Bloemenkrant

28 juni 2016

Bloemenkrant 28 juni 2016


De Big Beng: handel houdt de adem in

Foto: Walter Landesbergen

brexit n De eerste gevolgen voor de handel zijn er. Nog op de dag van het referendum daalde de Britse pond tegenover de euro met 6%.

Exporteurs op de UK zullen hun prijzen moeten aanpassen, met het gevaar dat hun producten minder aantrekkelijk worden. Welke bureaucratische en andere obstakels er voor de handel in het verschiet liggen is nu nog onduidelijk.

In een eerste reactie op de Brexit zei Lex Ebus, interim-voorzitter van de VGB:
"Het Verenigd Koninkrijk is ons 2e exportland en goed voor 925 miljoen euro. Dat is 17% van onze totale omzet. Grenscontroles en de valuta verandering hebben zeker gevolgen. In hoeverre wij in staat zijn die te beperken is nog moeilijk in te schatten. Veel hangt af van de afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Een ding staat vast: er blijven evenzoveel consumenten. Onzeker is nu of en in hoeverre hun bestedingspatroon aangetast wordt.
Het VGB bestuur heeft veel vertrouwen in de flexibiliteit en handelskracht van onze leden.
Gezien de huidige positie van de Nederlandse bloemen en planten op de Engelse markt verwachten wij een positieve toekomst na een mogelijk minder gunstige invloed op de prijsvorming op korte termijn."

Meer over de gevolgen van Brexit in de Bloemenkrant van juli.

Nieuwe CAO groothandel bloembollen

resultaat n Anthos, FNV en CNV Vakmensen hebben een resultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Groothandel in Bloembollen.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018. Naast de loonontwikkeling zijn er afspraken gemaakt over seizoenarbeid, een ontwikkelagenda voor werknemers en duurzame inzetbaarheid. De vakbonden leggen het resultaat nu voor aan hun leden.

Wet Werk en Zekerheid

In de nieuwe cao wordt een uitzondering gemaakt op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid. Voor seizoenarbeiders is een ketenbepaling afgesproken met een onderbreking van drie maanden, in plaats van de wettelijke zes maanden.

Verder zullen werkgevers en werknemers gedurende de looptijd van de cao gezamenlijk een aantal protocollaire afspraken uitwerken. Met name over het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van werknemers en duurzame inzetbaarheid.

Over de gehele looptijd van de cao is een loonsverhoging afgesproken van 3,25 procent: per 1 juli 2016 een verhoging van 1,75 procent en 1,50 procent per 1 juli 2017.

Foto: Walter Landesbergen

Lijnrijders
op bezoek
bij
Heemskerk

special n Aan tafel met Van Woudenberg

Identiteit
voor
zomer-
bloemen

Foto: RFH

Afscheid
van
Bernard
Oosterom

Oosterom doopt Alstroemeria 'Aaron' bij afscheid

Doop van Alstroemeria 'Aaron' | foto Nils van Houts Foto: Walter Landesbergen

zoon n Met het door hem en zijn zoon dopen van de nieuwe Alstroemeria variëteit 'Aaron' nam Bernard Oosterom vrijdag 17 juni officieel afscheid als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Royal FloraHolland.

De paars gekleurde bloem was genoemd naar die in 1990 geboren zoon, een van de zes kinderen van Oosterom, met allemaal een Bijbelse naam. Veredelaar Royal Van Zanten ontwikkelde de Alstroemeria 'Zanalstron', die tot aan de doop een nummer (W 315) droeg.
De doop vond plaats op initiatief van de veiling als passend afscheidscadeau. "Ik voel mij een heel blij en gezegend mens", zei Oosterom, die in juni 1989 aantrad als bestuurder van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer.
Hij bleef 27 jaar lid van diverse bestuursorganen. Als voorzitter van de VBA stimuleerde hij de fusie met FloraHolland en werd als opvolger van Gerrit Ravensbergen voorzitter van de nieuwe coöperatie. Onder zijn bewind kwam ook de overgang van drie naar twee bestuurslagen.
Daarbij werd hij voorzitter van de Raad van Commissarissen, het andere bestuursorgaan is de directie.
Oosterom stamt uit een ondernemersgezin. Zij vader stichtte plantenkwekerij 'Shalom' in Waddinxveen, die nu door zoon Bernard en diens broers wordt gerund. Aaron kent zijn vader niet anders dan als bestuurder bij de veiling.
Op de afscheidsreceptie in Aalsmeer waren vier generaties Oosterom aanwezig, constateerde de nieuwe voorzitter van de RvC Jack Goossens. Volgens hem heeft bij diens voorganger altijd het ledenbelang voorop gestaan, was die dikwijls voor de muziek uit en legde hij veel persoonlijke inzet voor Royal FloraHolland aan de dag.

Diamanten speld

Tijdens de jongste algemene ledenvergadering van de coöperatie, waarin hij het stokje overdroeg aan Goossens, kreeg Oosterom de diamanten Royal FloraHolland speld.
CEO van de veiling, directeur Lucas Vos, noemde Oosterom een verbinder. Symbool daarvoor is ook het plan voor de brug tussen het toekomstige kantoorpand en de rest van het veilinggebouw.
De nu bestaande kantoortoren in Aalsmeer verdwijnt namelijk in het kader van een grootscheepse verbouwing, omdat het moderne FloraHolland minder vierkante meters nodig heeft.
Maar in het ontwerp kon de RvC volgens Oosterom niet goedkeuren dat er geen verbinding bestaat tussen kantoor en veilinggebouw. De brug wordt volgens Vos naar Bernard Oosterom vernoemd. "Ik heb het gevoel dat je ieder lid persoonlijk kent", zei Vos. 'Verbinden van mensen en onderwerpen met elkaar was de rode draad bij jou en ook in de geschiedenis van de veiling onder jouw voorzitterschap."

Spagaat

Wat Brexit precies voor de Nederlandse bloemenexport betekent, weet ik niet. Lucas Vos weet het niet eens.

