Bloemenkrant

15 september 2020

Bloemenkrant 15 september 2020


De papieren Bloemenkrant is er weer!

Foto: W.H.Zandbergen

Yes n De Bloemenkrant is er weer. De kleurrijke uitgaves boordevol nieuws liggen weer op de Bloemenveilingen in heel Nederland en worden weer aan de kwekers, bloemenhandelaren, sierteeltbedrijven en andere organisaties toegestuurd.

De Corona houdt ons flink bezig, maar na de eerste klappen- en natuurlijk is het nog niet voorbij – probeert iedereen weer op te staan en door te gaan. De een met meer succes dan de ander, maar we zijn er. Voor ons was het moeilijk, omdat u uw energie vooral nodig had voor het in bedrijf houden van uw eigen organisatie. En wat is onze branche weer innovatief en strijdbaar gebleken.
Natuurlijk zijn we u trouw gebleven door het nieuws uit de sierteeltsector door te geven via onze site Bloemenkrant.nl. U en dat is helemaal fijn, bent ons trouw gebleven door het inzenden van films, persberichten, artikelen en medeleven.
Daarvoor heel hartelijk dank.

En nu bent u er weer!

Door uw blijken van belangstelling, berichten en advertenties voor onze fysieke Bloemenkrant en daar zijn we supertrots op.
Wij zijn er weer met; Aan tafel met……met interessante mensen en 2Dezign, Growers Pride met aandacht voor uw product en onze medewerkers Walter Landesbergen, Johan Bos, Wilma van Velzen, Frank de Klerk, Esdor van Elten, Joep Derksen, fotograaf Wim Zandbergen, onze freelancers en fotografen en met onze nieuwe ‘bloem’ in ons kleurrijke boeket; media adviseur Meriam Mesman. Op de volgende pagina stellen wij haar graag aan u voor.

Blijf ons informeren met uw persberichten, productvernieuwing, advertenties, filmpjes en andere zaken. redactie@bloemenkrant.nl

Hartelijk dank voor uw blijken van meeleven en meedenken. Wij zijn blij dat we weer ‘los’ kunnen.

Teuntje van Delft,
Hoofdredacteur

Chrysant in Growers Pride

Team van Intratuin en 2Dezign

Wereldexpo
Floriade
krijgt
groen licht

Intratuin n Een 'Aan tafel met....' on Tour

3 / 18

FLORIADE GAAT DOOR

Projectmanager communicatie Annemarie Gerards en Pieter de Cloo directeur Floriade.

n Op dit moment al 210 bedrijven uit 38 landen

Expo n Floriade Expo 2022 in Almere gaat door. Dat heeft de gemeenteraad van Almere in juni besloten. “Samen met de gemeente Almere, provincie Flevoland, Rijksoverheid, Nederlandse Tuinbouwraad en al onze partners zijn wij in 2022 in staat om tot de gewenste Floriade-programmering te komen en de wereld te verrassen” stelt Pieter Cloo, directeur Floriade Expo 2022. “Op dit moment hebben 210 bedrijven zich gecommitteerd aan Floriade en hebben reeds 38 landen hun deelname bevestigd.”

DOOR WILMA VAN VELZEN

“De wereldtuinbouwtentoonstelling vindt plaats van 14 april tot en met 9 oktober 2022. Floriade thema luidt ‘Growing Green Cities’. Groen wordt een cruciaal onderdeel van een leefbare stad. Verticale tuinen op gebouwen en creatieve groenstructuren maken steden aantrekkelijker en veerkrachtiger. Het Floriade park is een groen Arboretum dat je kunt ontdekken als een levende catalogus van bomen en planten. Elke soort heeft aantoonbare functies in de groene stad van de toekomst. We hebben 2000 bomen ontvangen voor het arboretum. We gaan nu met de struiken en vaste planten aan de slag. Daarna komen de bloembollen.“

