Bloemenkrant

29 oktober 2019

Bloemenkrant 29 oktober 2019


3 / 18

Trade Fair en IFTF in de steigers

Christmas World treft voorbereiding

Dutch n Herman de Boon schrijft geschiedenis

Plantenpaspoort stoort gemoederen

Hollandse Herman

Voordeel van ouder worden is dat je veel sierteeltgeschiedenis zelf meegemaakte.

Al vertellen dertigjarigen nu die vaak anders dan mijn beleving was. Dacht ik aan bij lezing van wat voormalig VGB-voorzitter Herman de Boon bij Dutch (vorige Bloemenkrant) zei. Hij maakte de tijd van onderling concurrerende veilingen mee. Zij zaten wel samen in een vereniging, maar volgens mij vergaderden de leden vooral om te pogen concurrerende strategieën te horen en daarna een eigen plan te trekken. Men betaalde samen voor promotie van Hollands product, maar op buitenlandse beurzen hadden de drie grote veilingen aparte stands. Want men moest daar wel weten dat Holland in Aalsmeer lag. Of in het Westland, dan wel Rijnsburg. De Boon, die niet door één deur met André Mulder kon, met wie hij de Aalsmeerse veiling leidde, werd directeur van de CCWS, de latere Bloemenveiling Westland. Knarsetandend hoorde men in Aalsmeer dat de Westlandse coöperatie zich Bloemenveiling Holland ging noemen, later door fusie uitgebreid tot FloraHolland. Daar mocht de VBA in Aalsmeer, die altijd gezegd had toch lekker de grootste onder één dak te zijn, zich vervolgens bij aansluiten. Dat grote dak gold niet meer, want FloraHolland had andere veilpunten al lang geïncorporeerd. Royal FloraHolland, waar de met de handel overeengekomen concurrentie tussen de veilpunten al na drie maanden op een leugen bleek te stoelen, is nu vrijwel monopolist, met zelfs aandelen in de enige tweede veiling (Plantion). In het buitenland weet men eindelijk waar Holland ligt…

Vervolg van VP

De stand van Decofresh vorig jaar.

IFTH EXPO steelt de show

n Afscheid van de World of Flowers

Schitterende lisianthus.

Expo n "Belangrijker is het nog meer energie te steken in het samenbrengen van een zo groot mogelijk internationaal koperspubliek voor de kwekers voor wie wij de beurs organiseren en faciliteren. Zeker nu een deel van de sector last heeft van een dipje.

DOOR WILMA VAN VELZEN

Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat het in de rozen wat minder rooskleurig gaat. Desalniettemin hebben we uit dertig verschillende landen standhouders mogen noteren en komen de beursbezoekers uit 115 verschillende landen. Het aantal voorregistraties is nu al hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat past in het huidige economische plaatje, want iedereen in de sierteelt wil weten wat beter kan."

Afscheid

Van The World of Flowers is afscheid genomen. Dit onderdeel was volgens Van Raamsdonk de afgelopen jaren gefaciliteerd om Nederlandse bloemisten uit hun winkels te halen voor een bezoek aan de IFTF. "Internationale bloemisten, die komen wel. Vanuit de hele wereld. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse bloemist. Op de Amerikanen na is dit de enige doelgroep die we nog niet binnen hebben onder het dak van de IFTF. Van alles hebben we geprobeerd: een speciale avondopenstelling na winkelsluitingstijd, bloemschikkampioenschappen en demonstraties, een expositie. Maar ook dit werkte niet. De Nederlandse bloemist blijft thuis. Het heeft dan ook geen zin hiermee door te gaan. Je moet realistisch blijven."

FloriForum 2019

Van toegevoegde waarde vindt Van Raamsdonk het dat Union Fleurs daags voor de openstelling van de IFTF op 5 november in het auditorium het eendaagse evenement FloriForum 2019 organiseert met interessante sprekers. Ook is er een aantrekkelijk open huisprogramma bij toonaangevende kwekers aan de IFTF gelinkt waarmee de Week van de Sierteelt nog meer inhoud krijgt.