En die manifesteert zich toch steeds meer als de baas van de sierteeltsector. Hij gunt de Britten hun bloemen en planten, zegt hij. Maar Vos bedoelt natuurlijk eigenlijk: 'Ik gun de Nederlandse kwekers hun markt en hun prijzen, zodat er niet nog méér aanbod komt waar geen vraag tegenover staat'.
Intussen is Bexit het zoveelste probleem dat hij en iedere exporteur naar het UK, op zijn bordje krijgt. Sinds de sector steeds sneller werd geconfronteerd met een totaal veranderde markt, verkeert zeker de veiling in een spagaat, denk ik.
De oerfunctie van de veiling, concentratie voor een klok van vraag en aanbod, staat op het spel. Om het tij te keren kwam Vos met het ene na het andere programma om een nieuwe strategie te creëren, gericht op 2020.
Een ervan is het Nieuwe Veilen, want met de moderne technologie is het onnodig 's morgen vroeg allemaal op de tribune te zitten. Veilen kan net zo goed 'af tuin'. Hadden Vos en vele anderen bedacht, maar inmiddels, sprak hij, blijft het vaste vroege tijdstip gehandhaafd.
De spagaat tussen traditie en horizon, dwong de veiling kennelijk toch een been bij te trekken naar die eerste. In het niemandsland tussen realiteit en novum, zoekt de sierteelt een weg. Mij benieuwen hoe al die andere programma's anno 2015 in 2020 blijken te hebben uitgepakt…

Michel van Slingerland naar Fleurop

Michel van Slingerland: "Fleurop is een schot in de roos." Foto: Walter Landesbergen

overstap n Na bijna een decennium bij HORNBACH maakt Michel van Slingerland de overstap naar Fleurop Interflora Nederland.

Bij de bouwmarktketen droeg hij bij aan diverse succesvolle projecten, waaronder een geheel Nederlandse campagne, een grootse actie met Max Verstappen en een grensverleggende samenwerking met tv-programma Utopia.
Nu verruilt hij het bouwdomein voor de bloemenwereld.

Van Slingerland: "Het is tijd voor een nieuwe uitdaging: met Fleurop een schot in de roos! De start zal echt tussen de bloemen zijn, want in de eerste periode draai ik mee bij een Fleurop-bloemist op de vloer. Echt top dat ze dit met alle nieuwe medewerkers doen.

Ik wil als retailman graag de werkvloer meemaken, weten waarover ik praat. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging."
Van Slingerland is per 22 juni bij Fleurop aan de slag als Marketing en Sales Manager.

Flower Festival smaakt naar meer

Foto: leni

Roooz n De rozenprestatie in het Museum op de Historische Tuin in Aalsmeer speelde ook dit jaar weer een belangrijke rol.

Onder de naam ROOOZ hadden de deelnemende veredelaars hun fleurigste beentje voor gezet. Bezoekers werden getrakteerd op zeshonderd rozensoorten.
Naast de vakdagen waren ook consumenten welkom. In totaal bezochten bijna 2.000 mensen de Historische Tuin.

Twee

Als de droom van Mariska Foppen, voorzitter van de Stichting Flower Festival Aalsmeer uitkomt, zal er in de nabije toekomst twee keer per jaar een Aalsmeers Flower Festival worden gehouden.
Wellicht zou de periode in het najaar, als ook de International Flower Trade in Aalsmeer plaats vindt, daarvoor uitermate geschikt zijn.
Foppen zei dit tijdens de officiële opening van het Aalsmeer Flower Festival.

De Top 25 van Groen-Direkt van de meest verkochte planten toont enorm veel vernieuwing. Vorig jaar stonden allerlei soorten perkgoed als Calibrachoa en Cosmos nog in de lijst. Dit jaar zijn deze al ingewisseld voor vaste planten. In 2015 stonden Hosta en Pachysandra in deze Top 25, dit jaar lijkt de voorkeur te gaan naar uitbundiger bloeiende vaste planten. Belangrijk detail is dat de Top 25 is samengesteld op basis van verkochte aantallen. Dus niet op omzet. Hierdoor is het voor hoger geprijsde producten lastiger om in deze Top 25 op te klimmen.
Met deze kennis in het achterhoofd, valt de 20e plek voor Acer meteen op. In juni zijn grote aantallen van deze exclusievere plant verkocht via Groen-Direkt.
Wat staat ons in juli te wachten? Over het algemeen is dit een wat rustige maand, waarin de grotere maten vaste planten het goed doen.

Serie: Een gewaarschuwd mens...

Altijd al gezocht, zo een klant!

Een nieuwe klant binnenhalen vindt iedereen geweldig. Uitbreiden, meer handel verkopen, omzet vergroten. Daar droomt iedere ondernemer van. En daar is ook niets mis mee. Prima toch!

Mijnheer

En dan op een dag komt er een mijnheer uw bedrijf binnengelopen met een bloedschone dame aan zijn arm. Ze kijken wat om zich heen en praten met elkaar.
"Waar kunnen we het kantoor vinden", vragen ze, waarop ze naar kantoor worden gebracht.
"Kopje koffie?" Zo gaat dat meestal.

Tijdens het gesprek wat op gang komt, wordt het duidelijk dat ze een nieuwe leverancier zoeken. Transport regelen ze zelf en er wordt iedere zending contant betaald door de chauffeur. Ze komen twee keer per week met een grote oplegger, althans, dat is de bedoeling.

"Zekerheid? ... U krijgt alle zekerheid van de wereld die er maar is!"

De verkoper heeft het verhaal aangehoord en denkt: dit is een lot uit de loterij.
Iemand van de directie komt erbij en vraagt: "Wat voor zekerheid biedt u ons?"
"Zekerheid… u krijgt alle zekerheid van de wereld die er maar is! Wij betalen alles contant en verzorgen zelf het transport. Het is alleen maar bloemen inkopen en verzendklaar maken en de rekening wordt betaald. Cash. Iedere zending."

Vertrouwensrelatie

En zo begint de samenwerking. Alle nota's worden contant betaald, fust komt terug.

De samenwerking is prima. Telefoon wordt meteen opgenomen. Er wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd, ondanks dat er weleens € 5.000,-- minder is betaald door de chauffeur.
Maar bij de volgende zending wordt die € 5.000,-- ook afgerekend. Geen probleem, moet kunnen voor een grote klant. Je moet toch iets voor een klant over hebben. Niet soms! Gaat een tijd goed, totdat…

Goede klant, afspraak contant.

Nu lopen de tekortbetalingen op. De chauffeur betaalt de zendingen achteraf, want heeft niet genoeg geld bij zich. Het geheel loopt uit op een week krediet.
Een week krediet is toch niet erg! Als alle klanten op een week zouden betalen… En zo gaat het verder.

Maar let op: hier zit nu het kritieke punt. Goede klant is afspraak contant.
Afspraak is afspraak. Geen geld, niet leveren, ondanks de goede contacten.
En indien men krediet wil dan met een bankgarantie of kredietverzekering als zekerheid. Anders kan het niet. Afspraken kunnen niet zomaar worden gewijzigd.
Bespreek dit met de klant en voorkom problemen. Niet-betalingen komen niet voor niets net voor een belangrijke feestdag.

Feestdag

Ja hoor, over drie weken is het Valentijnsdag. Alle achterstallige betalingen worden dan na de Valentijnsdag afgerekend. Zo wordt plechtig beloofd. In deze drie weken loopt het bedrag wat betaald moet worden aan de leverancier flink op. Het gaat nu over tonnen.