Floriade Preview

Twee jaar voordat Floriade Expo 2022 opent voor publiek, biedt Floriade Preview al een vooruitblik. “Tot en met 1 november kan iedereen een kijkje nemen op het 60 hectare grote Floriade terrein” vult Projectmanager Communicatie Annemarie Gerards aan. “Bezoekers nemen de boot over het Weerwater naar het terrein in aanbouw. Ze arriveren bij het Preview Centre, krijgen voorproefjes van paviljoens in de labs en verkennen met een treintje het terrein. Bij Floriade Preview verwelkomen we nieuwsgierige bezoekers en geven we presentaties aan kwekers, beplantingscommissies en adviesraden. Ook ontvangen we er media uit binnen- en buitenland. De GO geeft nieuwe energie, we ontvangen influencers, nationale media en vakpers. Tevens houden we eind september een grote perspresentatie in Berlijn.”


2022

Floriade Preview toont in de breedste zin het gedachtegoed van Floriade, brengt de thema’s van 2022 tot leven en maakt de verbinding met Almere en de provincie Flevoland. In 2022 is Almere een half jaar lang hét podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De Nederlandse tuinbouw presenteert hier samen met nationale organisaties en internationale deelnemers, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Er worden twee miljoen bezoekers verwacht.

>Veiling nu méér dan afmijncentrum

Verdienmodel n Sommigen in handelskringen, de afnemers van Royal FloraHolland, begrijpen het verdienmodel van die veiling niet meer. Duidelijk is wel dat zij er met een systeem voor de afzet van bloemen en planten sec niet meer uit komt. Dus worden in de toenemende mate andere diensten rond dat vermarkten aangeboden.

DOOR JOHNAN TH. BOS

Ooit was de veiling een afmijncentrum voor kwekers, die gezamenlijk wilden voorkomen dat de handel hen uit elkaar dreef. Tegenwoordig is dat maar een van haar taken en zoekt zij steeds andere verdienmodellen, omdat directe handel toeneemt en digitalisering wereldwijd om zich heen grijpt. Een van die modellen is de service die de veiling zegt op BTW-gebied te bieden.

Iedere exporteur weet dat bij export van producten hoeft die omzetbelasting volgens EU-richtlijnen niet in rekening te worden gebracht aan buitenlandse afnemers, mits die beschikken over een zakelijk geldig en geverifieerd BTW nummer. Omdat het een intracommunautaire levering betreft, draagt de afnemer namelijk voor zijn ook intracommunautaire werving BTW af in eigen land. Maar dat geldt blijkbaar voor aankopen die een buitenlandse afnemer via Royal FloraHolland willen afrekenen. De buitenlandse afnemer die aan alle eisen voldoet en een RFH-debiteurennummer kreeg, ontvangt dan van de veiling een factuur met BTW. Want RFH weet zogenaamd niet waar die producten heen gaan. Hoezo niet?
RFH kreeg voor het toekennen van een debiteurennummer informatie als adres, BTW-nummer, Sepa overeenkomst en bankgarantie. De Nederlandse kweker, diens buitenlandse klant en de tussenpersoon, die de betaling (overeenkomstig de aangegane verplichting) via RFH wil laten lopen, begrijpen en niets van.


Oplossing

Maar daarvoor heeft de veilingcoöperatie, uiteraard tegen betaling, een oplossing gevonden door middel van een speciale dienst. Men kan abonnement voor € 250 per jaar sluiten met de zogenoemde VAT-service plus een vergoeding € 10 per transactie. Dan is volgens de veiling heel het BTW probleem opgelost. De eerst onbekende buitenlandse afnemer wordt opeens bekend. Een handelaar vroeg toch even hoe dat dan zat. Antwoord: We doen het nu eenmaal zo. Ook uit zulke betaaldiensten blijkt dat de veiling noodgedwongen in deze tijd allang geen puur afmijncentrum meer is. Dat was het ooit wel. Vrijwel alle telers waren bij de coöperatie aangesloten en er bestond in wezen maar één vorm van lidmaatschap. Royal FloraHolland is een centrum voor de sierteelt geworden, met een verdienmodel dat die van het afmijnen verre overvleugelt en waaraan steeds nieuwe diensten worden toegevoegd. Zal in dit digitale tijdperk niet anders kunnen, maar de groei erheen heeft een eigen historie.
Bulb Quality Support bij 'Club van 100'

Directeur BQ Support, Dion van der Sterren.