In de ogen kijken

Regelmatig wordt Van Raamsdonk gevraagd of een beurs als IFTF in de huidige digitale wereld nog wel past. Daarop antwoordt hij volmondig ja, want juist in een wereld waarin alles digitaal is willen kopers en kwekers elkaar ook recht in de ogen kunnen kijken en een kop koffie drinken met elkaar op de beursvloer. "De beurs is de beurs en tot nu toe nog steeds het juiste instrument gebleken om al die koppen uit de sierteeltwereld onder één dak te krijgen. Natuurlijk had ik met de IFTF na tien jaar al verder willen zijn. Wel hebben we inmiddels bereikt dat een groot internationaal publiek de beurs weet te vinden. De uitbreiding van de beursvloer zorgt ervoor dat we verder kunnen groeien. En ook deze 10e editie heeft IFTF weer veel te bieden."

De IFTF Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen is een vak- en handelsbeurs voor kwekers, vermeerderaars, importeurs, groothandel, detaillisten en toeleveranciers. Zie ook https://hppexhibitions.com/iftf/

Minister Schouten bezoekt Ter Laak Orchids

Richard ter Laak legt het daglichtsysteem uit aan minister Schouten.

Wateringen n Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht donderdag 17 oktober een bezoek aan Ter Laak Orchids.

Aanleiding van het bedrijfsbezoek was het recent geopende inspiratiecentrum en de ingebruikname van de duurzame DaglichtKas (5ha).

Richard ter Laak: "We hebben de minister rondgeleid in ons inspiratiecentrum, waar we spraken over ons duurzame beleid en bijbehorende innovaties. Erg waardevol om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is immers een item wat hoog op de agenda staat." Na het bezoek aan het inspiratiecentrum heeft de minister de nieuwe Orchid Store en kas bezichtigd.

Van der Tak: "Glastuinders handelen naar de regels. Sector ligt op koers."

Sjaak van der Tak (Foto: Boerlage fotografie vof) Foto: Boerlage fotografie vof

media n Glastuinbouw Nederland heeft met verbazing kennis genomen van berichten in de media over vermeende onttrekking van tuinders aan het Europese emissiehandelssysteem ETS.

"De Nederlandse glastuinbouw is al jaren zeer actief bezig om de CO2-emissie terug te dringen en met succes", zo reageert voorzitter Van der Tak. "Bedrijven handelen volkomen legaal en conform gemaakte wet- en regelgeving uit 2012." De ondernemers staan bovendien massaal achter het onlangs afgesloten Klimaatakkoord. "Die ambities staan", stelt Van der Tak. "De sector ligt op koers".
De mogelijk hogere CO2-emissie dit jaar is het gevolg van ontwikkelingen die buiten de invloed van de Nederlandse tuinders liggen.

Vollebregt kenmerkt Roos als topper

Guido Vollebregt, productmanager Roos bij Royal FloraHolland.

Sterk n Hoewel het product Roos flink last heeft van een roerige periode ontwikkelt de rozensector zich sterk. Er wordt met name ingezet op het naar een hoger plan tillen van de kwaliteit van de in Afrika geteelde rozen. Ook het thema duurzaamheid krijgt alle aandacht.

"Roos heeft geen geweldig jaar achter de rug", stelt Guido Vollebregt, productmanager Roos bij Royal FloraHolland. "De kosten van het kweken worden steeds hoger en de opbrengsten zijn gedaald. Het areaal in Afrika neemt toe, terwijl dat in Nederland terugliep. Roerige perioden, maar ook veel ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering en duurzaamheid."

Product Rozen geweldig.

Kwaliteitsafspraken

Kwaliteitsverbetering is volgens Vollebregt één van de belangrijkste ontwikkelingen waarop door de rozensector met volle kracht inzet. "We moeten eerlijk zijn, in 2018 was de kwaliteit van de Afrikaanse rozen echt ondermaats. Dit mag niet meer voorkomen. Kwekers zien dit gelukkig zelf ook en zijn bezig de kwaliteit naar een hoger plan te tillen. Ook voor kwekers in Afrika is het een uitdaging de kwaliteit van de bloemen nadat ze de farm hebben verlaten te monitoren. Het is de rol van de agent in Nederland om de kwaliteit te beoordelen en hierover te communiceren. Voor het waarborgen van de kwaliteit kan kan dat nog prominenter. Tevens worden de farms in Afrika regelmatig bezocht door onze Veilingmeesters om goede afspraken te maken. Dat gebeurde in het verleden ook, maar het is nu prioriteit om die kwaliteitsslag te maken. Voor de Valentijnperiode wodt een bezoek gepland om de kwaliteit van de rozen te inventariseren en te zien welke hoeveelheid er naar Royal FloraHolland wordt gestuurd. Onze afdeling Kwaliteit en Controle maakt de rozenkwaliteit inzichtelijk. Zij testen met uitbloeiproeven het vaasleven en uitbloeien van de rozen. Tevens controleren zij steekproefsgewijs bij de aanvoer of de juiste voorbehandeling is toegepast. Sinds 2018 zijn deze diensten en testen meer ingezet. Dit draagt bij aan het verbeteren van het inzichtelijk maken van de rozenkwaliteit."

