Logo bloemenkrant.nl
<p>Mark van Niel, Royal FloraHolland veilingmeester Naaldwijk.</p>

Mark van Niel, Royal FloraHolland veilingmeester Naaldwijk.

(

Foto: PR

)
Growers pride

Bloemenwinkels en groothandel pakken snijorchidee beter op

Vanwege het wegvallen van evenementen, bruiloften en feesten heeft het product snijorchidee veel meer dan gemiddeld last gehad van de coronamaatregelen. Inmiddels zijn er weer wat lichtpuntjes in zicht op weg naar een voorzichtig herstel.

Mark van Niel, Royal FloraHolland veilingmeester Naaldwijk voor snijorchidee, blikt terug en stelt dat het product snijorchidee door de corona zwaar onder druk is komen te staan. “Immers, snijorchidee wordt veelvuldig toegepast bij bruiloften, feesten en evenementen vanwege de luxe en exotische uitstraling van de bloemen in combinatie met een uitstekende houdbaarheid. Voorzichtig begint deze markt zich weer wat te herstellen. Normaal gesproken wordt snijorchidee ook veelvuldig geëxporteerd naar verre landen zoals Amerika. Echter, dit marktonderdeel laat nog weinig activiteiten in die richting zien.”

Nieuwe ontwikkeling

Volgens Van Niel wordt in de Nederlandse bloemenwinkels en groothandel de snijorchidee steeds meer opgepakt vanwege de aantrekkelijke prijs. “Deze trend zet zich nog steeds voort. Daarnaast hebben de kwekers ook niet stil gezeten en de verkoop een creatieve invulling gegeven met huisverkopen en eigen webshops. De prijsvorming is grillig, maar dat was te verwachten in deze bizarre coronatijd. Vanaf het begin van de coronamaatregelen is de prijs direct zwaar onder druk komen te staan door het wegvallen van evenementen en export. Pas einde Cymbidiumseizoen, rond week 28-29, liep de prijs weer op. In week 34 startte het nieuwe seizoen met redelijke prijzen. Een grillig verloop zowel in positieve als negatieve zin. Door de corona schoven kwekers de productie wat vooruit of gooiden partijen weg. Phalaenopsiskwekers zijn voor de klok zelfs enkele weken gestopt met aanvoeren omdat de prijzen zodanig laag waren dat weggooien goedkoper was. Inmiddels wordt er wel weer Phalaenopsis aangeboden, maar in kleinere aantallen. Het prijsherstel verloopt langzaam.”

Mixdozen

Het product snijorchidee bestaat voor zo’n tachtig procent uit Cymbidium. Meest grootbloemige soorten, waarvan ook een groot aandeel voor de klok in mixdozen wordt verhandeld. “Normaal wordt in de directe handel meer op kleur gedaan, maar doordat de export nog grotendeels stil ligt, wordt er meer snijorchidee in mixdozen aangeleverd. De samenwerking met de Royal FloraHolland Product Commissie (FPC) snijorchidee verloopt goed. Tijdens de coronapiek was er wekelijks overleg tussen de FPC en de veilingmeester over regulering van aanbod. Tevens was er dagelijks overleg met FPC-voorzitter Peet Zwinkels. Geleidelijk is dit weer wat afgeschaald, maar waar nodig schuift een veilingmeester aan bij de FPC-overleggen. Overigens zijn er vanuit Royal FloraHolland altijd wel collega’s van de producttafel snijorchidee aanwezig bij het FPC-overleg. De Productdag snijorchidee vond in fysieke vorm geen doorgang. Donderdag 24 september kwam daarvoor een Webinar in de plaats. Ook daar werd geconstateerd dat door de grotendeels op het buitenland gerichte afzet het product snijorchidee nog redelijk onbekend is bij de Nederlandse consument.


Doordat snijorchidee nu ook door de Nederlandse bloemist en groothandel wordt opgepakt en de consument dit prachtige product vaker langs de weg bij kwekers aantreft of op webshops neemt de bekendheid toe.”

Meer berichten