Support n Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) introduceerde 2014 de ‘Club van 100’. Een groep bedrijven rondom de tuinbouw die zich sterk maakt voor toegepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert regelmatig één van de deelnemers. Wie zijn ze en wat hopen zij te bereiken? In deze editie: BQ Support

DOOR ESDOR VAN ELTEN

Bulb Quality Support (BQ Support) werd begin maart lid van de Club van 100. Het bedrijf uit Lisse is gespecialiseerd in diagnostiek en virustoetsing van bloembollen en vaste planten. Het is het eerste bedrijf uit de bloembollensector dat tot de Club van 100 is toegetreden. Als het aan directeur Dion van der Sterren ligt, volgen er meer spelers uit de bloembollensector. “Misschien kunnen wij een brug zijn.”

Het moderne onderzoekscentrum.

Meer dan testen

BQ Support ontstond vanuit de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) maar staat op zichzelf en is onafhankelijk. “BKD keurt naar aanleiding van de wet- en regelgeving”, legt Van der Sterren het verschil uit. “Onze klanten kiezen vrijwillig voor ons met het doel de kwaliteit van hun product te verbeteren. Met BKD hebben we gemeen dat we ons inzetten voor kwaliteitsverhoging binnen de bloembollensector, maar wij gaan daarin nog een stapje verder. We leveren niet alleen testresultaten, maar we begeleiden en adviseren onze klanten ook. We zijn geen groot bedrijf, maar beschikken wel over veel resources, kennis en ervaring. We zijn echt een kennisintensief bedrijf, en dat is dus ook precies de reden waarom we ons bij de Club van 100 hebben aangesloten. Want als kennis je belangrijkste kapitaal is, dan moet je die ook verder ontwikkelen en onderhouden. Het is kennis die ons op de positie heeft gebracht waar we nu wereldwijd staan. En daar hoort ook fundamentele kennis bij, want die ligt aan de basis van de toepassingen. Een ontwikkeling als 100% duurzaam telen is in zichzelf een fundamentele wijziging, en daar hoort fundamenteel onderzoek bij.”

Netwerk

Omdat de banden met WUR vanouds al hecht zijn, was de stap naar de Club van 100 niet zo groot meer. “De toegevoegde waarde voor ons is het netwerk dat de club biedt. De kans om samen te werken met bedrijven die kennisontwikkeling ook belangrijk vinden. Elkaar helpen met je expertise en ervaring. Dat ze op dit moment de enige bloembollen gerelateerde deelnemer zijn ziet Van der Sterren eerder als een plus- dan als een minpunt: “Er zijn tal van overkoepelende thema's. Denk aan plantgezondheid, gewasbescherming, duurzaamheid, water, energie... Voor sommige issues die spelen in de bloembollensector heeft de glastuinbouw misschien al ideeën en oplossingen. Zo kunnen de sectoren elkaar versterken en inspireren. Het is goed om over de schutting te kijken om te zien welke rijkdommen daar wellicht liggen.” Belangrijke onderwerpen waar WUR onder andere al mee bezig is, zijn bijvoorbeeld de onderzoeken Vitale teelt lelie, Vitale teelt hyacint en Fundamentele systeemsprong. “Daar zijn we zeer in geïnteresseerd en daar zetten we ook onze eigen vouchers voor in”, aldus Van der Sterren.

Probleemoplossend BQ Support

Tegenover het 'halen' van kennis staat het delen van eigen expertise. “Onze kennis over virussen en diagnostiek kan voor anderen weer heel nuttig zijn. ”Soms kan de kennis van BQ Support op verrassende wijze door anderen gebruikt worden: “Wij hebben op basis van onze kennis van reinigingsprocessen een keuringsmethode voor een leverancier van tuinbouwmachines ontwikkeld. Een praktische toepassing van probleemoplossend denken. Dat is ook precies wat er gebeurt als sectoren bij elkaar gaan kijken. Daarom ziet Van der Sterren graag andere bloembollen gerelateerde bedrijven aansluiten: “WUR opereert als verbindend element tussen branches in de sierteelt. Laat ons maar zo'n rol spelen tussen de verschillende sectoren.”