Duurzaamheid

"De hele sector is bezig met het thema duurzaamheid. De rozensector zeker. Het is gaaf om te zien hoe innovatief kwekers zijn. Waar jaar en dag werd gewerkt met plastic hoezen om rozen te verpakken, zien we steeds vaker alternatieven zoals hoezen van papier, composteerbaar plastic of zelfs helemaal geen hoezen meer. Ontwikkelingen voor de kartonnen kragen op het fust zijn er ook. Er zijn kwekers die deze kragen helemaal in de ban hebben gedaan. Andere kwekers zijn weer bezig met het door ontwikkelen van de kragen. Een voorbeeld hiervan zijn kragen voor meermalig gebruik. Ook zijn kwekers steeds vaker duurzaam gecertificeerd. De lat van deze certificaten leggen zij steeds hoger en het behalen van meerdere certificaten is inmiddels meer regel dan uitzondering."

Vernieuwde dienstverlening

"In onze dynamische wereld en in het bijzonder onze sector, is het van belang te veranderen om waardevol te blijven voor kwekers en kopers.

Hun behoeften zijn steeds uiteenlopender en volop in beweging.
Onze dienstverlening passen we hierop aan met zelfs unieke dienstpakketten afgestemd op het bedrijf. Vanuit het principe kostenmaker/kostendrager zorgen we ervoor dat kwekers en kopers alleen nog betalen voor de diensten die gericht helpen succesvol te ondernemen.
Voor nog meer efficiëntie hebben we ons dienstenpakket uitgebreid met de Insights app op Floriday, Afzetadvies, Storecheck en Foldercheck."

Er moet nu zeker echt iets gebeuren

Remco van der Arend, voorzitter RFH Product Commissie Roos.

Spannend n Het product Roos heeft het verre van gemakkelijk. Met name het excessenbeleid dat door Royal FloraHolland wordt gehanteerd wordt als veel te soepel ervaren.

DOOR WILMA VAN VELZEN

Een kas vol schitterende rozen.

"Voor ons rozenkwekers is de samenwerking met Royal FloraHolland op dit moment heel spannend", zegt Remco van der Arend, voorzitter Royal FloraHolland Product Commissie (FPC) Roos. "Er moet echt iets gebeuren. De klok is een dumpplek geworden voor rozen die niet verkocht zijn. Hierdoor dalen de prijzen aan de klok. In de toekomst kunnen we dit gewoon niet langer accepteren en we hopen dan ook dat Royal FloraHolland met een oplossing komt. Met name het excessenbeleid is veel te soepel. Uiteraard is dit een terugkerend speerpunt op de FPC agenda, evenals landelijk veilen, sterker maken van de klok en de kwaliteit van de rozen rond de feestdagen."

Lastig

Hoewel de roos een prachtig product is heeft dit product het zowel in Nederland als internationaal niet echt gemakkelijk. "Het gaat over het algemeen lastig. In Nederland vanwege de hoge kosten voor energie en arbeid en toch wel tegenvallende opbrengsten. Dus het areaal krimpt flink.
Daarentegen zien we in Afrika een stabilisering van het areaal, wat weer kansen biedt voor de Nederlandse roos."

Breder assortiment

Door de rozentelers wordt nog sterker dan anders ingezet op kwaliteit en uniformiteit. Van der Arend weet dat het ontwikkelen van activiteiten in deze richting vooral individueel beleid zijn van de kwekers zelf. In principe is dit volgens hem een goede zaak omdat het product zo nog beter wordt. "Wat de kleuren betreft zijn rood en wit nog steeds de koplopers. Maar intussen zijn veel telers op zoek naar een breder assortiment wat zorgt voor meer diversiteit."