En na Valentijnsdag ziet of hoort men van deze goede klant niets meer. De telefoon wordt niet meer opgenomen. Er komen geen bestellingen meer binnen, geen fust meer retour. Wat wel retour komt, is de post, want het hele bedrijf is inmiddels onvindbaar.

De gevolgen voor de leverancier zijn heftig, zowel op het financiële- als het emotionele vlak.

Een gewaarschuwd mens…

Piet den Engelse
PdE

Piet den Engelse is sinds 2001 actief bij PdE Credit Management en heeft ruim 15 jaar ervaring met debiteurenbeheer en internationale incasso voor bloemen- en plantenhandel.
www.pdecreditmanagement.nl
contact: p.denengelse@tele2.nl

Lijnrijders zijn onder de indruk

Links Cor Heemskerk, eigenaar fresh & easy. Rechts Cees Heemskerk, voorzitter lijnrijders. Foto: Walter Landesbergen

bezoek n Op initiatief van de SLB, de Stuurgroep Lijnrijders Bedrijven vond 17 juni jongstleden een bedrijfsbezoek plaats bij Heemskerk fresh en easy in Rijnsburg. "Het is verstandig om je licht op te steken bij bedrijven in een andere sector", zo omschreef Cees Heemskerk, voorzitter van de lijnrijders het bezoek aan het groentenbewerkingsbedrijf in Rijnsburg, dat zich tot de Europese top mag rekenen.

Door Walter Landesbergen

Lex Ebus, interim-voorzitter VGB. Foto: Walter Landesbergen
Foto: Walter Landesbergen

Voor de gelegenheid had de VGB, de koepel waar de lijnrijders onder vallen, een interessant programma opgesteld met 3 sprekers.

Sector

Interim-voorzitter van de VGB Lex Ebus noemde de lijnrijders, "de ambassadeurs van de bloemenwereld. Zij zijn het die in alle hoeken van Europa het imago van Nederland hoog houden, door continu de kwaliteit van hun product en service te verhogen.
Daarbij is Rijnsburg een voorbeeld voor verticale samenwerking tussen handel en kweker. Een parel in de keten."
Daarna gaf hij de uitdagingen aan waar Royal FloraHolland voor staat. Niet teveel oog voor de grote spelers met de grote volumes, een te brede profilering en denken voor leden en klanten.

Een faciliterende rol lijkt Ebus verstandiger. Of zoals hij het noemde: "Doe alleen waar je goed in bent."
Een les die hij zich bij de VGB ter harte neemt, „want een club mag geen belemmering worden voor haar leden." Daarmee lichtte hij een tip van de sluier op met betrekking tot de ‚verse' koers van de VGB, waarover de sector later meer zal horen.


Trend

Manon Velthuis sprak over eetbare bloemen en planten. Een duurzame trend waarvan de sierteeltsector kan profiteren. Al heeft het verhandelen van eetbare bloemen en planten wel consequenties op het gebied van wet- en regelgeving.
"Als handelaar", zei Velthuis, "ben je altijd verantwoordelijk voor het product wat je verkoopt en dien je je te houden aan verplichtingen rond residu en etikettering."

Kampioen

Als derde en laatste spreker kreeg gastheer en eigenaar Cor Heemskerk het woord.
Wat volgde was een indrukwekkend betoog over de geschiedenis, de toekomst en de huidige praktijk van het bedrijf, dat momenteel meer dan 650 werknemers in dienst heeft, ruim 100 miljoen omzet per jaar realiseert en de derde speler is in de vers gesneden groentemarkt in Nederland.

"Om een paardenrace te winnen, kun je het best op elk paard wedden", citeerde Heemskerk Bill Gates.
Waarmee hij bedoelde dat je als bedrijf bij elke nieuwe ontwikkeling betrokken moet zijn, zodat je geen kans op groei of efficiëntie mist. Het is de strategie die Heemskerk volgt om de concurrentie het hoofd te bieden.

Heemskerk: „ Wij zijn elke dag bezig het hele proces van zand-tot-klant te optimaliseren, al gaat dat wel eens met een stap vooruit en twee stappen terug. Maar zonder verlies, kun je geen Olympisch kampioen worden."

"Voor wie niet weet welke kant hij op gaat, bestaat geen gunstige wind." Met deze worden sloot Cor Heemskerk af om vervolgens een rondleiding door de fabriek te geven, waar op piekdagen 400.000 verpakkingen vers gesneden groenten de deur uit gaan naar klanten.

Of, zoals Cor Heemskerk het beeldend zei: „Per dag eten 1 miljoen mensen producten van Heemskerk".

SLB-Voorzitter, Cees Heemskerk, sprak van een zeer geslaagd bedrijfsbezoek.

"Wij zijn onder de indruk", zo vatte hij het samen. "Hier wordt absoluut topsport bedreven."

"WUR opent deuren in het buitenland"

HortiMaX: 20 % van ons bedrijf, en dus ook 20% van ons budget besteden wij aan productontwikkeling." Foto: esdor

onderzoek n In november 2014 introduceerde Wageningen UR Glastuinbouw de 'Club van 100'. Een groep bedrijven rondom de tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor toegepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert iedere maand één van de deelnemers van deze 'Club van 100': Wie zijn ze, waarom doen zij mee, en wat hopen zij te bereiken? In deze editie: Ridder-HortiMaX

Door Esdor van Elten

"De Club van 100 kan voor Ridder-HortiMaX ook een springplank naar het buitenland zijn", denkt CEO Joep van den Bosch van HortiMaX. "Het is in ieder geval voor ons mede een overweging geweest om lid te worden."

Optimaal invloed op klimaat en de processen in de kas. Foto: esdor

Cultuuromslag

Ridder-HortiMaX hoorde bij de eerste lichting leden die zich aanmeldden bij de Club van 100. "Wij zijn een honderd procent tuinbouwbedrijf en zien het belang in van strategisch onderzoek.", aldus Van den Bosch.
Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij het ideële onderdeel van de Club van 100: mede door het bedrijfsleven betaald fundamenteel onderzoek dat openbaar gedeeld wordt. Een goede ontwikkeling. De sector is er lange tijd aan gewend geweest dat de overheid dit soort diepte-investeringen deed. Er is dus een cultuuromslag nodig; het bedrijfsleven moet beseffen dat zij daar ook een rol in kan, en moet spelen."

Toch heeft dat ook haken en ogen, denkt Van den Bosch: "De tuinbouw is grotendeels het terrein van het midden en kleinbedrijf. En hoewel er grote bedrijven zijn, die veel doen aan research & development, hebben dit soort bedrijven de budgetten niet om echt fundamenteel onderzoek te doen.
De combinatie van een MKB sector en een terugtrekkende overheid leidde tot een initiatief als de Club van 100. Tegelijkertijd heeft de WUR met de Club van 100 de deur open gedaan voor het bedrijfsleven. De wetenschap was lang een gesloten bolwerk. Meer samenwerkingen tussen deze partijen is alleen maar goed voor de sector."
Toch denkt Van den Bosch dat de rol van de overheid niet uitgespeeld is: "Het gevaar van een te grote rol van het bedrijfsleven in het onderzoeksveld is dat de focus dan verschuift naar toegepast onderzoek en de korte termijn. Steun van de overheid kan dit indammen."

