schimmel die wortels inverteert via de aarde en zich verspreidt door de hele plant, met de dood ervan vaak als gevolg. Er blijven sporen in de aarde zitten, waardoor de ziekte zich blijft verspreiden. Haar taak was, 'gastheren' ziek te maken. Een selectie van planten waarmee zij werkt, is door NAK Tuinbouw aangedragen.

Water

Sacha Stelder houdt zich met de herkomstbepaling van tuinbouwproducten bezig. "Veel consumenten willen weten waar hun producten vandaan komen", zei hij. "Zij vragen zich af of zij wel kunnen eten wat zij eten, gezond blijven, of het uit Nederland komt enzovoort." Het komt er op neer dat aan het water in een plant goeddeels is te merken waar die vandaan komt. "We halen er water uit", vertelde de onderzoeker. Er zijn nu eenmaal lichte en zware watervarianten, waarvan de laatste een hoger kookpunt hebben. In Europa wijkt het water in Spanje opzienbarend af van dat in de andere landen. Maar er moet nog veel werk worden gedaan. Er is een database nodig, waarin zich de profielen van allerlei watersoorten in de wereld bevinden. 'Detectives' zijn niet altijd verplicht aan NAK Tuinbouw te vertellen wat zij hebben gevonden. "Bij NAK zitten onze vrienden, maar wij hebben niet de plicht hen alles te vertellen." Maar vroeg of laat komt dat keuringsinstituut er toch wel achter, bleek uit wat hij verder zei. Hij verwacht dat er een boost komt in het opsporen van virussen. "Linksom of rechtsom worden de producten aangeboden op de markt."

Corso heeft ook een bollenplantmoment

Het bestuur van het Bollenstreekcorso aan de slag. (foto: Roeland Jongejan) Foto: ROELAND JONGEJAN


Bestuur n In navolging van de nationale bollenplantweek heeft ook het Bloemencorso van de Bollenstreek zijn bollenplantmoment. Afgelopen week hebben de corsobestuursleden de eerste hyacinten geplant voor het komende corso.


"Het Bloemencorso van de Bollenstreek is uniek" zegt corsovoorzitter Willem Heemskerk. "Het is het enige corso in de wereld dat is opgebouwd met hyacinten en andere bolbloemen. Met het planten van de eerste hyacinten voor het komende corso op het land van VOF J. Heemskerk uit De Zilk aan de 1e Loosterweg in Hillegom vestigen we daar graag de aandacht op.

We deden dit natuurlijk niet zo snel zo snel als Loonbedrijf Gebroeders De Groot, maar het geeft wel aan dat vanaf nu overal in de streek hard wordt gewerkt om alle bollen tijdig te planten. Ieder voorjaar, al vele corso edities lang, kunnen we rekenen op de kwekers die de hyacinten en andere bolbloemen beschikbaar stellen voor het Bloemencorso van de Bollenstreek."

Vroege corsodatum

Voor het corsobestuur en de vele honderden vrijwilligers wordt het komende Bloemencorso overigens wel een grote uitdaging. Corsozaterdag valt namelijk op 13 april 2019 vanwege Pasen en Koningsdag in de daarop volgende weken. Met zo'n vroege corsodatum is het natuurlijk extra spannend of er voldoende bloemen zijn, maar tot nu toe heeft zich dat altijd opgelost.

Corso 2019

De 72ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft het thema Changing World. De praalwagens zijn hierop geïnspireerd. Het verlichte corso rijdt op vrijdagavond 12 april in Noordwijkerhout. Op corsozaterdag 13 april rijdt het corso zijn meer dan 40 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem.

Lisianthus kwekers 100%

Voor n De landelijke FPC-productbijeenkomstLisianthus vond 17 oktober plaats bij Van Egmond Lisianthus in Rijnsburg.

Het grootste deel van de Lisianthuskwekers was aanwezig. Verder waren er ook de veredelaars en plantenkweker bij de presentatie van het promotieplan Lisianthus 2019 - 2021. Er was grote eensgezindheid onder de kwekers omdat 100% van de aanwezige kwekers voor het promotieplan stemden. Dit plan is een vervolg op het huidige Lisianthus-promotieplan waarmee de promotiecommissie, in samenwerking met 2Dezign, de afgelopen jaren zichtbare goede resultaten heeft geboekt. In het nieuwe plan zullen de onlineactiviteiten extra aandacht krijgen. Zo zal de website worden vernieuwd in 2019 en zal er meer nadruk komen te liggen op de inzet van social media. Verder zal de huisstijl worden vernieuwd en wordt er gewerkt aan een nieuwe actie. Ook zullen de gezamenlijke Lisianthuskwekers in januari 2019 weer actief aanwezig zijn op de beurs Floradecora/ChristmasWorld in Frankfurt. Het benodigde budget wordt bijeengebracht met een verplichte promotieheffing.

De aanwezige kwekers vertegenwoordigen 86% van de totale omzet van de Lisianthus. De promotiecommissie heeft dus het volle vertrouwen om de promotie van Lisianthus de komende drie jaar verder vorm te geven. De promotieactiviteiten focussen zich vooral op activiteiten in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, Polen en Rusland.