Opkomen voor belangen

Remco van der Arend is sinds december vorig jaar de nieuwe voorzitter van de FPC Roos. Hij nam het stokje over van Mark van der Hulst. Daarvoor was hij al langer FPC-lid. Op de vraag wat zijn belangrijkste reden is om het voorzitterschap van de FPC Roos op zich te nemen antwoordt Van der Arend dat dat de FPC opkomt voor de belangen voor alle rozentelers. "Hoewel het Hollandse product wel andere kenmerken en een andere kwaliteit heeft kent het imago van de roos als product geen onderscheid. De consument ziet gewoon een roos, daarom is het belangrijk om de naam van het product internationaal hoog te houden." In het dagelijks leven is hij een man van de praktijk. "Ik ben getrouwd met Liesbeth en we hebben vijf kinderen, waarvan zoon Barry ook al werkzaam is in het bedrijf. We wonen in Maasland op een steenworp afstand van onze twee kwekerijen van in totaal zo'n 11 hectare. Ik run het bedrijf samen met mijn compagnon Richard van der Lans. Mijn vader is in 1976 gestart met het kweken van rozen.

Vervolg op P.4

Het product zit mij in het bloed en ook Richard is opgegroeid met een vader die rozen kweekte. De roos blijft de koningin onder de bloemen. Het is een gewas dat jaren meegaat en waar steeds ontwikkelingen in zijn. Op dit moment telen we acht variëteiten en we zijn continu op zoek naar aanvullingen op ons assortiment. "

Vernieuwde FPC Roos
Niet alleen op voorzittersniveau waren er veranderingen, ook wisselde het ledenbestand. De huidige FPC-samenstelling is als volgt: voorzitter Remco van der Arend (Arend Roses), Arie van de Berg (Berg Roses), Barry Brockhoff (Brockhoff Rozen), Girish Appana (Fontana), Aart Buijzer (Fresco Flowers), Paul Holla (Holla Roses), Martin van der Hout (Euroflowers GmbH), Henk Lammers (Aleia Roses) en Inder Nain (Xpressions Flora). Guido Vollebregt biedt als productmanager Roos ondersteuning vanuit Royal FloraHolland. Hiermee is er weer een goede vooruitstrevende vertegenwoordiging vanuit de rozensector.

Christmas World in volle gang

Inspiratie opdoen tijdens Christmas World

kerst n De kerstdagen 2019 laten nog op zich wachten maar de voorbereiding voor kerstmis 2020 is al in volle gang. Tijdens de Christmasworld op de Frankfurter Messe presenteert 2Design de formule Decoration Unlimited: Dark Ocean. Rudi Tuinman gaf op 24 oktober een kijkje in deze vorm van 'out of the box' denken.

DOOR FRANK DE KLERK

"Het is storytelling en WOW-experience op het verkooppunt'', omschreef Tuinman de formule. "Bij Dark Ocean worden beelden van de oceaan vertaald in design. Onze doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit hotels. Wij proberen ze te triggeren door de denkwereld voor de kerst. Voor het thema Deep Ocean hebben wij foto's gemaakt bij een kasteel in Schotland op vijf uur rijden van Glasgow. Het is ieder jaar een opgave om ergens inspiratie vandaan te halen. Uit deze plaats halen wij inspiratie: het is een van de mooiste kastelen van Schotland.''

Bijeenkomst t.b.v. Frankfurter Messe
2 Design presenteert formule Decoration Unlimited: Dark Ocean Foto: W.H.Zandbergen
Pascal Koeleman, Eva Olbrich en Rudi Tuinman. Foto: PR
Een prachtige inspiratie presentatie. Foto: PR

Tuinman toonde een film om een sfeerbeleving te geven van Dark Ocean. "Het is altijd een combinatie van dode en levende elementen'', zei Tuinman. "Dit zorgt voor toegevoegde waarde aan het product.''

De perspresentatie vond plaats in de Markthal in Rotterdam. Deze plaats was niet toevallig gekozen. "Het is de een na laatste stap in onze promotietour'', zei Eva Olbrich van Christmasworld van de Frankfurter Messe. "De markthal is een voorbeeld van entertainment, shops, restaurants en appartementen. Zij brengt alle doelgroepen bij elkaar.''

"Een van de megatrends is verstedelijking. Er is vraag naar opwindende formules vol emotie en service. Er moet entertainment worden geboden zodat mensen geld gaan uitgeven. Dat is de grote uitdaging voor de retail en daarmee probeert de Frankfurter Messe hen te helpen. Christmasworld is toonaangevend.'' Eva Olbrich overlegde een grafiek. Daaruit blijkt dat de Frankfurter Messe 1085 standhouders telt uit 44 landen. 79 procent van de deelnemers is uit het buitenland afkomstig. De ruim 45.300 bezoekers zijn nog internationaler samengesteld. De Duitsers zijn met 36 procent ofwel 16.100 bezoekers in de minderheid. De overige 29.200 komen uit 123 landen.