Virustoetsing

Eén van de basisdiensten van BQ Support is virustoetsing volgens de ELISA- of PCR-toetsmethode. De toetsen worden geanonimiseerd o.m. in het geaccrediteerde laboratorium van BKD uitgevoerd. Daarnaast heeft het bedrijf het diagnostiekloket voor bloembollen en vaste planten van WUR in Lisse overgenomen. Deze tak van het bedrijf houdt zich bezig met de diagnostiek van ziek of afwijkend plantmateriaal. Integriteit, anonimiteit, laagdrempelig, flexibel en snel zijn kernwoorden in de dienstverlening van BQ Support. Dat uit zich bijvoorbeeld in het speciale kwaliteitssysteem 'Garant' waarmee een deelnemend bedrijf de kwaliteit van een partij kan waarborgen van weefselkweek t/m de teelt van uitgangsmateriaal.

De flexibiliteit en service uit zich ook in de speciale transportservice voor monsters die BQ Support aanbiedt. En dat alles kan, mede door de gedeelde laboratoriumfaciliteiten, voor een verrassend prettig tarief. BQ Support gaat ook zelf op stap om gewassen te beoordelen of via 'mystery shopping' monsters te verzamelen, op te planten en te beoordelen. “Ons belangrijkste doel is bedrijven te ondersteunen om de kwaliteit van hun producten te verbeteren en te borgen. En daarmee het verhogen van de totale kwaliteit binnen de sector.

De Chrysant herstelt zich goed

Links Dirk van Vuurde, Royal FloraHolland productmanager Chrysant en Alstroemeria.

Klap n Van de ene op de andere dag was afgelopen maart bij aanvang van de coronacrisis de vraag naar in Nederland geteelde chrysanten in één klap verdwenen. Inmiddels zijn de coronaregels alweer enkele maanden versoepeld en kwam de handel weer op gang. Zo goed zelfs, dat het product chrysant als het zo doorgaat nog wel eens hetzelfde omzet niveau zou kunnen bereiken als vorig jaar.

door Wilma van Velzen

“Chrysant herstelt zich goed”, zegt Dirk van Vuurde, Royal FloraHolland productmanager Chrysant en Alstroemeria. “Doordat in de eerste coronaweken een aantal aanvoerders al snel minderde of stopte met planten als kostenbesparing zagen we dat toen de vraag weer aantrok, het aanbod achterbleef. Hierdoor schoten de prijzen omhoog. Tot en met week 36 was de achterstand in stuks nog 15% en bleef de omzet 4% achter. Echter, met de huidige prijsvorming verwachten we dat de omzet eind van het jaar weer redelijk vergelijkbaar kan eindigen met vorig jaar. Een aantal bedrijven loopt inmiddels zelfs al wat voor.”

Dirk tussen de kleurrijke chrysanten.

Fleurigheid in huis

In de zestien jaar dat Van Vuurde bij Royal FloraHolland werkzaam is en bij het product chrysant betrokken, zegt hij niet eerder zo’n situatie te hebben meegemaakt. “De Nederlandse chrysanten zijn vooral bestemd voor de export, dus toen Europa op slot ging, viel de vraag naar chrysant bijna volledig weg. Verschillende exporteurs stopten helemaal en veel buitenlandse groothandels bleven dicht. Alleen bij de retailers werden nog wat bloemen verkocht omdat de mensen toch boodschappen moesten doen en behoefte hadden aan wat fleurigheid in huis.” Nooit eerder was er zoveel doorgedraaid.


Marktherstel

En al helemaal niet in deze weken. “Het was nog een geluk dat de leveringen voor de Engelse Moederdag en Internationale Vrouwendag net waren geweest. Voor chrysantenkwekers zijn dit de belangrijkste bloemenfeestdagen met flinke productiepieken. Gelukkig zagen we al na enkele weken, mede geholpen door uitblijvende import van andere producten, een voorzichtig marktherstel. De export Top 3 tot en met week 36 is nog altijd Verenigd Koninkrijk met 22%, Duitsland 15% en Rusland 13%.”


