Warmte Coöperatie Kralingerpolder breidt uit voor transitie naar duurzame warmte | de bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: Warmtecoöperatie Kralingerpolder

Warmte Coöperatie Kralingerpolder breidt uit voor transitie naar duurzame warmte

Recent is de Warmte Coöperatie Kralingerpolder uitgebreid tot ca. 160 ha glasoppervlak met het toetreden van 15 bedrijven vanuit het naastgelegen gebied Westerlee.

Gerrie Overgaag van Kwekerij Overgaag treedt nu ook formeel toe tot het bestuur van de Warmte coöperatie Kralingerpolder naast de huidige bestuursleden Jacco Besuijen, Patrick Dekker, Willem van der Voort, Mirjam Boekestijn en Marcel van den Berg. De reden voor de intensieve samenwerking tussen de bedrijven in de gebieden Kralingerpolder en Westerlee is het zetten van stappen voor de energietransitie: het ontwikkelen van projecten voor duurzame warmte.
Beide gebieden hebben een ondergrond die onvoldoende geschikt is voor aardwarmte. Daarom wordt er samengewerkt met partijen in de omgeving die duurzame warmtebronnen gaan ontwikkelen. Zo zijn er momenteel drie nieuwe geothermieprojecten in voorbereiding; er wordt een restwarmteleiding vanuit Rotterdam naar Den Haag voorbereid die de komende jaren moet worden aangelegd. De visie van de warmte coöperatie is dat door de bundeling een steviger positie wordt verkregen en dit betere kansen geeft voor ambitie van het cluster: het beschikbaar krijgen van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs.

Meer berichten