Family Matters is het leidend thema van de Christmasworld 2020. Gezelligheid, verbondenheid en saamhorigheid. Iets gemeenschappelijks hebben, iets delen. Het thema is onderzocht en vorm gegeven door een gespecialiseerd Stijlbureau. "Familie, vriendschap, gemeenschapszin. Zaken waar het op aan komt. Naarmate wij onze op consumptie gerichte leefstijl op de proef stellen, groeit een nieuw, van zijn verantwoordelijkheid bewust, wij-gevoel. Dit wordt zichtbaar in de wijze waarop wij feesten inrichten: als een feestelijke samenkomst, waarbij het gemeenschappelijk welbevinden op de eerste plaats staat. Met veel liefde en moeite maken wij het samenzijn tot een vrolijke tijd waarvan wij volop genieten. Daarmee creëren wij waardevolle momenten, die onze menselijke relaties versterken en bevestigen. Deze trend wordt tot uiting gebracht in drie stijl- en kleurwerelden: green ritual, silken party en happy get together.

Green ritual gaat uit van de rustige kleuren van natuurlijke vegetatie in twee duidelijk van elkaar onderscheiden vormen. De ene helft is helder. De ander kant wordt gedomineerd door een duistere, mysterieuze, vegetatieve sfeer. De Silken party is een zinnelijke stijlwereld bestaande uit twee uitgebalanceerde composities. Aan de ene kant pastel tinten, aan de andere kant delicate, warme kleuren, die voor een subtiele geraffineerde totaalbeleving staan. De happy get together staat voor het actuele waar de natuur het innovatieve gebruik van afvalmaterialen tegenkomt. Frisse tinten staan tegenover een oranje gloed. Toevoeging van meer kleuren door recycling kan tot meer kleurmengsel leiden.

Van planten kweker naar toegevoegde waarde producent

Door iedere dag in de kassen te lopen begrijpen ze bij Bunnik Creations de kweker als geen ander. Dit is in essentie ook waar de roots van het toegevoegde waarde bedrijf liggen. Vandaag de dag specialiseert Bunnik Creations zich in de beste prijs kwaliteit verhouding met dito service.

Vanuit de huidige synergie met kweker Bunnik Plants zijn ze hier perfect in staat om tot in de puntjes te adviseren. Verder groeien de bedrijven volop door en is er vorig jaar is een fabriek geopend voor eigen productie.

4.0 industrie fabriek

Om een goed product te leveren tegen een scherpe prijs en met een snelle levertijd stopt het bij Bunnik niet bij het importeren van keramiek. Hier worden de potten van keramiek geproduceerd in een eigen fabriek, geheel in eigen beheer. Deze volledig geautomatiseerde poedercoating fabriek biedt de mogelijkheid om jouw product te ontwikkelen en te verbeteren.

Kwaliteit

Van kwaliteit, tot manier van verpakken, tot finish. Hierdoor is het volledige proces van klei tot afleveren van ladingen bij de klant in eigen beheer. Momenteel worden hier ruim 600.000 potten per maand geproduceerd.

Green Event Centre

De collectie van de potten is te zien in het Green Event Centre. In deze ruimte is het aanbod van Bunnik Creations en Bunnik Plants gecombineerd. Zie zelf hoe de werelden samenkomen door het inspirerende Green Event Centre te bezoeken. Een plek die de toegevoegde waarde en het plantenassortiment laat samensmelten. Een mooie ruimte vol spraakmakende stijlen.

Inspiratie

De inspiratie voor deze stijlen komt uit verschillende hoeken en is wereldwijd toonaangevend. Van Duits, Engels tot aan Azië. Hier worden daarnaast productfoto's gemaakt en unieke totaalconcepten samengesteld. Wist je dat jij in het Green Event Centre zelf potten en planten kunt combineren?

Mogelijkheden

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem een kijkje op de website: bunnikcreations.nl

Telefoon: +31 (0)10 - 52 92 802 E-mail: verkoop@bunnikcreations.nl

14 / 18

Plantenpaspoort De traceerbaarheid voorbij Nog een week of 6 en het plantenpaspoort is een verplichting. De bijeenkomsten die er zijn geweest om de uitvoering ervan uit te leggen zijn nauwelijks te tellen. De sector in Nederland lijkt er klaar voor. Lijkt.