Herfstchrysanten

“Inmiddels zijn alle kwekers qua productie weer op het oude niveau. Mede omdat de import van o.a. rozen nog wat achterblijft, zien we een goede vraag met zeer goede prijsvorming van chrysanten op de klokken. Ook zagen we dat diverse directe lijnen verschoven, wat enige onrust bracht. Hier keert de rust weer wat terug en weten de betrokken kwekers waar ze aan toe zijn. Inmiddels kondigen de herfstchrysanten zich aan en zien we de eerste aanvoerders op de klokken verschijnen met grote pluischrysanten in prachtige oranje/brons tinten. In Nederland zien we vooral geplozen chrysanten en santini’s bij de bloemisten.” Intussen krijgt onder de chrysantenaanvoerders de vernieuwde dienstverlening van Royal FloraHolland meer bekendheid.

Vernieuwde dienstverlening

Kwekers willen weten wat hun positie is ten opzichte van collega’s op het gebied van afzetinstrumenten en spreiding van afzetlanden. Zowel kleinere als grote kwekers en kwekerscollectieven helpen we met inzicht en het versterken van hun marktpositie. In de eerste strenge coronamaanden zijn weinig kwekers bezocht, maar inmiddels ben ik weer volop op pad voor afzetadviezen en te helpen bij rendementsverbeteringen. Ondanks de1,5 meter afstandsregel werkt dit toch prettiger dan via een beeldscherm.”

Een duivels dilemma, GROEN-Direkt en de corona-impact

Taaf Rosbergen (directeur GROEN-Direkt) en Sytse Berends (woordvoerder). Foto: walter landesbergen

“De onzekerheid”, begint Taaf Rosbergen, directeur en oprichter van GROEN-Direkt, “die is zo vervelend. We hebben buikpijn gehad en wakker gelegen de laatste weken. Maar, zoals je ziet, onze najaarsbeurs is er, en tot nu toe zonder enig incident.”


Door Walter Landesbergen

Jan en Sjoerd Feenstra, eigenaren van tuincentrum Tuin in Zwaagwesteinde en Leeuwarden. Foto: walter landesbergen

G GROEN-Direkt

Voor GROEN-Direkt en haar klanten is de najaarsbeurs de aftrap van een nieuw seizoen. Doorgaans is de organisatie ervan een kwestie van routine, maar in dit corona-jaar is alles anders. De Bloemenkrant bracht een bezoek aan deze marktplaats en sprak met betrokkenen.

Rosbergen: “In de weken vooraf aan de beurs liepen de besmettingen op, werden de maatregelen aangescherpt, gingen landen op ‘oranje’ of ‘rood’. Tot op het laatste moment was het wachten op toestemming van de gemeente. Gelukkig, we mochten los. Ik moet zeggen, heel veel lof hiervoor. De gemeente heeft geweldig meegedacht en ook haar nek uitgestoken. Pas nu, op de derde beursdag, kan ik weer gerust slapen, het blijkt allemaal goed te komen.”


Organisatorisch anders

Daar ging heel wat geregel aan vooraf. Evenementen en corona, het is een slecht huwelijk. Sytse Berends, woordvoerder GROEN-Direkt: “Als organisatie kan je in dit geval niet terugvallen op een calamiteitenplan. We hebben alles zelf moeten uitvinden. Van de aanmelding tot nazorg. Het was een fikse klus om alle mogelijke bezoekers op de hoogte te brengen van de nieuwe procedure: registreren, plannen, tijdslot kiezen… et cetera. En bereik je wel iedereen? Wordt de info begrepen, gelezen? Gaan bezoekers zich wel registreren? En hoe ga je om met bezoek wat toch ongeregistreerd naar de beurs komt? Hoe ruim moet een tijdslot zijn? Wat wordt de lay-out van de beursvloer, en de looproute?”