Kansen in het buitenland

Het gezamenlijk belang is dus belangrijk voor Ridder HortiMaX, maar uiteraard hoopt het bedrijf zelf ook te profiteren van het lidmaatschap.
"De Club van 100 geeft ons directe toegang tot expertise, door middel van de vouchers", legt Van den Bosch uit. "We zitten dus eerste rang bij nieuwe ontwikkelingen. Niet voor niets zit onze directeur R&D Ad de Koning in één van de werkgroepen." Onderzoek is belangrijk voor HortiMaX: "20% van ons bedrijf, en dus ook 20% van ons budget besteden wij aan productontwikkeling.
Maar dat beperkt zich tot ons eigen gebied, met name technische ontwikkelingen." HortiMaX houdt zich bijvoorbeeld bezig met optimalisatie van CO2 dosering "De techniek hebben we, maar de teeltkennis hebben we nodig.
Deels vinden we die kennis bij innovatieve kwekers waar wij mee samenwerken, maar het is natuurlijk ook precies het vakgebied waar de WUR sterk in is." En dan is er nog een belangrijk aspect van het lidmaatschap: namelijk de relatie met Wageningen UR zelf. "De Universiteit van Wageningen staat wereldwijd enorm goed aangeschreven. Een hechte relatie met de WUR opent dus ook deuren in het buitenland.
Als preferred supplier van de WUR hopen we aangedragen te worden als dat zo te pas komt." Dat gebeurt al volgens Van den Bosch: "Bij projecten in Abu Dhabi en Riyad werd de WUR ingeschakeld door de lokale investeerders daar. Inmiddels zijn dankzij de WUR vijf Nederlandse bedrijven bij dat project betrokken."

Ridder-HortiMaX en totaaloplossingen

Foto: esdor

waarde n Ridder-HortiMaX is een tuinbouwtoeleverancier gericht op de toegevoegde waarde voor tuinders met technische oplossingen op gebied van klimaat & energie, water en voeding, arbeid & productiviteit en bediening en analyse.

Eenvoudig gezegd: met de geavanceerde producten van Ridder-HortiMaX heb je optimaal invloed op en inzicht in het klimaat en de processen in de kas.

HortiMaX, tegenwoordig onderdeel van Ridder, is groot geworden in de klimaatregeling en ontwikkelde geavanceerde procescomputers voor allerlei processen zoals belichting, waterbeheer, voeding, verwarming, koeling, energie en emissie.
Daarnaast levert HortiMaX hard- en software om arbeid, processen en productiviteit te monitoren en data te verzamelen voor analyse.
Daardoor weet de tuinder op ieder gewenst moment exact hoe de zaken ervoor staan, zodat hij kan inspelen op de actuele situatie, of dat nu om teelt, techniek of menskracht gaat.

Oorsprong

Foto: esdor
Foto: esdor

HortiMaX is van oorsprong een Pijnacker's bedrijf, maar in april 2016 verlieten zij deze vertrouwde basis om zich te vestigen op Honderdland in Maasdijk.
Daarnaast heeft Ridder-HortiMaX groep vestigingen in Frankrijk, Spanje, Verenigde Staten, Canada, Mexico en China.

Joep van den Bosch: "Ons continue doel is om onze klanten in staat te stellen een hoger rendement te behalen door ze intelligente, innovatieve en gebruiksvriendelijke totaaloplossingen voor de professionele tuinbouw te bieden.
We doen dit over de gehele wereld met een team van toegewijde en ervaren professionals."

Telers krijgen zelfvertrouwen

Zomerbloemen als boeket. Foto: wilma van velzen

groep n Het kleurrijke zomerbloemen assortiment telt meer dan 120 productgroepen met zo'n 3.000 cultivars. Gezamenlijk optrekken in de Royal FloraHolland Product Commissie (FPC) Zomerbloemen geeft de groep zomerbloemenkwekers steeds meer een identiteit.


Door Wilma van Velzen

"Dat is nu precies wat we wilden bereiken" zegt Marcel van Tol, sinds 2012 voorzitter van de FPC Zomerbloemen. "Door samen te werken heeft de groep zomerbloementelers meer zelfvertrouwen gekregen en straalt deze dit ook uit.
De insteek van samenwerken is echter wel veranderd ten opzichte van vroeger. Er is meer specialisatie en professionalisering op productniveau, maar aan de andere kant zoeken we elkaar steeds op bij thema's zoals marktontwikkeling en gewasgezondheid."

Celiosa. Foto: wilma van velzen
Marcel van Tol. Foto: wilma van velzen
Zomerbloemen in de Gouden Eeuw. Foto: wilma van velzen
"Producten als pioenen en zonnebloemen zijn ook sterk als monobos." Foto: wilma van velzen


Strategische keuze

De betrokkenheid van Van Tol voor zomerbloemen komt voort uit het feit dat hij samen met zijn jongere broer Eric al vele jaren een zomerbloemen en trekheesterkwekerij heeft in Ter Aar, de Firma M.Q. van Tol.
"Naast de uitdagingen die het brede assortiment zomerbloemen biedt, was dit indertijd evenzeer een strategische keuze. In de jaren tachtig zag je de import toenemen en de energiekosten schoten omhoog schieten. De vraag was of er nog keuzes waren die bij onze bedrijfsvoering pasten. Wij kozen toen voor zomerbloemen.
We telen bijna alles in rolkassen omdat deze de mogelijkheid bieden de teelt te vervroegen of te verlaten. Behalve zomerbloemenkweker ben ik ook een beetje hobbybestuurder.
Toen Royal FloraHolland in 2012 besloot dat een lid-kweker voorzitter van een FPC moest worden in plaats van een manager ben ik aangetreden.
In de afgelopen periode heb ik bijgedragen aan de herkenbaarheid van de commissie."


Mandaat

Actuele items die in de FPC Zomerbloemen spelen zijn volgens Van Tol onder andere het promotieplan PurE seasonal flowers 2017-2019. "Recent heeft de promotie weer voor drie jaar mandaat gekregen en daar ben ik blij mee.
In het promotieplan zijn ook de FPC's Snij-, bes- en trekheesters en bolbloemen betrokken. Een ander belangrijk vraagstuk is hoe ik de achterban mee kan krijgen met de ontwikkelingen die plaatsvinden over de wijze van afzet. En natuurlijk de kwaliteit. Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Voor de toekomst kan vergrijzing een punt van zorg worden, maar kan dit ook ruimte bieden aan de jongere generatie."