Gerard van Langen, eigenaar Amigo Plant. (Op de achtergrond een luchtfoto van de vestiging in Portugal.) Foto: walter landesbergen

Maar nu de datum van invoering dichterbij komt, trekken bedrijven die met fikse complicaties te maken krijgen nogmaals aan de bel. Een van die bedrijven is Amigo Plant.

Door Walter Landesbergen

Koen Beemsterboer. Foto: walter landesbergen

PPlanten Paspoort

Amigo Plant teelt op 10 verschillende locaties (waarvan 1 in Portugal) 70 soorten vetplanten uit 10 verschillende geslachten in 8 verschillen potmaten die opgepot worden door 18 plantmachines om wekelijks 450.000 planten uit te leveren.
In een brandbrief aan Glastuinbouw Nederland en landbouwminister Schouten betoogt Gerard van Langen, eigenaar van Amigo Plant, dat de voorgeschreven uitvoering van het plantenpaspoort voor bedrijven zoals het zijne ondoenlijk is.

Gerard van Langen. "Wij zijn niet tegen het plantenpaspoort, integendeel. Waar wij voor pleiten is een andere uitvoering ervan. Wij kunnen niet voldoen aan het voorschrift om aan elke plant die ons bedrijf verlaat een plantenpaspoort te hangen.
Daartoe zijn wij, letterlijk gezien, ook niet verplicht. Onze kleinste handelseenheden betreffen nu eenmaal geen individuele planten. Maar voor de handel die onze planten koopt, kan dat wel gelden; dus vraagt de handel ons de kleinst mogelijke handelseenheid te voorzien van een paspoort. Op zich is dat natuurlijk niet onlogisch.
Nu staan wij als Amigo Plant bekend om onze excellente service, ik durf te zeggen dat die sky-high is, maar deze manier van ontzorgen met betrekking tot het plantenpaspoort, is voor ons nauwelijks te organiseren. Het betekent een enorme aanpassing in onze organisatie. Bovendien eentje die met heel veel extra kosten gepaard gaat."

Tijd en geld

Van Langen: "En dan is het natuurlijk de vraag of al deze kosten in rekening gebracht kunnen worden. Stel wij doen dat en alle schakels na ons houden vast aan hun marges, dan worden de producten in de schappen van de retail en de detaillist fors duurder. In een kleine potmaat zelf exceptioneel duurder. Te duur.
Wij voorzien dan ook serieuze problemen. Prijsverhogingen zijn enerzijds niet haalbaar, en anderzijds kunnen wij alle extra te maken kosten niet dragen.
Jaar-in-jaar uit zijn wij in de weer om onze kosten in de hand te houden en te drukken waar dat kan. Elke mogelijkheid om onze kostprijs te verlagen, al is het maar met 1 cent, pakken we aan, zodat onze planten zo aantrekkelijk mogelijk geprijsd in de schappen staan. Het plantenpaspoort maakt al die inspanningen in een klap ongedaan, omdat het een kostprijsverhoging met zich mee brengt van zeker 10%. Wie gaat dat betalen?
Daarbij, het aanbrengen van een plantenpaspoort op een individuele plant is voor ons niet volledig te robotiseren. Dat wordt handwerk, dat gedaan moet worden door personeel wat niet te krijgen is. Vandaar de brandbrief. Wij zitten in een spagaat."

Europa

Koen Beemsterboer, verantwoordelijk voor P&O, beaamt Van Langens verhaal. En voegt toe. "Wij hebben ons goed verdiept in het plantenpaspoort. Omdat wij door heel Europa leveren, weten we ook hoe het plantenpaspoort in andere landen uitwerkt. Frankrijk komt wat uitvoering het dichtst bij Nederland, maar in Duitsland en Engeland verschillen de wensen per eindklant." Waarbij Van Langen aanvult dat hij in Portugal nog niets via de officiële kanalen over het plantenpaspoort heeft vernomen.