Rosbergen: “Je voelt je door de situatie enorm gehandicapt. Je moet onnatuurlijk handelen. Waar je voorheen alles uit de kast haalde om zoveel mogelijk bezoekers naar de beurs te krijgen, leve de zoet inval, moest je nu op de rem staan. Minder bezoekers, beperkte catering, aangepaste koffietafels en 1.5 meter afstand. Een vreemde ervaring; het voelde als klanten buiten de deur houden.”


Economisch anders

De tekenen waren verontrustend voor GROEN-Direkt. Zeker toen de eerste annuleringen binnenkwamen. Kon je in dit nieuwe normaal wel een succesvolle beurs draaien? Was dat mogelijk met 90% minder bezoekers?

Rosbergen: “Op de eerste beursdag schrokken we ons rot. Weinig bezoekers, terwijl ons aanbod 30% groter was. We konden meer kwijt nu er geen kwekersstands op de beurs stonden. Kwekers boden wel meer aan. We verwachtten dat minder fysiek bezoek gecompenseerd zou worden met een forse toename van digitale bestellingen. Onze catalogus is op orde. Hetzelfde geldt voor de fotografie. Tot aan het laatste product hadden we gezorgd voor actuele foto's. Maar de bestellingen bleven uit. Dat wil zeggen, tot aan het einde van de dag. Wat bleek, kopers hadden veel meer tijd nodig om ons digitale aanbod door te nemen. In plaats van de gebruikelijke 2 uur, wel 4 tot 5 uur.”

Het digitaal inkoopgedrag bleek wezenlijk anders. Er wordt economischer ingekocht. Fysieke handel leidt tot impuls-aankopen, dat effect is bij digitaal nagenoeg afwezig. Groen is toch voelen, ruiken en zien. Een buxus, hoe goed gefotografeerd ook, hoe onderscheid je die op scherm van 20 net even iets andere soorten? Op de beursvloer gebeurt zoiets in een oogwenk, op het scherm loop je vast.

Op het moment van de laatste beursdag weet GROEN-Direkt te melden dat zij verwacht dat de omzet van 2020 op gelijk niveau kan komen als die van 2019. Behalve meer omzet via internet hebben de recordomzetten bij de tuincentra en de extra zomerbeurzen daartoe bijgedragen.

Rosbergen: “Een gelijkblijvende handelsomzet betekent niet per definitie een gelijkblijvende verdienste. Het nieuwe normaal bracht ook provisiederving met zich mee, de noodzakelijke verlaging van aanmeldkosten en meer kosten door meer beurzen. Maar gezien alles wat er is gebeurd, kunnen we aan het eind van het jaar, schat ik in, tevreden zijn.”


Sociaal anders

Normaal gesproken fungeren beurzen als de ontmoetingsplek voor vakbroeders. Contacten met collega’s en kwekers is een belangrijk aspect van het inkoopproces. Daar heeft corona een stokje voor gestoken. Geen interactie, geen socialiseren, geen samenkomsten op het eet- en drinkplein. Wat klinisch.

Tuincentrumeigenaren Jan en Sjoerd Feenstra uit Friesland vonden dat die gedwongen versobering in het begin te veel was doorgetrokken in de 1-monsterpresentatie. “Dat was niet ideaal. Het is goed dat op de najaarsbeurs meerdere aantallen staan. Hoe groter het volume hoe beter je beeld. Laten we hopen dat we weer snel terug kunnen naar de oude beursbeleving, met stands en alle drukte er om heen. Handel gaat verder dan het product, het is ook menselijk contact.”


2021

Daar sluit Rosbergen zich maar wat graag bij aan. Rosbergen: ‘Corona-beurzen blijven second best. Anderzijds mogen we onze handen dichtknijpen. In Nederland hebben wij het geluk gehad dat de handel bleef draaien. Een volledige lockdown, ik moet er niet aan denken. Eind dit jaar is alles weer bij het oude.” Hij zegt het met een schalks lachje, want de realiteit is voorlopig anders. Voor 2021 durft GROEN-Direkt nog geen kalender te maken, zo onzeker zijn deze tijden.

13 / 18

17 / 18