Versterken

De productgroep Zomerbloemen kent meer dan 120 productgroepen met meer dan 3.000 cultivars, waarbij elke zomerbloem zijn eigen rol heeft in het assortiment. Producten als pioenen en zonnebloemen zijn ook sterk als monobos en weer andere cultivars komen beter tot hun recht in een mooi boeket.
"De zomerbloemenkwekers werken samen aan promotie. Vanuit de promotiecampagne is het inspiratiemagazine '365 dagen bloemen' een belangrijk medium waarmee we bloemisten inspireren hoe onze bloemen de seizoensbeleving kunnen versterken. Daarnaast geven we extra achtergrondinformatie over de bloem en de teelt.
In het begin was het even een zoektocht, maar sinds we aan de slag zijn met ons inspiratiemagazine 365 dagen bloemen in combinatie met de social media, hebben we de route goed te pakken. Deze vorm van promotie versterkt ons in herkenbaarheid en identiteit.
Daarnaast ben ik voorstander om de activiteiten van promotiecampagnes, Bloemenbureau Holland en FloraHolland meer te stroomlijnen. Met een gezamenlijke strategie onder Royal FloraHolland 2020 moet het mogelijk zijn met dezelfde inbreng nog meer te bereiken."

Meer ruimte voor interactie

Foto: wilma van velzen

Het nieuwe promotieplan PurE seasonal flowers 2017-2019, dat een maand geleden door een ruime meerderheid kwekers (86,6%) werd aanvaard, biedt meer ruimte voor interactie tussen kwekers, handelaren en bloemisten.

Jacqueline Doornekamp, projectmanager bij Concept Factory, zegt dit een positieve ontwikkeling te vinden. "Vanuit het creatieve hart van Den Bosch werkt ons team dagelijks aan marketing en promotie. Onze drijfveer is co-creatie, wat inhoudt dat wij intensief samenwerken met onze klanten voor maximaal effect.
Als projectmanager ben ik werkzaam voor de promotiecommissie PurE seasonal flowers. Hierin ordt onder andere deelgenomen door de voorzitters van de Royal FloraHolland Product Commissies Zomerbloemen, Snij-, bes- & trekheesters en Bolbloemen. Ook zij doen dit vanuit het perspectief dat je met samenwerken elkaar kunt versterken. De promotiecommissie vertegenwoordigt zo'n 2.200 kwekers."

Interactie

Bij de start van de promotiecampagne in 2014 waren volgens Doornekamp in eerste instantie alleen zomerbloemenkwekers vanuit Nederland betrokken.
Na aansluiting van de kwekers vanuit het buitenland en de bolbloemen en snij-, bes- & trekheester kwekers is de naam PurE seasonal flowers gekozen. Deze slaat op de seizoenbeleving van de campagne en is gericht op een toenemende vraag naar bloemen. "We stellen seizoenbeleving centraal en willen direct de bloemist bereiken.
De strategie van de campagne blijft in principe ongewijzigd, maar in de komende periode zullen we de focus verleggen naar 365 dagen bloemen, zodat de kwekers gezamenlijk 365 dagen per jaar hun verhalen over seizoenbloemen kunnen delen met bloemisten.
Hiervoor wordt onder andere een totaal (online) platform ingericht dat meer ruimte zal bieden voor interactie tussen kwekers, handelaren en bloemisten. Bijvoorbeeld met het onder de aandacht brengen van assortiment en ambacht in beeld en tekst, met boeketten en bloemenweetjes en verzorgingstips."


Focuslanden

De promotie meet het succes van de campagne aan de impact van eigen middelen, waaruit blijkt dat de bloemist zich anders is gaan gedragen. "Zo horen we van menige bloemist dat het kwartaalmagazine PurE seasonal flowers uitdaagt om andere bloemen te combineren en te kopen.
Het magazine bereikt 65 procent van de bloemisten in de focuslanden rechtstreeks. We zien de bekendheid van het magazine toenemen en merken dat bloemisten de verhalen over seizoenbloemen ook vaker via hun eigen social media delen."
De belangrijkste afzetlanden in de nieuwe promotiecampagne 365 dagen bloemen zijn Duitsland, Nederland, Engeland en België. Hiervoor is gekozen omdat 83 procent van de bloemen van de aangesloten kwekers in die landen worden verkocht.
Overigens worden door samenwerking met exporteurs ook overige landen zoals Frankrijk, Denemarken en Scandinavië bereikt.


Magazine 365 dagen bloemen

In de aanloop naar de nieuwe promotiecampagnes verschijnt begin september de najaarseditie van het magazine 365 dagen bloemen in een oplage van 33.000 exemplaren.Meer dan de helft hiervan wordt rechtstreeks verzonden naar de bloemist.

In dezelfde periode wordt de bloemist actief benaderd op bloemistenbeurzen in Nederland, België en Duitsland. Tevens ontvangen zij de gehele najaarsperiode inspiratie in hun mailbox en via social media. "Ook zullen de succesfactoren van het magazine in het nieuwe promotieplan een rol blijven spelen, waarbij wordt aangesloten bij de behoefte van bloemist en consument."

Introducties Arend Roses

Foto: bom

film n Arend Roses lanceert twee nieuwe kwaliteitsrozen Savita+ en Avantique+ van veredelaar Dümmen Orange. De introductie wordt ondersteund met een korte film Dream On, waarin de noviteiten op sfeervolle wijze worden getypeerd voor de handel en hun klanten.

De video-introductie is de eerste activiteit rondom de recent ingezette koerswijziging van het bedrijf onder het motto Varieties of Excellence. In 2016 zullen in totaal zes nieuwe rozen op de markt komen.

Koerswijziging Arend Roses gaat gepaard met nieuwe rozen en nieuwe marketingstrategie. Foto: arend roses


Oriëntaals

Savita+ en Avantique+ bijten de spits af. De eerste is een prachtige roomgele roos, die past bij een warme oriëntaalse sfeer.
Avantique+ is meer sprookjesachtig met een prachtig palet in room, groen en blozend roze met een verrassend kleurverloop vanuit het frisse hart.

De première van Dream On vindt plaats op de nieuwe website van Arend Roses: www.arendroses.nl. Daar zijn, naast informatie over assortiment, levering en service, ook veel inspiratie-ideeën te vinden.
Ook zullen de noviteiten onder de aandacht worden gebracht via social media, vakmedia, Flower Factor, beurzen, events en promotiemateriaal voor bloemisten en handel. De campagne wordt uitgevoerd door marketingbureau Fresh Retail.