Traceerbaarheid

Van Langen: "De uitvoering waarvoor gekozen is, schiet haar doel voorbij. De verordening is in het leven geroepen om de traceerbaarheid van planten mogelijk te maken. Dat kan je ook op een andere manier regelen. Bijvoorbeeld door een kwekersnummer op de pot te zetten.
Schakels in de keten willen zaken bij de bron geregeld zien, zodat het product zonder verdere hobbels zijn weg naar de consument vindt, met een kwekersnummer kan dat."


Op 30 oktober houdt Amigo Plant op haar bedrijf in Heerhugowaard een bijeenkomst over het plantenpaspoort. Behalve bedrijven met vergelijkbare problemen zijn ook uitgenodigd handel en tussenhandel, LTO, NAKtuinbouw en de pers.
Met de bijeenkomst wil Amigo Plant begrip kweken voor de problemen die het plantensoort voor complexe bedrijven oplevert. "Wij pleiten voor een aanpassing van de uitvoering. Want wat in uitgangspunt 87 van de verordening staat: Deze verordening brengt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) geen onevenredig grote administratieve lasten of economische gevolgen mee, gaat in ons geval dus niet op."

Geen antwoord

Van Lange: 'Het verwijt dat wij dit probleem eerder aan de orde hadden moeten stellen, wijs ik van de hand. Wij zijn al veel langer in gesprek met de betrokken instanties, o.a. FloraHolland. Maar tot op heden is er nooit inhoudelijk gereageerd. Hetzelfde geldt voor de brandbrief aan LTO en minister Schhouten. Tot op heden -28 oktober- hebben we nog geen antwoord ontvangen."

Zie verordening op

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R2031&from=NL

15 / 18

16 / 18

The Flower Bazar komt ook naar Holland

Foto: PR

n Samenwerking tussen diverse belangrijke partijen

Bazar n Na het succes in Hamburg komt The Flower Bazar ook twee keer naar Holland. Dit nieuwe marktconcept is ontwikkeld voor het retail en cadeau segment en biedt een luxe pop-up boetiek waarin bloemen, planten en decoratie in een adembenemende setting worden gepresenteerd.

Foto: PR

The Flower Bazar maakte in september voor het eerst deel uit van de bij Boltze Home Deco gehouden POP-UP event, een grote decoratie leverancier die levert aan tuincentra, bloemisten, supermarkten, meubelhuizen en doe-het-zelf-bedrijven. Dat dit direct zo succesvol zou zijn heeft zelfs de creatieve initiatiefnemers Pascal Koeleman en Rudi Tuinman van 2Dezign verrast. "Dit smaakt naar meer", zegt Koeleman enthousiast. "In 2020 staan er in Duitsland nog twee edities op stapel en ook willen we The Flower Bazar naar Holland halen. Tijdens de FlowerTrials van 9 tot en met 12 juni 2020 als er veel kopers en producten zijn en tijdens de Trade Fair 2020. Enkele locaties hiervoor hebben we al in Aalsmeer op het oog ."

Uniek karakter

Het concept van The Flower Bazar heeft volgens Koeleman een uniek karakter. "Zo is de uitstraling van de beurs die van een luxe boetiek belevenis. Er zijn beursbezoekers die iets anders willen dan een simpele kamer in een keurig hotel, vandaar onze boetiek benadering. The Flower Bazar biedt echter zoveel meer dat het niet in die standaard formule past. Daarom die luxe boetiekomgeving met de juiste combinaties in bloemen en planten en heel veel decoratie die bezoekers hier op een eigentijdse en unieke manier hun inkopen laat doen. We gaan overigens niet gelijk voor supergroot, maar we denken wel aan een beursoppervlak van 4.000 m2. In Hamburg zijn we gestart met 2.600 m2."

Cross selling

"The Flower Bazar is een mooi antwoord op de wens van de grotere retailers die hun inkopen willen doen in een relatief rustige omgeving waar niet overdreven veel keuze aanwezig is, met daarnaast een hoge servicegraad" zegt ook Denis Seriese, media adviseur Bloemenkrant. "Anderzijds zijn naast kleine inkopers ook retailers op zoek naar koopjes en die vinden zij daar ook. Je merkt dat handelaren van bloemen en planten steeds vaker ook de combinatie met decoratie en andere toegevoegde waarde maken. In samenwerking met kwekers, bloemenhandelaren en decoratie leveranciers kunnen we de mooiste concepten creëren en tegelijkertijd hiermee de klant ontzorgen. Het event past naadloos in het cadeau segment waar urban en natuur op dit moment een grote hit zijn."