Varieties of Excellence

Het motto Varieties of Excellence vat de nieuwe visie van Arend Roses samen. Het bedrijf is al 39 jaar toonaangevend in rozen door steeds in te spelen op de veranderende markt.
"Veel rozenkwekers telen grote volumes, meestal rood en wit. Hoe val je dan nog op?
Door iets anders te doen en op het juiste moment het roer om te gooien of bij te sturen," zegt algemeen directeur Remco van der Arend.
"Bij ons staat bij een breed assortiment van exclusieve variëteiten centraal. Voor onze klanten garanderen wij leverbetrouwbaarheid en een à la carte-service.
Met onze jarenlange ervaring, de know how van onze medewerkers en een topproduct zien we zo een rooskleurige toekomst voor ons. Het doel blijft uitblinken met een breed en exclusief assortiment."


Bom Group bestaat 50 jaar

Jarig n Bom Group, een vooruitstrevende kassenbouwer, klimaat- en schermspecialist bestaat dit jaar 50 jaar. Internationale en Nederlandse relaties waren op het jubileumfeest uitgenodigd om dit heugelijke feit te vieren.

Meer dan 400 honderd Nederlandse relaties gaven hieraan gehoor en bezochten op zaterdagmiddag 18 juni de feestelijk aangeklede hal op de nieuwe locatie in Hoek van Holland.
Voorafgaand aan deze middag, was er een innovatieontbijt georganiseerd voor buitenlandse relaties met lezingen over de ontwikkelingen in de internationale tuinbouw door Sjaak Bakker van Wageningen UR Glastuinbouw en Mike Vermeij, algemeen directeur van Bom Group.

Innovatiethema

Het gehele jubileumfeest stond in het teken van innovaties uit het verleden en uit het heden.
In het nieuwe kantoor was een innovatieroute uitgestippeld met presentaties van spraakmakende innovaties uit het verleden, zoals schommelmechaniek, aluminium goot, luchtrailmechaniek, PB glaslifter en meer.
In de feesthal werden de nieuwe innovaties getoond, zoals de Winterlichtkas. Dit concept, in combinatie met een nieuw type schermsysteem, schermdoek en speciaal diffuus glas, levert meer dan 10% lichtwinst op.
De Winterlichtkas, met alle bijbehorende installaties, systemen en producten, wordt op nu gebouwd op het terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.


In de komende periode zullen er diverse onderzoeken en gewasproeven worden uitgevoerd.

Volgens directeur Mike Vermeij staat de toekomst van Bom Group in het teken van innoveren en samenwerken om daarmee een efficiënte en praktische bijdrage te kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling van de internationale tuinbouw.
Voor meer informatie over Bom Group, kijk op www.bomgroup.nl.

Leerzaam Go Cafe

Nog veel te leren over moleculaire veredeling en biotechnologie. Foto: esdor

kennis n De Go Cafe bijeenkomst van 14 juni jongstleden is goed bezocht. Het Groen Onderwijscentrum had als locatie gekozen voor Taki Europe, onderdeel van het Japanse veredelings- en familiebedrijf.

Niet alleen waren van diverse bedrijven uit binnen- en buitenland de nieuwste rassen en variëteiten van bloemen en planten te zien, er viel ook veel te proeven. Onder andere aardbeien, tomaten en tuinkruiden.
Het thema van deze bijeenkomst was Better Taste, Better Looks, zodat de vele aanwezigen na de rondgang door het bedrijf al gauw een taak kregen toebedeeld: het daadwerkelijk keuren van diverse variëteiten tomaten. Welk exemplaar smaakt het beste, heeft de goede structuur, is sappig en heeft een te harde of te zachte schil?
Hoogtepunt werd een boeiende lezing van moleculair geneticus Nelleke Kreike, lector Green Biotechnologie aan Hogeschool InHolland.


DNA

Op duidelijke wijze kregen de aanwezigen inzicht in de nieuwste DNA-technieken in zowel de groente- als de sierteeltveredeling. Met haar vaak speelse benadering van de ingewikkelde materie wist Kreike het gezelschap, voor ruim 90% bestaand uit mannen, in hoge mate te boeien.
Kreike merkte op dat de kennis van de nieuwste DNA-technieken bij sierteeltveredelaars vaak nog onvoldoende is. Niet iedereen in de tuinbouwveredeling kent alle kneepjes van de moleculaire veredeling en biotechnologie van planten.

Bestaande technieken zijn volgens Kreike verbeterd en in de loop der jaren veel sneller en goedkoper geworden.

"Wellicht is een cursus volgen bij InHolland een idee", sprak Kreike met een gemeende knipoog.


In september zullen de Go Café-bijeenkomsten weer worden voortgezet, waarbij onder andere Boskoop als locatie is gekozen.

Cameleon Orchids jubileert met beursweek 'Matching Days'

feest n Cameleon Orchids bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd met een speciale beursweek: de Matching Days.

Van dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 1 juli toont Cameleon Orchids de kleurrijke wereld van orchideeën aan de Zijtwende 19 te De Lier.
Tijdens deze beurs kunnen klanten een kijkje nemen in de kleurrijke wereld van orchideeën.
Cameleon Orchids is het consumentenmerk van Logico - Colourful Match. Tijdens de Matching Days wordt een breed en diep assortiment orchideeën gepresenteerd. Ook toont Cameleon Orchids de komende trends, seizoenen en commerciële thema's, zoals Pasen, moederdag en Kerst.


Nieuwe huisstijl

Na twintig jaar was het voor Cameleon Orchids ook tijd voor een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo representeert de veelzijdige kleuren van orchideeën.
"De nieuwe huisstijl van Cameleon Orchids is veel energieker en meer van deze tijd. Het logo past goed bij de actieve verkoop die wij vanuit Logico - Colourful Match voeren", aldus Marcel Spaans, oprichter van Cameleon Orchids.
"Wat niet verandert bij ons bedrijf", benadrukt Spaans, "is het steunen van goede doelen".

Levenslang met chrysanten

Raised with love. Foto: beyond chrysanten

familiebedrijf n Bij Beyond Chrysant zit de liefde voor chrysanten in het bloed. Wouter Duijvesteijn, Martijn Duijvesteijn en Paul van Kester zijn er als het ware tussen geboren. Het zit in hun DNA. Eerdere generaties van hun bedrijf teelden al chrysanten. Een familiebedrijf. Sinds 1938.

Dit voorjaar onthulde Beyond Chrysant een nieuwe huisstijl. Een die laat zien waar het bedrijf voor staat: ambacht, passie, familie, liefde en gevoel. Beyond Chrysant wil vanuit een eigen positie in de chrysantenwereld optimaal samenwerken met groothandelaren en exporteurs.
Beyond Chrysant teelt een vraaggestuurd kwaliteitsproduct en wil samen met haar groothandelspartners de bloemist inspireren met het verhaal daarachter. Het verhaal over de menselijke maat in een industrieel proces, dat de mooiste chrysanten van de wereld oplevert.

Veel bloemen. Foto: beyond chrysanten wit close
Foto: beyond chrysanten wit
Heldere kleuren. Foto: beyond chrysanten
Wouter Duijvesteijn, Martijn Duijvesteijn en Paul van Kester zijn als het ware tussen de chrysanten geboren. Foto: beyond chrysanten

Het bedrijf

De liefde voor chrysanten zit er bij Wouter, Martijn en Paul diep in. Ze proberen dit ook aan hun medewerkers over te dragen. Die krijgen zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheden en anders dan gebruikelijk werken er bij Beyond Chrysant relatief veel mensen met een vast arbeidscontract.
Het bedrijf geldt als één van de aantrekkelijkste werkgevers in de tuinbouwsector. Krijg je daar mooiere chrysanten van? Wouter, Martijn en Paul denken van wel. Kwaliteit is aandacht, weten ze en daar handelen ze naar.


Teelt

De chrysantenteelt is in principe een industriële teelt, maar bij Beyond Chrysant stoppen ze er zo veel ambachtelijkheid in als maar kan.
Elke chrysant begint zijn leven als stekje, geplukt van een andere chrysant, de moederplant. Dat stekje wordt in een perspotje gezet, opgekweekt en uitgeplant. Vervolgens groeit daar een volwaardige chrysant uit.
Beyond Chrysant maakt haar perspotjes zelf en plant daar de stekken in. Deze perspotjes zijn wat lossers van structuur en hebben een uniek mengsel van potgrond, zodat de chrysanten beter groeien.

De beste groei is natuurlijke groei.

Voordat de stekken de kas in gaan, krijgen ze twee weken gelegenheid om in de eigen opkweekruimte goed te wortelen. De kweekruimte biedt alles wat een rechtgeaarde chrysant lekker vindt: temperatuur, licht, vocht en dat zo veel als nodig is.
En gewasbeschermig. "Maar dan wel zo veel mogelijk met biologische middelen. Want de beste groei is natuurlijke groei", vinden ze bij Beyond, wat niet voor niets al verschillende duurzaamheidsprijzen won.


Naoogst

Een aantal weken verder is uit het stekje een volwassen chrysant gegroeid. Prachtig blad, mooie takopbouw, veel bloemen en een heldere kleur. Krachtig, maar ook kwetsbaar. Daarom worden bij Beyond Chrysant alle bloemen met de hand geplukt en gebost en gaan de bloemen direct na de oogst de koeling in om zo snel mogelijk te worden afgeleverd. Tijdens het naoogstproces zijn er verschillende controlemomenten om de bloemen optimaal te houden.

Ketenverantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van Beyond Chrysant eindigt pas als de chrysanten bij de consument op tafel staan.
Wouter: "Als je het allerbeste product wilt telen, oogsten en op de markt wilt brengen, heb je van nature zorg voor de keten. Beyond Chrysant wil ketenpartners helpen hun werk optimaal te doen."

De Beyond chrysanten vinden hun weg naar de verschillende veilingklokken en zijn via groothandelspartners direct te bestellen.
In elke gewenste hoeveelheid, verpakking en eventueel toegevoegde waarde. Zodanig verpakt, dat groothandelaar en bloemist er mee kunnen werken en de consument er lang van kan genieten.
"Pas dan komt het verhaal van de chrysanten van Beyond Chrysant echt tot een einde."

Theo de Groot ontvangt erepenning gemeente Westland bij afscheid

Foto: mps

De erepenning in zilver van de gemeente Westland, een hartelijk woord van burgemeester Van der Tak, een drukbezochte receptie en een geëmotioneerde De Groot. Dat waren de hoofdingrediënten van het afscheid van Theo de Groot van MPS donderdag 23 juni jongstleden.


De zilveren erepenning is een onderscheiding voor personen die zich minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingespannen voor de Westlandse samenleving.

Foto: mps

MPS

Met MPS heeft de Westlandse (en later de mondiale) tuinbouw een instrument in handen gekregen om het verschil te laten zien op het gebied van duurzaam ondernemen.
De Groot is vanaf de oprichting in 1994 betrokken bij MPS.
Bovendien heeft MPS altijd het hoofdkantoor gehouden in de gemeente Westland wat intussen voor meer dan 50 personen werk oplevert.

Lovende woorden

Op Hodenpijl in Schipluiden roemde burgemeester Van der Tak de vertrekkende directeur voor zijn betrokkenheid bij de sector en zijn kunde om een bedrijf op te bouwen. "Duurzaamheid is ook bij de gemeente Westland een speerpunt in het beleid', zei hij.
"Een accelerator als De Groot heeft duurzaamheid in de tuinbouw een gezicht gegeven en een bijdrage geleverd aan de reputatie van Westland als internationaal kenniscentrum voor de mondiale tuinbouw", aldus de burgemeester.

Meerwaarde

De Groot is dan ruim 21 jaar directeur van MPS geweest. In deze jaren is onder zijn leiding MPS-ABC, het duurzaamheidscertificaat voor kwekers, succesvol in de markt gezet.
Tegenwoordig wordt hiervan in meer dan 44 landen de meerwaarde ingezien.
De Groot wordt opgevolgd door Yolande van den Boom die half juli begint aan haar opdracht bij MPS.

MPS-Groep

De MPS-Groep ontwikkelt en beheert certificaten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Daarnaast voert MPS zelf certificering uit. Kwekers kunnen bij MPS terecht voor diverse trainingen binnen dit vakgebied. Alle activiteiten vallen onder de MPS-Groep en worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd door MPS-ECAS (certificering), MPS-HCS (training) en MPS (ontwikkeling en beheer).

Foto: Burgemeester Van der Tak overhandigt de Erepenning in zilver aan Theo de Groot.

19 / 24

20 / 24

21 / 24

FlowerTrails 2016

Foto: huub

De FlowerTrials vonden plaats van 14 t/m 17 juni in de regio's Westland, Aalsmeer en Rheinland Westfalen. Veredelaars toonden hun nieuwste innovaties op pot- en perkplantengebied. Volgend jaar openen de FlowerTrials-deelnemers hun deuren in week 24 van 13 t/m 16 juni.

Foto: huub
Foto: huub
Foto: huub
FleuroStar Foto: huub
Foto: FlowerTrails
Foto: FlowerTrails

Nieuwe voorzitter voor Decorum

John Grootscholten, nieuwe voorzitter Decorum. Foto: decorum

vergadering n Tijdens de algemene ledenvergadering van juni jongstleden hebben de Decorum leden gekozen voor een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid.

Eric Moor (Sion Orchids) is al jaren actief binnen de vereniging Decorum. Vanaf de start in 1995 als bestuurder en de afgelopen tien jaar als voorzitter.
Vorig jaar is het Decorum bestuur vernieuwd en gaf Moor aan zijn laatste jaar in te gaan als voorzitter. Hij vond het tijd om plaats te maken voor vernieuwing en van verjonging in het bestuur.