Trade Fair Aalsmeer

"Tijdens de Trade Fair Aalsmeer vertellen we belangstellenden graag meer over The Flower Bazar" zegt Pascal Koeleman. "Tevens gaan we er in gesprek met handelaren om te kijken of zij in het concept passen en mee kunnen denken om dit gezamenlijk tot een succes te maken. Tegelijkertijd zoeken we samenwerking met verschillende veredelaars die samen met kwekers en handelaren het concept The Flower Bazar groter willen maken. Immers, samen kom je verder en gaat het ook sneller. We zijn al in gesprek met een grote speler in de tuincentra voor het organiseren van een speciale avond tijdens de beurs en daarbij ook verschillende bloemistenplatforms te betrekken. Daarnaast tonen ook supermarkten al interesse in het cadeau segment voor het bloemenschap."

Aan tafel met Flower Bazar

Op beide edities van The Flower Bazar Holland staat een speciale Bloemenkrant editie 'Aan tafel met, The Flower Bazar' geagendeerd. Elke beursdag houdt 2Dezign zes korte profiel interviews met bezoekers en deelnemers zodat 'Aan tafel met' live kan worden gezien en meegemaakt. Ook worden in de weken voorafgaand aan de The Flower Bazar edities nieuwe producten die er te zien zijn uitgelicht in de Bloemenkrant. Tevens zal 2Dezign als bedenker en eigenaar van dit unieke beursconcept live laten zien wat zij voor u kunnen betekenen in het Marketing Restaurant op het event. Wilt u meer weten over dit nieuwe verkoopconcept, neem dan contact op met Dennis Seriese (telefoon 06 22668555) of Pascal Koeleman (06 24229238).

Flora Futura verbijsterd over klokbesluit RFH

Bestuur van Flora Futura. Foto: walter landesbergen

klok n Met verbijstering heeft het bestuur van Flora Futura afgelopen week kennis genomen van de voornemens van Royal FloraHolland zoals gepubliceerd in het Vakblad van de Bloemisterij.

In het artikel met Steven van Schilfgaarde wordt gemeld dat de fysieke klokken gaan verdwijnen. Tijdens het overleg dat op 10 oktober jl. tussen het Management van Royal Floraholland en Flora Futura heeft plaats gevonden is besproken dat dit absoluut niet het beleid is. Er kan blijkbaar veel veranderen in één week tijd!

Foto: flora futura

Dit heeft als gevolg dat er binnen Flora Futura wordt getwijfeld aan de oprechtheid en integriteit van de gesprekken die de afgelopen 2 jaar zijn gevoerd.

In de aanloop naar de extra ALV van 21 september 2017 is door dhr. van Schilfgaarde toegezegd dat de fysieke klokken niet zullen verdwijnen zolang deze zichzelf nog financieel kunnen bedruipen. Er is op geen enkele wijze aangegeven dat dit niet langer het geval zou zijn. Laat staan dat ondanks meerdere verzoeken van Flora Futura er nooit inzage is gegeven in de kosten en baten.

Opmerkelijk is ook dat Veiling Rhein-Maas in dezelfde week in haar nieuwsbrief een totaal andere visie op de toekomst van de fysieke klok neerzet.

Het bestuur van Flora Futura gaat de komende periode met haar leden in beraad over de situatie die hierdoor is ontstaan. Tevens nodigt het bestuur overige belanghebbende uit om contact op te nemen om zo een gezamenlijke mening te vormen.

Adri Bom-Lemstra benoemd als voorzitter Greenports Nederland

Adri Bom-Lemstra Foto: VALERIE KUYPERS

Adri Bom-Lemstra is benoemd tot voorzitter van de Greenboard zijnde het bestuurlijk platform van Greenports Nederland. Zij volgt Jaap Bond op.

Bom-Lemstra is in augustus aan haar tweede termijn begonnen als gedeputeerde voor Zuid-Holland. Net als de afgelopen jaren is zij als gedeputeerde verantwoordelijk voor de vier Greenports in Zuid-Holland. Bom-Lemstra was ook betrokken bij het ontstaan van Greenports Nederland tijdens het beraad van Boskoop.

Greenports Nederland

Greenports Nederland werkt aan de uitvoering van het Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Dit doet ze samen met de regionale Greenports, het bedrijfsleven, brancheorganisaties, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen. Het akkoord staat in het teken van "koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid". De tuinbouw wordt gezien als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van "de stad gezond en leefbaar maken".