Grootscholten

John Grootscholten maakt sinds vorig jaar deel uit van het Decorum bestuur en is tijdens de algemene leden vergadering van 8 juni gekozen als voorzitter.
Grootscholten is eigenaar van JoGrow en al jaren zeer actief lid van Decorum, onder andere als voorzitter van de Inkoop werkgroep.
Daarnaast is er een nieuwe bestuurder gekozen: Frans de Koning van Kwekerij Koningshof. De Koning teelt Cymbidiums in Bleiswijk.
Met de komst van deze bloemen kweker in het bestuur is er een evenwichtige verhouding tussen bloemen-en planten telers. De Koning heeft een brede kijk op zaken en wil relatief kleinere en jonge ondernemers binnen de Decorum groep niet uit het oog verliezen.
Het bestuur van Decorum bestaat nu uit: voorzitter John Grootscholten (JoGrow), penningmeester Jochem Vreugdenhil (Vreugdenhil Bulbs&Plants), Eduard ter Laak (Ter Laak Orchids), Jaap Moerman (Moerman Lilium) en Frans de Koning (Kwekerij Koningshof).

Het bestuur van Decorum is verantwoordelijk voor de besturing van de gehele coöperatie. Zo bepaalt het bestuur de strategische kaders en besluit over de operationele uitwerking daarvan in een jaarplan en begroting. Het bestuur behartigt de belangen van alle Decorum leden.

KennisCentrum Natuur en Leefomgeving officieel van start

Foto: KCNL

aftrap n Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) werd onder grote belangstelling officieel geopend. De aftrap vond plaats in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein. Onder de aanwezigen waren partners van het KCNL en Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning.

Het KCNL wil een substantiële bijdrage leveren aan de transitie die zich afspeelt binnen het domein natuur en leefomgeving.
'In dit geheel onderscheiden wij ons als KCNL in de publiek private samenwerking door de verbinding die wij maken tussen het groene werkveld en kennisinstellingen op wetenschappelijk, hbo, en mbo niveau!' benadrukte Evelyne van Dongen, programmamanager van het KCNL.

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje opent samen met studenten het KCNL. Foto: kCNL


Larenstein

De opening werd verzorgd door de Commissaris van de Koning. Op uitnodiging van Peter van Dongen, voorzitter college van bestuur van Van Hall Larenstein en voorzitter van de stuurgroep van het KCNL.
Samen met een groep studenten van Van Hall Larenstein, die vorige week de Business Fair wonnen met het business plan Hydro Verde, verrichtte de Commissaris van de Koning de officiële start.
Peter van Dongen vond dit studentenplan een schoolvoorbeeld van een innovatieve oplossing die jonge mensen bedenken voor consumenten om op eenvoudige en succesvolle wijze hun eigen voedsel te produceren. 'Jonge mensen zijn de toekomst. Dit plan laat zien dat je door middel van kennis, talent en samenwerking tot vernieuwde ideeën komt die aansluiten bij de wensen van de markt.'


Thema's

De thema's waarop het KCNL zich richt zijn: ontwikkeling naar een duurzame stad (o.a. klimaatbestendigheid, circulaire economie, nature based solutions), ontwikkeling naar maatschappelijk natuurbeheer (o.a. burgerparticipatie, natuur-inclusieve landbouw, nieuwe technologie in de groene ruimte) en Integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe functiecombinaties (building with nature, sociale innovatie en gebiedsontwikkeling en gezondheid/leefbaarheid).

Nadruk op verantwoord gebruik van de groene ruimte.

Human Capital Agenda

De directe aanleiding voor de oprichting van het KCNL wordt gevormd door de Human Capital Agenda (HCA) Natuur & Leefomgeving.
De HCA Natuur & Leefomgeving pleit voor verbindingen tussen werkveld, onderwijs en overheid, om zo beter in staat te zijn vakbekwame mensen op te leiden en oplossingen te bieden voor innovatievragen in het werkveld.

Naast de HCA vormen ook de verschillende 'groene' mbo- en hbo-sectorplannen aanleiding voor samenwerking.

VHG

Partijen die bij het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving zijn betrokken, zijn: Hogeschool Van Hall Larenstein,
Vilentum Hogeschool en partijen uit het werkveld zoals Branchevereniging VHG, Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel.

Tuinbouw Ondernemersprijs 2017

prestige n De inschrijving voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017 is gestart. Innovatieve ondernemers kunnen zich aanmelden of aangemeld worden voor de prestigieuze ondernemersprijs.

De Tuinbouw Ondernemersprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan top-ondernemers met durf, daadkracht en duurzaamheid.

Kandidaten

Ondernemers en ondernemingen uit de tuinbouw met als activiteit veredeling, vermeerdering en teelt, bewerking en afzet van bloemen, bloembollen, planten, groenten, fruit, bomen en paddenstoelen komen in aanmerking voor een nominatie.
De schaalgrootte is niet van belang. Voor het eerst zullen toeleveranciers en adviesbureaus niet meer meedingen, omdat de jury zich focust op bedrijven waar groene vingers hand in hand gaan met groei en bloei van de onderneming.
De winnaar ontvangt een kunstwerk veel publiciteit. Daarnaast is erkenning en het vergroten van het netwerk een beloning die niet in geld is uit te drukken.

Winnaar

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 16 september worden aangemeld. Na de selectie van de vakjury wordt eind oktober vier genomineerden bekend gemaakt.
De winnaar wordt tijdens de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2017 gepresenteerd.

Alle informatie over de prijs en de aanmelding is terug te vinden op de website tuinbouwondernemersprijs.nl.

Nieuwe vakgroepvoorzitters VHG

benoeming n Branchevereniging VHG heeft voor twee van haar vakgroepen nieuwe voorzitters benoemd: John Koomen en Helga Verheijen-Bruinsma.

John Koomen is vanaf 1 augustus voorzitter van VHG Vakgroep Hoveniers. Bij deze vakgroep zijn circa 850 hoveniersbedrijven aangesloten.
Helga Verheijen-Bruinsma is sinds 2 juni de nieuwe voorzitter van VHG Vakgroep Interieurbeplanters. Binnen deze vakgroep zijn 25 toonaangevende bedrijven vertegenwoordigd.
Koomen is eigenaar van John Koomen Tuinen in Wognum, een bedrijf dat in 2010 werd verkozen tot Duurzaamste Hoveniersbedrijf van Nederland.

Helga Verheijen-Bruinsma is directielid van Bruinsma Natuurlijk in De Kwakel. Daar is zij verantwoordelijk voor de aansturing van het verkoopteam, marketing, sfeerdecoraties en productontwikkeling.